Türk Devlet Ve Siyaset Adamları

A

 • Atatürk
 • Abaza Hasan Paşa
 • Abbas Hilmi Paşa
 • Abdi Paşa
 • Abdullah Cevdet
 • Abdurrahman Gazi
 • Abdurrahman Şeref
 • Abdülezel Paşa
 • Abdülkerim Nadir Paşa
 • Abdülmecid Efendi
 • Abidin Paşa
 • aydar bin Kavus Afşin
 • Afşin Bey
 • Ağaoğlu Ahmed
 • Ahi Evren
 • Ahmed Cevdet Paşa
 • Ahmed Hamdi Paşa
 • Ahmed ibni Kemal Paşa
 • Ahmed Mithat Paşa
 • Ahmed Muhtar Paşa
 • Ahmed Paşa
 • Ahmed Paşa
 • Ahmed Paşa
 • Ahmed Paşa
 • Ahmed Rasim
 • Ahmed Ratib Paşa
 • Ahmed Resmi Efendi
 • Ahmed Reşid Rey
 • Ahmed Rıza
 • Ahmed Vefik Paşa
 • Ahmed Yesevi
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
 • Akçakoca
 • Akif Mehmed Paşa
 • Akşemseddin
 • Aktimur Bey
 • Alaeddin Bey
 • Alemdar Mustafa Paşa
 • Ali Bey
 • Ali Ekrem Bolayır
 • Ali Fuad Cebesoy
 • Ali Fuad Türkgeldi
 • Ali Haydar Efendi
 • Ali Paşa
 • Ali Paşa
 • Ali Paşa
 • Ali Rıza Paşa
 • Ali Seydi Bey
 • Ali Suavi
 • Ali Şefkati
 • Ali Şir Nevai
 • Asaf Mehmed Paşa
 • Aydın Reis
 • Aydoğdu Bey

  B

 • Bağdatlı İsmail Paşa
 • Malkoçoğlu Bali Bey
 • Baltacı Mehmed Paşa
 • Barbaros Hayreddin Paşa
 • Bayezid Paşa
 • Bayram Paşa
 • Bekir Paşa
 • Beşir Ağa
 • Bıyıklı Mehmed Paşa
 • Bilge Tonyukuk
 • Burak Reis
 • Bursalı Mehmed Tahir

  C

 • Celalzade Mustafa Çelebi
 • Cem Sultan
 • Cemal Paşa
 • Cemaleddin Efendi
 • Cevat Paşa
 • Cezayirli Hasan Paşa
 • Cezzar Ahmed Paşa

  Ç

 • Çağrı Bey
 • Çaka Bey
 • Çandarlı Ailesi
 • Çerkes Hasan
 • Çorlulu Ali Paşa
 • Çubuk Bey

  D

 • Damat Ferid Paşa
 • Damat İbrahim Paşa
 • Davud Paşa
 • Derviş Mehmed Paşa
 • Derviş Paşa

  E

 • Ebüssuud Efendi
 • Edebali
 • Edhem Paşa
 • Edhem Paşa
 • Elmas Mehmed Paşa
 • Emir Sultan
 • Enver Paşa
 • Esad Paşa
 • Evliya Çelebi
 • Evrenos Bey
 • Eyüp Sabri Paşa

  F

 • Fahreddin Paşa
 • Fazıl Ahmed Paşa
 • Fazıl Mehmed Paşa
 • Fazıl Mustafa Paşa
 • Ferhad Paşa
 • Feridun Ahmed Bey
 • Fethi Bey
 • Fevzi Çakmak

  G

 • Gaspıralı İsmail
 • Gazi Hüsrev Bey
 • Gazi Osman Paşa
 • Gedik Ahmed Paşa

  H

 • Hacı Bayram-ı Veli
 • Hacı Bektaş-ı Veli
 • Hacı İlbeyi
 • Hacı İvaz Paşa
 • Hadım Ali Paşa
 • Hadım Sinan Paşa
 • Hafız Ahmed Paşa
 • Halet Efendi
 • Han-ı Hanan Abdurrahim Han
 • Hasan Beyzade Ahmed Paşa
 • Hasan Can
 • Hasan Paşa
 • Hasan Paşa
 • Hasan Paşa
 • Hasan Rıza Paşa
 • Haydar Paşa
 • Hekimoğlu Ali Paşa
 • Hüseyin Avni Paşa
 • Hüseyin Kazım Kadri
 • Hüseyin Paşa
 • Hüseyin Paşa
 • Hüseyin Paşa
 • Hüseyin Paşa
 • Hüsrev Paşa

