Alman

Alman, Almanya vatandaşlığını almış veya Alman ırkından gelen ve genellikle Orta Avrupa'da yaşayanlara ithaf edililen bir sıfattır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: alman, romanya, roma i̇mparatorluğu, bavyera, i̇ngilizce, ii. dünya savaşı, almanca, avusturya-macaristan i̇mparatorluğu, napolyon, 1989, mihail gorbaçov
Alman
Alman
Alman, Almanya vatandaşlığını almış veya Alman ırkından gelen ve genellikle Orta Avrupa'da yaşayanlara ithaf edililen bir sıfattır.

Almanya anayasasının 116. parağrafında hem vatandaşlığı hem de soyundan gelme açıklanmıştır. 2001 yılında yeni çıkarılan vatandaşlık kanununda ise, Almanya vatandaşlığı olanlar Alman diye kabul edilmektedir.

Avusturya ve İsviçre vatandaşlarının dilleri de Almanca olsa da, onlar Alman soyundan görülmez, sadece Almanca dilini almış ve özel ilişkiler kuran diğer Avrupalılar olarak bakılır. Anadili Almanca olan yaklaşık 100 milyon insanın yaklaşık 80 milyonu kendisini Alman olarak görür.

Alman kökü

Almanların ön ırkı Ren nehrinin doğu tarafına yerleşmiş Cermenlerdir. Sakson, Frisler, Thüringenler, Franklar, Alamanlar ve Bayuvarlar bu genel anlamda Cermen ırkının belkemiğini oluştururlar. Keltik ve Slavlar ve diğer uzaktan boylar da bu etnik yapıda yer edinmişlerdir. 9. ve 10. yüzyıl ortalarında bir millet anlayışı ile birlikte Franklar Krallığı'nı oluşturmuşlar. Ancak belli başlı Cermen boylarının birleşmesi ile birlikte bir krallık altında Alman milleti oluşmaya başlamıştır. Bu arada kuzeyde Frizler, Anglosaksonlar, Franklar güneyde ise Saksonlarla Bayurvarlar karakteristik ve folklorik yapılara ayrılmışlar. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü sonucu çeşitli krallıklar ve derebeylikler kurmuşlar ve genelde Frank Krallıkları altında tarihte yerlerini almışlardır.

Esas anlamda Alman soyu ve buna bağlı olarak millet yapısı ise 19. yüzyıl başlarında başlayan milliyetçilik akımı ile oluşmuş. 1871 yılında ilk Alman İmparatorluğu ile milli devlet oluşturulmuş. Vatandaşlarına ise "Reichsdeutsche" (imparatorluk Almanı) denilmiş. Bu milli sınırlar dışında kalan Alman köklülere ise diğer tabir yakıştırılmış. Öz Şıvablar veya Sudet almanları olarak adlandırılmışlar. Nasyonal Sosyalizm (Nazi) zamanında ise bunlara topluca "Volksdeutsche" (Alman halkı) denmişdir.

Rus çarı Deli Petro, ülkesine çağırdığı Alman zaanatkarları asırlar boyunca Rus Çarlığında etnik yapıya ulaşmışlar ve Stalin zamanında bunları Kazakistan'a sürgün edilmişler. Alman hükümetinin vatana ulaştırma projesinde tekrar geriye getirilmeye başlanmışlar.

Alman boy tabirleri bugün tamamen kullanımdan kalkmıştır. II. Dünya Savaşı sonucu oluşan göçler ve birbirleri altında oluşan homojen karışmalar sonucu sadece folklorik özellikleri kalmıştır.

Almanca

Alman dili anglosakson dil gurubuna dahil olup daha çok İngilizce ile yakınlığı bulunmaktadır. Bugün Almanca dili altında korumuş olan ve halen kullanılan şiveler mevcuttur. Mesela Hollandaca karışımı olan frisisce, Stuttgart taraflarında şiwebiş, Karaorman bölgesinde badence, Bavyera bölgesinde bayuvarca, Saksonya bölgesinde ise saksonca ve daha bir çok örnekler gösterilebilir. Bugünkü Almanya sınırları dışında diğer ülkelerde bir çok alman soyundan gelen etnik topluluklar yaşamaktalar ve genelde yöre dili yanında kendi alman şivelerini korumuşlardır. Bunlarda çek cumhuriyeti'nde yaşayan sorbenler ile Romanya'da yaşayan yedibuerger'lileri sayabiliriz. Kökü ve fönetik yapısını Almanca'dan alan Avrupa musevililerin dili Yidiş ise parantez dışında tutarak burda da sayabiliriz.

Bugün Almanya'da kullanılan Almanca çok zengin dil şive ve ağız özelliklerine sahip olup, tarz ve deyimlerinde ufak ayrılıklar getirmektedir. "Hochdeutsch" diye tabir edilen düzgün Almanca hemen hemen her büyük şehirlerde kullanılmakla beraber en iyi özelliklerini Dortmund ve Bonn şehirlerinde rastlanabilir. Almanya dışında resmi veya resmi olmayan dil olarak şu ülkelerde kullanılır : Danimarka, Avusturya, Lichtenstein, Luxemburg, Çek cumhuriyeti, Belçika (Flanderler), Güney Tirol (İtalya) ve bir çok İsviçre kantonlarında isveç almancası "Schwyzertüütsch" konuşulur. Eski almanya kolonilerinde ise halen almanca konuşulmaktadır. Bunlar arasında Afrika ülkesi Togo, Nabibya ve Güney Amerika'da (Cile, Peru, Arjantin) olan Alman kolonilerini de sayabiliriz.

