Ermeni

Ermeni, Ermenistan'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan bir millete verilen genel addır.

Ermeni, Ermenistan'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan bir millete verilen genel addır.

Rakamlar tartışmalı olmakla birlikte yeryüzünde çeşitli ülkelere dağılmış 7 milyon civarında Ermeni olduğu sanılmaktadır.Türkiye'deki Ermeni sayısı 45.000 civarındadır. Bunların büyük bir çoğunluğu İstanbul ve çevresinde yaşamaktadır. Bazı kaynaklar bu rakamı 35.000'e kadar indirmektedir. Sayıları azalmaktadır.

Ermenistan'daki Ermeni nüfusu resmi rakamlara göre 3 milyonu aşmaktadır. Ancak göçler ve misafir işçilikler ile birlikte bu rakamın 2-2,5 milyona kadar indiği sanılmaktadır.

Diasporada Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu ülkeler Rusya Federasyonu, ABD ve Fransa'dır. Ancak dünyada Ermeniler birçok ülkede yaşar. Bu kişilerin çoğu Ermenice konuşmaz. En çok konuşulan diller Rusça, İngilizce, Fransızca, Türkçe, Arapça ve Farsça'dır. Ayrıca Doğu ve Batı olmak üzere iki ayrı Ermenice konuşulmaktadır. Ermenilerin (Türkiye Ermenileri için de geçerli) ezici çoğunluğu Hıristiyan Ermeni Apostolik Kilisesi mensubu (Gregoryen), küçük bir bölümü Katolik, Protestan veya Müslüman'dır.

Türkiye Ermenileri (İran Ermenileri gibi) kendilerini Ermeni Diasporasından saymazlar. Anadolu'nun anavatanları olduğunu düşünürler.

İlgili başlıkar

Diğer anlamları

Ermeni

Türkçe Ermeni kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Armenian

Ermeni

ermenistan'da toplu olarak ve birçok ülkede dağınık olarak yaşayan bir soy ve bu soydan olan kimse.
bu soyla ilgili, bu soya özgü olan.

Ermeni

Türkçe Ermeni kelimesinin Fransızca karşılığı.
arménien/ne

Ermeni

Türkçe Ermeni kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Armenier
adj. armenisch

Ermeni

Ermenistan'da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ermeni
Ermeni