  İ

 • İbn-i Kemal Paşa
 • İbrahim Hakkı Paşa
 • İbrahim Müteferrika
 • İbrahim Paşa
 • İbrahim Paşa
 • İbrahim Paşa
 • İdris-i Bitlisi
 • İshak Paşa
 • İsmail Paşa
 • İsmail Paşa
 • İzzet Ali Paşa

  K

 • Kamil Paşa
 • Kara Ali
 • Kara Mustafa Paşa
 • Karamani Mehmed Paşa
 • Karamürsel Alp
 • Kaşgarlı Mahmud
 • Katip Çelebi
 • Kavalalı Mehmed Ali Paşa
 • Kazım Karabekir Paşa
 • Keçecizade Fuad Paşa
 • Keçecizade İzzet Molla
 • Kemal Reis
 • Kılıç Ali Paşa
 • Koca Mustafa Paşa
 • Koca Ragıp Mehmed Paşa
 • Koca Sinan Paşa
 • Koca Yusuf Paşa
 • Koçi Bey
 • Konur Alp
 • Köprülü Mehmed Paşa
 • Köse Mihal
 • Kurtoğlu Muslihiddin Reis
 • Kuyucu Murad Paşa
 • Kül Tigin
 • Kürşad

  L

 • Lala Mehmed Paşa
 • Lala Mehmed Paşa
 • Lala Mustafa Paşa
 • Lala Şahin Paşa
 • Lütfi Paşa

  M

 • Mahmud Nedim Paşa
 • Mahmud Paşa
 • Mahmud Şevket Paşa
 • Mansur Bey
 • Mehmed Namık Paşa
 • Mehmed Paşa
 • Mehmed Paşa
 • Mehmed Said Paşa
 • Mezomorto Hüseyin Paşa
 • Midhat Paşa
 • Mimar Sinan
 • Molla Gürani
 • Murad Paşa
 • Murad Reis
 • Musa Safveti Paşa
 • Mustafa Nuri Paşa
 • Münif Paşa

  N

 • Naili Mustafa Paşa
 • Namık Kemal
 • Nizamülmülk
 • Numan Paşa

  O,Ö

 • Oruç Reis
 • Ömer Naci
 • Özdemiroğlu Osman Paşa

  P

 • Peçevi İbrahim Paşa
 • Pertev Paşa
 • Piri Mehmed Paşa
 • Piri Reis
 • Piyale Paşa
 • Prens Sabahaddin

  R

 • Rami Mehmed Paşa
 • Rauf Orbay
 • Refet Bele
 • Refik Saydam
 • Reşid Paşa
 • Rıza Nur
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı
 • Rüstem Paşa
 • Rüştü Paşa

  S

 • Sadullah Paşa
 • Said Halim Paşa
 • Said Paşa
 • Salih Reis
 • Sami Paşa
 • Samsa Çavuş
 • Selman Reis
 • Seydi Ali Reis
 • Sinan Paşa
 • Sinan Paşa
 • Sinan Paşa
 • Sokullu Mehmed Paşa
 • Süleyman Hüsnü Paşa
 • Süleyman Paşa
 • Süleyman Şah
 • Sütçü İmam

  Ş

 • Şahin Bey
 • Şehit Kamil Bey
 • Şehzade Korkut
 • Şeyh Bedreddin
 • Şükrü Paşa

  T

 • Tahsin Paşa
 • Talat Paşa
 • Tarhuncu Ahmed Paşa
 • Tayyar Mehmed Paşa
 • Tepedelenli Ali Paşa
 • Tiryaki Hasan Paşa
 • Tunuslu Hayreddin Paşa
 • Turgut Alp
 • Turgut Reis

  V,Y,Z

 • Vani Muhammed Efendi
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Yörgüç Paşa
 • Yusuf Has Hacib
 • Yusuf İzzeddin Efendi
 • Zağanos Mehmed Paşa
 • Ziya Paşa

  Ayrıca Bakınız

 • Biyografiler
 • Müslüman Türk devletleri
 • Sadrazamlar
 • Başbakanlar
 • Cumhurbaşkanları

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.