--}}

Politika

Siyaset, Arapça kökenli bir kelimedir; horoz eğitimi, horoz talimi anlamına gelmektedir.

Politika hakkında detaylı bilgi için bkz. Siyaset

Politik sistemler ve ideolojiler

Anarşizm -- Anarcho-kapitalizm -- Anarcho-komunizm -- Anti-komunizm-- Sıkı yönetim -- Kapitalizm -- Hıristiyan demokrasi -- Klasik liberalizm -- Komuizm -- Muhafazakarlık -- Demokrasi -- Demokratik sosyalizm -- Yeşiller -- Faşizm -- Federalizm -- Solculuk -- Sağcılık -- Liberalizm -- Libertaryanizm -- Leberal sosyalizm -- Marksizm -- Meritokrasi -- Monarşi -- Milliyetçilik -- Nasyonal sosyalizm -- Oligarşi -- Post-Komuizm -- Cumhuriyetçilik -- Sosyalizm -- Stalinizm -- Totalitarianism -- Teokrasi

Politik varlıklar

Şehir -- Şehir devleti-- Konfederasyon -- Ülke -- İmparatorluk -- Federasyon -- Hükümet -- Ulus devlet -- Polis devleti -- Eyalet -- Prenslik -- Vilayet -- Cumhuriyet -- Devlet

Politik felsefedeki ana konular

Klasik siyasi düşünürler

Plato -- Aristotle -- Thucydides -- Cicero -- Saint Augustine -- Thomas Aquinas

Modern siyasi düşünürler

Nicolo Machiavelli -- John Calvin -- Martin Luther -- Baruch Spinoza -- Jean Bodin -- Thomas Hobbes -- John Locke -- David Hume -- Adam Smith -- Jeremy Bentham -- Jean-Jacques Rousseau -- Immanuel Kant -- G.W.F. Hegel -- Johann Gottfried von Herder -- Alexis deTocqueville -- John Stuart Mill -- Karl Marx -- Friedrich Engels -- Max Weber -- Lenin

Çağdaş siyasi düşünürler

David Friedman -- Noam Chomsky -- John Rawls -- Jan Narveson -- David Gauthier -- Amartya Sen -- Jürgen Habermas -- James M. Buchanan -- Bernard Crick -- Michel Foucault -- Jane Jacobs -- Carol Moore -- Antonio Negri -- Robert Nozick -- Hannah Arendt -- Mohandas Gandhi -- Ayn Rand

Çeşitli bilgiler

Uluslararası organizasyon -- Avrupa Birliği -- Polis -- Propaganda -- Siyasi parti -- Siyasi ekonomi -- Dünyadaki siyasi partiler -- E-demokrasi -- Terorizm -- Siyasal alan -- Böl ve yönet -- Siyaset sosyolojisi -- Politik eğitim

Diğer anlamları

politika

1 . Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa:
"Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
2 . Yöntem:
"Bir mirasyedi politikasıyla, birikmiş altını, el sürülmedik kaynaklarını har vurup harman savurdular."- N. Cumalı.
3 . mecaziBir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme:
"Bana karşı kullandığı tehdit ve şantaj politikası güverte halkınca malumdu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
politika gütmek , politika yapmak

politika

Osmanlıca politika kelimesinin Türkçe karşılığı.
İtl. Memleket işlerini idare için tutulan ölçülü yol. Siyaset.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Politika
politika