Polonya Seferi

Polonya Seferi, Alman ordularının Polonya’ya saldırdığı 1 Eylül 1939 tarihinde başlayan ve direnen son Polonya birliklerinin de tesllim olduğu 5 Ekim 1939 tarihinde sonlanan askeri harekattır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: polonya seferi, almanya, avustralya, barbarossa harekatı, belçika, birleşik devletler, birleşik krallık, brezilya, bulgaristan, chamberlain, danzig sorunu
Polonya Seferi
Polonya Seferi
Polonya Seferi, Alman ordularının Polonya’ya saldırdığı 1 Eylül 1939 tarihinde başlayan ve direnen son Polonya birliklerinin de tesllim olduğu 5 Ekim 1939 tarihinde sonlanan askeri harekattır.

Polonya Seferi, iki açıdan II. Dünya Savaşı’nın kilometre taşlarından biri sayılır. Polonya Seferi’nin başlangıç tarihi olan 1 Eylül 1939 tarihi, II. Dünya Savaşı’nın başlangıcı kabul edilir. Öte yandan Alman orduları ilk kez bu savaşlarda, o güne dek tatbikatlar dışında denenmemiş savaş taktiklerini sistemli olarak kullanmışlardır. Bu savaş taktikleri, zırhlı kuvvetlerin öncülüğünde gerçekleştirilen Yıldırım Savaşı taktikleridir.

Almanya – Polonya İlişkilerinde Gerginlik

24 ekim 1938 günü, Alman dışişleri bakanı Ribbentrop ile Polonya’nın Berlin büyük elçisi Josef Lipski öğle yemeğinde bir araya geliyorlar. Bu yemekte Ribbentrop, Polonya hükümetine üstü kapalı bir ültimatom veriyor. Ve Polonya krizi başlatılıyor. Bu ültimatomda konu Danzig Sorunu’dur.

Hitler, Versay Antlaşması'la oluşturulan durumun düzeltilmesini istiyor. Danzig liman bölgesiyle birlikte düzenli bir ulaşımın sağlanabileceği bir koridor Almanya’ya iade edilmelidir. Ülkeler üstü statüde kabul edilecek olan bu koridorda Almanya, geniş bir karayolu ve çift hatlı bir demiryolu inşa edecekti.

Kuşkusuz J. Lipski, konuyu kendi hükümetine derhal iletiyor. İzleyen 11 ay boyunca Polonya hükümeti Almanya’nın bu talebini sürekli red edecektir.

Almanya ile Polonya arasındaki gergin ilişkiler izleyen olaylarla tırmanırken, İngiliz başbakanı Chamberlain, 31 Mart 1939 da Avam Kamarası’nda yaptığı bir konuşmayla, Polonya’nın bir saldırıya uğraması durumunda İngiltere ve Fransa’nın ellerindeki tüm olanaklarla yardım edeceğini tüm dünyaya ilan ediyordu.

Bu gelişme Hitler’i, iki cepheli bir savaştan kaçınabilmek için Sovyet Rusya ile bir saldırmazlık paktının yollarını aramaya yöneltecektir.

Birbirini izleyen diplomatik manevralarla sinir harbine dönen görüşme ve temaslar sonunda 24 Ağustos 1939 akşamı Alman – SSCB Saldırmazlık Pakt’ı konusunda görüş birliğine varılıyor.

Polonya’da Savaş

1 Eylül 1939 1 eylül 1939 sabahı 5:00’da Alman hava saldırısı Polonya sınır birlikleri üzerine çullandı. Bundan bir saat sonra 6:00’da Alman panzer tümenleri Polonya sınırını geçtiler.

Doğu Prusya, Almanya ve Çekoslovakya sınırlarından taarruz eden panzer birlikleri tam anlamıyla bir kuşatma stratejisi izlemişlerdir. Polonya ordusunun büyük bir bölümünün sınıra yakın konuşlanmış olması da bu kuşatma manevralarının etkinliğini arttırıyor.

Mekanize olmayan bir savunma düzeni karşısında zırhlı birlikler, ilk haftada 200 km. kadar ilerleyerek, Polonya ordularının önemli bir bölümünü, Vistül nehrinin batısında kıskaca aldı. Vistül ırmağı, Polonya topraklarını boydan boya kat ederek doğuya doğru bir yay çizer ve başkent Varşova’dan geçer. Polonya ordularının çok büyük bir kesimi bu yayın içinde kuşatılmışlardır.

17 eylülde Polonya son darbeyi aldı. Rus birlikleri ülkenin doğu sınırlarını geçmiş, ilerlemeye başlamışlardı. Polonya ordusunun zaten neredeyse tümü kuşatılmış durumdayken ikinci cepheyi açacak kuvvetleri yoktu. Rusya böylece Polonya'nın petrol bölgesini elde etmiş oluyor.

