Romanya Mitolojisi

Romanya mitolojisi gerek Rumenlerin gerekse tarih boyunca Romanya bölgesinde yaşamış olan insanların mitolojik inançlarının bütününe verilen isimdir. Doğrudan Rumen mitolojisi olarak da anılabilir zira kapsadığı toplulukların büyük bir kısmı Rumenler tarafından bir şekilde ata olarak kabul edilmiştir.

Romanya mitolojisi gerek Rumenlerin gerekse tarih boyunca Romanya bölgesinde yaşamış olan insanların mitolojik inançlarının bütününe verilen isimdir. Doğrudan Rumen mitolojisi olarak da anılabilir zira kapsadığı toplulukların büyük bir kısmı Rumenler tarafından bir şekilde ``ata`` olarak kabul edilmiştir. Aynı sebepten dolayı Romanya mitolojisi Roma ve İskandinav mitolojilerinden öğeler barındırır. Ayrıca antik Dacia ve Trakya tanrı ve tanrıçalarını da kapsar.

Romanya mitolojisi zaman içinde daha folklorik bir hal almış ve çok detaylı, gelişmiş bir folklor yaratmıştır. Zaman içinde bu folklorun çeşitli öğeleri diğer kültürlerin ilgisini çekmiş ve uluslararası kültüre dahil olmuştur. Bunun en tanınmış örneklerinden bazıları vampir ve kurtadam olgularıdır. Aslında vampir ve kurtadam benzeri karakterler daha eski mitolojilerde ve farklı kavimlerin folklorlorunde de mevcuttur, fakat modern vampir ve kurtadam kültürü büyük oranda Romanya folklor/mitolojisi temellidir.

Tanrı ve Tanrıçalar

Bu tanrı ve tanrıçalara genel olarak Dacia-Trakya`da tapınılırdı.

  • Zalmoxis (Zalmoxe), bir tür peygamber-tanrı
  • Gebeleizis, mutlak/baş tanrı
  • Bendis, ay, orman ve sihir tanrıçası
  • Derzelas, sağlık tanrısı
  • Kotys, ana tanrıça
  • Heros (Herous, Horus), binici-tanrı, yer altı tanrısı
  • Vesta (Hestia), ateş ve ocak tanrıçası (Roma kökenli)


Ayrıca kutsal bir mekan olan Kogaion da bu mitolojide önemli bir yere sahiptir.

Rumen Folkloru

KişiliklerMitlerKahramanlarYer ve MekanlarRitüellerAyrıca BakınızLinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.