Lozan Barış Konferansı

Lozan barış görüşmeleri (11 Kasım 1922–1923) Lausanne, (İsviçre), şehrinde 8 ay sürmüş ve Türk tarafının kayıtsız şartsız bağımsızlık talebi nedeniyle çetin geçmiştir. Görüşmelerde Türkiye'yi temsil eden İsmet Paşa başkanlığındaki heyetin bu başarıdaki rolü büyüktür.

Lozan Konferansına katılacak Türk Delege Heyeti 8 Kasım 1922 günü doğu ekspresiyle İstanbul'dan hareket etmiş ve 11 Kasım 1922 akşamı Lozan'a varmıştı. Türk Delege Heyeti Başkanı, Lozan yolculuğu sırasında heyet mensuplarına ilk Başkanlık Genel Bildirisini 11 Kasım 1922'de tebliğ etmişti. Bir askeri karargah titizlik ve disiplini telkin eden bu bildiri, konferansın devam ettiği sürece heyet mensuplarının çalışma ve davranışlarını düzenleyen bir devamlı talimat niteliğindedir. Bu talimattaki öğüt, tavsiye ve direktifler bu gibi önemli konferanslara katılacak heyetler için yapılaması gereken aydınlatma ve uyarmalara güzel bir örnektir.

Lozan konferansına katılan Türk delege kurulu

Delegeler

İsmet Paşa : Dışişleri Bakanı, Delegasyon Başkanı

Dr. Rıza Nur Bey: Sağlık Bakanı

Hasan Bey : Eski Maliye Bakanı

Danışmanlar

Münir Bey : Dışişleri Bakanlığı Hukuk danışmanı

Muhtar Bey : Eski Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı

Veli Bey : Burdur milletvekili

Zülfü Bey : Diyarbakır milletvekili

Zekai Bey : Adana milletvekili

Celal Bey : Eski Ekonomi Bakanı ve İzmir milletvekili

Şefik Bey : Maliye Denetleme Kurulu Başkanı

Semiyettin Bey : İstanbul Evkaf Hukuk Danışmanı

Şevket Bey : Yarbay, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Dairesi Müdürü

Tevfik Bey : Kurmay Yarbay

Tahir Bey : Adliye Bakanlığı Müsteşarı

Nusret Bey : Dışişleri Bakanlığı İkinci Hukuk Danışmanı

Yusuf Hikmet Bey : Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü

Zühtü Bey : Üniversite öğretim üyesi

Fuat Bey : Maliye Bakanlığı Hesap İşleri Genel Müdürü

Mustafa Şeref Bey :

Şükrü Bey : Mülkiye Müfettişi

Hamit Bey : Kızılay İkinci Başkanı

Cavit Bey: Eski Maliye Bakanı

Hayım Naum: Yüksek Mühendis Okulu Fransızca öğretmeni

Baha Bey: Adliye Bakanlığı Mezhep İşleri Müdürü

Basın Danışmanları

Ruşen Eşref : Yazar

Yahya Kemal Bey : Üniversite öğretim üyesi

Genel Sekreter ve Danışman

Reşit Saffet Bey : Devlet Şurası Azası

Tercüman

Hüseyin Bey : Robert Koleji İkinci Müdürü

Sekreterler

Ali Bey : Dışişleri Bakanlığında görevli

Mehmet Ali Bey : Dışişleri Bakanlığında görevli

Cevat Bey : Dışişleri Bakanlığında görevli

Celal Hazım Bey : Dışişleri Bakanlığında görevli

Saffet Bey : Kızılay Genel Müdürlüğünde görevli

Süleyman Saip Bey : Dışişleri Bakanlığında görevli

Rıfat Bey: Dışişleri Bakanlığının eski memuru

Dr. Nihat Reşet Bey : Paris basın temsilcisi

İsmet Paşa'nın yaverleri

Atıf Bey : Süvari Binbaşı

Sabri Bey : Süvari Binbaşı

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Lozan Barış Konferansı
Lozan Barış Konferansı