Ertesi gün Polonya hükümeti ve yüksek komuta heyeti Romanya’ya geçtiler. Böylece komuta birliğinden yoksun kalan Polonya birlikleri, pek çok cephede küçük, birbirinden bağımsız hareket eden birlikler olarak direndiler.

Çoğunluğu, erleri dağılmış birliklerin subaylarından oluşan bir grup, Varşova’yı savunmaya girişiyor. Hitler, direnme cesareti gösteren bu kentin yerle bir edilmesini emreder. Dört gün süren bombardımandan sonra kent bir harabeye dönüyor. Yoğun saldırılara, bombardımana karşın Varşova, 28 eylüle kadar, yiyecek ve cephane stokları tükeninceye değin direndi. 5 ekim günü, çatışmada kalan son Polonya birlikleri de teslim olmak zorunda kaldı.

İlgili konuları ara

almanya avustralya barbarossa harekatı belçika birleşik devletler birleşik krallık brezilya bulgaristan chamberlain danzig sorunu
...

Okuma Önerileri

Makedonya
1 yıl önce

Makedonya Cumhuriyeti (Resmi adı Kuzey Makedonya) Balkan Yarımadasında yer alan bir devlet. Güneyinde Yunanistan, doğusunda Bulgaristan, batısı

Makedonya, .mk, 1912, 1913, 1991, 2003, 2005, Avusturya-Macaristan, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Ayastefanos Antlaşması, Balkan Savaşları
Vladislav
3 yıl önce

Varna Savaşı'nda vurulduğundan dolayı Varnalı olarak da anılan Vladislas, 1423'de doğdu.1434'de babası Ladislas Jagellon'un yerine Polonya Kra

Rusya
1 yıl önce

Rusya Federasyonu dünyanın en büyük ülkelerinden biri. Kuzeyinde Kuzey Kutup Denizi; doğusunda Pasifik Okyanus; batısında Estonya, Litvanya, B

Rusya, .ru, Bağımsız Devletler Topluluğu, Sovyetler Birliği, 1991, 1 Ocak, 1 Temmuz, 2004, 2007, 2008, 26 Aralık
Polonya
1 yıl önce

Polonya Cumhuriyeti Kuzey Avrupa’da 49° -54° 50’ kuzey enlemleri ve 14° 08’ -24° 09’ doğu boylamları arasında yer alan ve Merkezi Doğu

Varşova, İkinci Dünya Savaşı, Büyük Polonya, Küçük Polonya, Lehistan, Lehçe, ABD, Almanya, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin genişlemesi, Avusturya
Nabi
3 yıl önce

Nabi on yedinci ve on sekizinci yüzyıl Osmanlı dîvan şâirlerinden. Asıl adı Yûsuf’tur. 1642’de Urfa’da doğdu ve 1712’de İstanbul’

Nİ¢bi, Baltacı Mehmet Paşa, Didaktik şiir, Divan(edebiyat), Halep, Osmanlı, Sadrazam, İstanbul, ޞanlıurfa, Başmukabelecilik, Darphane Eminliği
Wespe
3 yıl önce

SdKfz 124 Wespe Wespe = Eşekarısı(Almanca wasp) ya da (Leichte Feldhaubitze 18 auf Fahrgestell Panzerkampfwagen II) Nazi Almanyası ordusu Wehrmach

Wespe, IIDSAlmanZSA, 10.5 cm leFH 18, 15 cm sIG 33, 1940, 1943, 1944, ADGZ, Adolf Hitler, Almanca, Almanya
Zhou enlai
3 yıl önce

Otto von Bismarck
1 yıl önce

Unvanları Bismarck-Schönhausen Kontu ve Lauenburg Dükü olan Otto von Bismarck (1815-1898), 19. yüzyılda gevşek bir konfederasyon olan Almanya

Otto von Bismarck, 1815, 1862, 1863, 1865, 1867, 1871, 1878, 1884, 1888, 1890
Kızıl ordu
1 yıl önce

Kızıl Ordu, S.S.C.B.'nin ordusudur. Adının ''Kızıl'' olması, komünist rejimi korumasından dolayıdır. II. Dünya Savaşı'nda içine bütün

Kızıl ordu, Kızıl ordu
Fransa
1 yıl önce

Fransa Cumhuriyeti (Fransızca:République Française) ya da kısaca Fransa, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, Monako, Andorra ve İ

Paris, Kanada ülke bayrağı, Kanada, Fransa ülke bayrağı, Fransa, Almanya ülke bayrağı, Almanya, İtalya, İtalya, İsviçre, Avrupa Birliği, Fransız ihtilali
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.