Tarih

Roma imparatorluğu ve onun arkasında oluşan Avusturya Habsburg İmparatorluğu boyundurluğunda pek sivrilmeden yaşayan almanlar 19. yüzyılın başına kadar sadece derebeylikler ve Frank Krallıkları kurmuşlar. Napolyon'un sebep olduğu çalkalanmalar sonucu 19. yüzyılın başında bütün Avrupa'da oluşan milleyetçilikle sivrilmeye başlamışlar.

1871 de ilan edilen Alman İmparatorluğu sonucu kendileride Avrupa'da söz sahibi olmaya başlamışlar. 1. Dünya savaşı sonunda oluşan Prusya ağırlıklı Alman Cumhuriyeti "Weimarer Republik" Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg'un 30 Ocak 1933 tarihinde şansölye olarak atadığı Adolf Hitler'in iktidara geçmesiyle sona ermiş. Onun yerine kendilerini Roma İmpartorluğunun varisi olarak görüp 3. İmparatorluğu "3. Reich" ilan etmişler.

Hitler'in getirdiği faciadan geriye sosyalist Doğu Almanya "DDR" (=Deutsch Demokratische Depublik)ve kapitalist Batı Almanya "BRD" (=Bundesrepublik Deutschland) kalmış. 1989 da şiddetsiz halk ayaklanması ve Gorbatçov'un inisiyatifi sonucu Doğu Almanya lağv edilmiş ve ardından iki Almanya birleşmiştir.

Alman Anlamları

Alman

Türkçe Alman kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Allemande] n. acceptance, adoption, excision, extraction, grab, receipt, reception, taking
adj. Dutch; German, of or pertaining to Germany, of German origin
n. Hun, German, kraut, Teuton; Dutchman

Alman

cermen soyundan olan bir halk ve bu halktan olan kimse.
alman halkına, almanya'ya özgü olan şey.

Alman

Türkçe Alman kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Deutsche

Alman

Alman İngilizce anlamı ve tanımı

Alman anlamları

  1. (noun) A German.
  2. (adj.) German.
  3. (adj.) A kind of dance. See Allemande.
  4. (adj.) The German language.

Alman tanım:

Kelime: alman

İlgili konuları ara

romanya roma i̇mparatorluğu bavyera i̇ngilizce ii. dünya savaşı almanca avusturya-macaristan i̇mparatorluğu napolyon 1989 mihail gorbaçov
...

Okuma Önerileri

Nesnellik
1 yıl önce

Nesnellik, yaygın olarak her tür öznel etki ve öğelerden bağımsız olabilme durumunu ifade etmek icin kullanılan bir terimdir. Nesnel bilginin

Nesnellik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Almanca, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bedia Akarsu
Misyonerlik
1 yıl önce

Latince missio teriminden gelmekte olan “misyon”, sözlük anlamı itibarıyla görev, yetki, bundan türetilmiş olan misyoner terimi ise “gör

Misyonerlik, Bizans İmparatorluğu, Din, Latince, Mevlana, Musevilik, Orta Çağ, Osmanlı İmparatorluğu, Pavlus, Said Nursİ®, Sihizm
Klarnet
2 yıl önce

Batı Avrupa'da 17.yüzyılda kullanılan Chalumeau , klarnetin gelişmemiş ilk şekliydi. Chalumeau sözcüğünün kökeni Fransızca olup, kamış

Klarnet, Selim Sesler, Mustafa Kandıralı, Selim Kızılcıklar (Deli Selim), Serkan Çağrı, Salih Orak, Ruhi Günal, Nuri Gün, Seyfettin Sığmaz, Süleyman ޞen, Turhan Aşkın
Drahoma
1 yıl önce

Drahoma, yahudilerde gelin tarafının damada götürdüğü mal veya para. Avrupa ülkeleriyle Türkiye'deki Rum,Ermeni ve Museviler arasında, ailes

Sinoloji
3 yıl önce

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Sinoloji Anabilim Dalı, Ankara Sıhhiye'de Çin kült

Karnaval
1 yıl önce

Karnaval Hıristiyanların kendi inançlarına göre girdikleri büyük perhizlerden hemen önceki günlerde yaptıkları eğlenceler. Karnaval kel

Kukla
1 yıl önce

Kukla Baş, kol, ayak gibi hareket etmesi gereken yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanıp perdenin üstünden özel sahnelerde oynatıl

Kukla, Anadolu, Orta Asya, Türkçe
Mankurt
3 yıl önce

Mankurt; Cengiz Aytmatov`un 1980 yılında yazdığı Gün Uzar Yüzyıl Olur adlı eserinde Kırgız destanlarından yararlanarak güncelleştirdiği

Mankurt, Cengiz Aytmatov, Gün Uzar Yüzyıl Olur, Kırgız
Kamyon
3 yıl önce

Kamyon, ağır yük taşımaya yarayan motorlu araçtır. Otomobil prensibine göre çalıştıklarından teknik sınıflandırmada büyük yük otomo

Kamyon, Daf, MAN, Mack, Mercedes, Renault, Taslak şablonları, Unimog, Volvo, Wikimedia Commons, Taslak madde
Salma
3 yıl önce

Salma, yelkenli teknelerin altında bulunan, temelde denge sağlamaya yarayan ağırlıktır. Yelkenlerin yarattığı kuvvete dengeleyici bir ters ku

Salma, Kurşun, Pupa, Trapez, Yelkenli tekne
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.