1897 Osmanlı-Yunan Savaşı

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1897 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan arasında meydana gelen savaştır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: 1897 osmanlı-yunan savaşı, 17 mayıs, 17 nisan, 1878, 1881, 1897, 18 nisan, 19 mayıs, 2. abdülhamid, 20 mayıs, 25 nisan
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı
taraflı

Bilgi Kutusu Savaş |çatışma=1897 Osmanlı-Yunan Savaşı |parçası= |image= |başlık= Dömeke Savaşı(Saray ressamı Fausto Zonaro`nun fırçasından) |tarih=17 Nisan-19 Mayıs 1897 |yer= Tesalya (Yunanistan), Epir (Osmanlı Devleti) |casus= |bölge= |sonuç=Osmanlı zaferi |savaşan1= Osmanlı İmparatorluğu |savaşan2=Yunanistan Krallığı |kumandan1=Müşir Edhem Paşa (Başkumandan, Tesalya), Ahmed Hıfzı Paşa (Epir) |kumandan2=Prens Konstantin (Başkumandan, Tesalya), Albay Manos (Epir) |güç1=90.000 (Tesalya), 30.000 (Epir) |güç2=60.000 (Tesalya), 15.000 (Epir) |kayıp1= |kayıp2= |kayıp3= |notes=

1897 yılında Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında meydana gelen savaştır. Yaklaşık bir ay sürmüş ve Osmanlı ordusunun zaferiyle neticelenmiştir.

Savaş öncesi

Osmanlı Devleti`ne ait olan Tesalya ve İyon Denizi kıyısındaki Arta limanı 1878 Berlin Antlaşması uyarınca 1881 yılında Yunanistan`a verilmişti. Bu genişlemeden sonra Yunanistan`ın yeni hedefi Epir (Yanya vilayeti) ve Girit adasıydı. Bu bölgelerdeki nüfusun yaklaşık üçte ikisini oluşturan Osmanlı rumları Yunanistan tarafından Osmanlı Devletine karşı devamlı kışkırtılıyordu. Osmanlı Devleti bu isyanları bastırınca da Avrupa devletleri, Rumların ezildiğini iddia ederek olaylara müdahale ediyorlardı.

Yunanistan`ın Osmanlı idaresindeki Rumları isyana kışkırtmaya devam etmesi üzerine Osmanlı Devleti de 17 Nisan 1897`de Yunanistan`a savaş ilan etti. Yunanlar özellikle engebeli bölgelerde Osmanlı ordusunu uğraştırırken Balkanlar`daki diğer devletlerle anlaşıp Osmanlıları iyice zor durumda bırakmayı planlamaktaydılar. Osmanlı kuvvetlerini teşkil eden Müşir Edhem Paşa komutasındaki yaklaşık 120.000 askere karşılık Yunanistan Kralı 1. Yorgi`nin (Γεώργιος Α΄) veliahdı Konstantin`in (Κωνσταντίνος Α΄ της Ελλάδας) kumanda ettiği Yunan ordusu ise 75.000 kişilik bir kuvvetten meydana geliyordu.

"Bu savaş, Osmanlı Devleti ve Büyük Devletler`in iradesine aykırı olarak Yunanistan`ın yayılmacı politikalarının bir neticesi olarak meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti Büyük Devletler`den savaşı engellemelerini beklemiş; fakat bu devletler Yunanistan`a uygulanacak zorlayıcı tedbirler üzerinde uzlaşamadıklarından iki devleti yalnız başlarına bırakmışlardır. Osmanlı Devleti barışın devamından yana olmasına rağmen Yunan çetelerinin sınırı tecavüz etmesi üzerine Yunanistan`a savaş ilan etmiştir."Mehmet Uğur Ekinci, "The Origins of the 1897 Ottoman-Greek War: A Diplomatic History." Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü, Ankara, 2006, s. iv.

Savaşın gelişmesi

18 Nisan 1897`de Milona geçidindeki ilk savaşı Osmanlılar kazandılar. Ancak savaşın yavaş tempoda cereyan etmesi üzerine, büyük devletlerden gelebilecek bir müdahaleyi önlemek için Sultan 2. Abdülhamid Edhem Paşa`ya yıldırım harbi emrini verdi. Bu durum üzerine 25 Nisan 1897`de Yenişehir (Λάρισα), 28 Nisan`da da Tırhala (Τρίκαλα) zaptedildi. Yunan ordusu güneydeki Dömeke`ye (Δομοκός) doğru çekilirken Edhem Paşa kumandasındaki birlikler doğuya doğru ilerleyerek 8 Mayıs`ta çok büyük stratejik öneme sahip bir liman kenti olan Golos`a (Βόλος) girdi. Bundan sonraki muharebenin Dömeke`de olacağı ve bu savaşın da galip tarafı ortaya çıkaracağı belli olmuştu. Çünkü Yunanlılar bu müstahkem mevkiye çok fazla yığınak yapmışlardı. Savunma savaşı yapacak olan Yunanlılar, Türkleri püskürteceklerinden eminlerdi. 17 Mayıs 1897 tarihinde çok şiddetli geçen muharebe sonunda Osmanlılar galip geldi. Yunan ordusu daha güneydeki Lamia`ya (Λαμία) doğru düzensiz bir biçimde çekilirken Osmanlı kuvvetleri onları süratle takip etti. Zira Avrupa`da savaşı durdurmaya yönelik diplomatik adımlar atılmaya başlamıştı. Osmanlılar ise Avrupa`dan baskı gelmeden mümkün olduğunca ilerlemek niyetindeydiler.

Savaşın sonuArtık Osmanlı ordusunun Yunanistan`ın başkenti Atina`ya girmesini engelleyecek ciddi bir güç kalmamıştı. Fakat Avrupa Devletleri`nin aralarında anlaşması üzerine Rus çarı 2. Nikolay (Николай II) 2. Abdülhamid`e bizzat telgraf çekerek savaşın durdurulmasını talep etti. Padişahın iradesi uyarınca 19 Mayıs`ta Osmanlı ordusu fiilen savaşı kesti. 20 Mayıs 1897 tarihinde ise mütareke imzalandı.

NotlarLinkler

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

17 mayıs 17 nisan 1878 1881 1897 18 nisan 19 mayıs 2. abdülhamid 20 mayıs 25 nisan
...

Okuma Önerileri

André Gide
3 yıl önce

André Paul Guillaume Gide (22 Kasım 1869 Paris - 19 Şubat 1951 Paris) Fransız yazar.

Andrí© Gide, 1869, 1889, 1893, 1894, 1895, 1896, 1908, 1916, 1924, 1925
Anthony Eden
3 yıl önce

Anthony Eden, 12 Haziran, 14 Ocak, 1897, 1954, 1955, 1957, 1977, Alec Douglas-Home, Almanca, Andrew Bonar Law
Askerî denizaltılar
3 yıl önce

Alm. Unterseeboot (U-Boot) (n), Fr. Sous-Marin (m), İng. Submarine. Deniz sathının altında seyredebilen deniz vasıtası. Denizaltı târihi çok

Askerí® denizaltılar, 20. Yüzyıl Başı Dünya Denizaltıcılığı, ABD, Akışkanlar dinamiği, Almanya, Ampere, Anten, Askeri, Balistik, Basınc, Batarya
Basil Zaharoff
3 yıl önce

Basil Zaharoff, 1849, 1936, 93 Harbi, ABD Deniz Kuvvetleri, Almanya, Atina, Avrupalı, Avusturya, BP, Balkanlar
Bin Günlük Savaş
3 yıl önce

Bin Günlük Savaş, (1897-1899) yılları arasında süren Büyük Kolombiya Cumhuriyeti`nin parçalanmasına yolaçan iç savaş.

Bin Günlük Savaş, 1897, 1899, Bolivya, Büyük Kolombiya Cumhuriyeti, Peru, Tarih, Taslak, Cordoba Antioquia, Lopez Cauca
Girit Sorunu
1 yıl önce

Girit, Osmanlılar devrinde Girit adası halkının önce bağımsızlık, sonra Yunanistan'a katılma amacıyla ayaklanması, bu yüzden doğan olayl

Siyonizm Hareketi
3 yıl önce

Filistin toprakları üzerinde ulusal bir yahudi devleti kurma amacı taşıyan milliyetçi yahudi hareketi. Yaklaşık iki bin yıl kadar önce bölg

Kazım Karabekir
1 yıl önce

Musa Kâzım Karabekir, miladi 1882 - Rumi 1298 - yılında İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Karaman’ın Gafariyat

Musa Kâzım Karabekir, Türk Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi, Osmanlı Devleti, Ermeniler, İsmet İnönü, Kuvay-i Milliye, 1920, 1921, 1924
Ragıp Gümüşpala
3 yıl önce

Türk asker ve siyâset adamı. Adâlet Partisi (AP) nin ilk genel başkanıdır. 1897’de Edirne’de doğdu. Kuleli Askerî İdâdîsinde talebeyke

Ragıp Gümüşpala, Ragıp Gümüşpala
William Riddell Birdwood
3 yıl önce

William Riddell Birdwood (1865 - 1951) İngiliz askeri ve feldmareşali olan Birdwood, 1865 yılında Hindistan'da doğdu. Önce, Clifton College son

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.