Miloş Obrenoviç

Miloš Obrenović (d. Miloš Teodorović; 18 Mart 1780 - 26 Eylül 1860), Osmanlı Devletine karşı Sırpların başlattığı ikinci isyanın lideri ve 1815-1839 ile 1858-1860 yılları arasında Sırp Prensidir.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: miloş obrenoviç, 1780, 1804, 1813, 1815, 1817, 1830, 1833, 1839, 1842, 1858
Miloş Obrenoviç
Miloş Obrenoviç
Miloş Obrenoviç ya da Miloş Teodoroviç (18 Mart 1780-26 Eylül 1860) Osmanlı Devletine karşı Sırpların başlattığı ikinci isyanın lideri ve 1815-1839 ile 1858-1860 yılları arasında Sırp Prensidir. Sırbistan ve Yugoslavya`yı çeşitli dönemlerde yöneten Obrenoviç hanedanının atasıdır.

19. yüzyılın başlarında Sırbistan, Osmanlı Devleti, Avusturya ve Rusya`nın bölgedeki güç çekişmelerine sahne oldu. Bölge devamlı savaş halinde kaldı ve sınırlar sürekli el değiştirmeğe başladı. Fransız Devriminin Avrupa`ya getirdiği özgürlük rüzgarları Balkan halklarını da etkilemişti. Avusturya ve Rusya buradaki halkı Osmanlı egemenliğine karşı kışkırtıyorlardı. Bunun yanısıra kaldırılmalarından önceki son yıllarını yaşayan yeniçeriler Müslüman ve Hristiyan halka karşı çok kötü davranarak halkı iyice bezdiriyorlardı. Bu ortamda Sırplar 1804 yılında Kara Yorgi`nin önderliğinde ayaklandılar. Miloş Obrenoviç de bu ayaklanmanın önderlerinden biriydi. Ayaklanma bastırılınca Kara Yorgi 21 Eylül 1813`de diğer isyancılarla birlikte canını kurtarmak için Avusturya`ya kaçtı. Fakat Miloş Obrenoviç Sırbistan`da kaldı.

1815 yılında Miloş Obrenoviç ikinci bir ayaklanma başlattı. Bu ayaklanma da başarısız oldu ama 1817 yılında Miloş Obrenoviç Osmanlı valisi Maraşlı Ali Paşa`yla anlaşmaya vararak Sırbistan`ın içişlerinde bağımsız olmasını sağladı ve Sırbistan`ın yönetimini ele geçirdi. O sırada Sırbistan`a geri dönen Kara Yorgi`yi kendisine rakip olmasını önlemek için öldürttü. 1830 ve 1833 yıllarında Osmanlı padişahı II. Mahmut`un imzaladığı Hatt-ı Şeriflerle Miloş Obrenoviç`in elindeki topraklar arttırıldı ve Osmanlılar tarafından Sırp prensi olarak resmen tanındı.

Miloş Obrenoviç Sırbistan1839 yılına kadar yönetti. Sonra yerini oğulları Milan Obrenoviç ve Mihailo Obrenoviç`e bıraktı. 1842 yılında Mihailo Obrenoviç bir isyan sonucu tahtan indirildi ve Kara Yorgi`nin küçük oğlu Aleksandar Karayorgeviç tahta çıktı. 1858 yılında Aleksandar Karayorgeviç de tahttan indirilince 78 yaşındaki Miloş Obrenoviç ilk prensliğinden 19 yıl sonra ikinci bir defa tahta çıktı. 1860 yılında ölene kadar Sırbistan`ın prensi olarak kaldı. Miloş Obrenoviç`in ölümünden sonra torunları önce Sırp Prensi olarak, 1882 yılından sonra da Sırp kralı olarak Sırbistan`ı yönetmeğe devam ettiler. 1903 yılında Obrenoviç hanedanından Sırp kralı Aleksandar Obrenoviç bir darbeyle tahttan indirilince krallık tekrar Karayorgeviç hanedanına geri döndü. 1945 yılında Sırbistan`da monarşinin sona ermesine kadar krallık Karayorgeviç hanedanının elindeydi. Günümüzde bile Kara Yorgi`nin torunlarından Aleksandar Karayorgeviç Yugoslavya`nın sürgündeki kralı olarak kabul edilmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

1780 1804 1813 1815 1817 1830 1833 1839 1842 1858
...

Okuma Önerileri

Miloş Obrenoviç
2 yıl önce

Miloš Obrenović (d. Miloš Teodorović; 18 Mart 1780 - 26 Eylül 1860), Osmanlı Devletine karşı Sırpların başlattığı ikinci isyanın lideri

Miloş Obrenoviç, 1780, 1804, 1813, 1815, 1817, 1830, 1833, 1839, 1842, 1858
Osmanlı İmparatorluğu
1 yıl önce

Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sın

Osmanlı Devleti, Saltanat, Osmanlı'da ıslahat hareketleri, Islahat Fermanı, Tanzimat, Sultan Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Beyliği, Anadolu, Osmanlıca, İstanbul, Padişah, Hilafet, Halife, Osmanlı Sultanları, Edirne, Bursa, Beylik, Osmanlı Ordusu, Sadrazam, Saray, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, Türkler, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı
Sırp İsyanları
1 yıl önce

Napolyon ile Çar, Osmanlı topraklarını paylaşmak için çalıştıkları sıralarda, Osmanlı Devleti, zamanla bünyesinde oluşan değişiklikle

Sırp ݝsyanları, Sırp ݝsyanları
Sırplar
1 yıl önce

Balkan kavimlerinden. Bir Slav boyu olan Sırplar, Slav dillerinin güney grubuna giren Sırp-Hırvat dili konuşurlar. Sırpçaya mahsus sesleri beli

Sırplar, Sırplar
Kara Yorgi
1 yıl önce

Kara Yorgi Petroviç (3 Kasım 1768 – 13 Temmuz 1817) Osmanlı Devletine karşı Sırpların başlattığı ilk isyanın lideri ve sonradan bağıms

Kara Yorgi, 13 Aralık, 13 Temmuz, 1768, 1806, 1812, 1813, 1817, 19. yüzyıl, 1945, 21 Eylül
Balkanlar tarihi
3 yıl önce

Balkanlar, Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, İtalya Yarımadası'nın doğusu, Anadolu'nun batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi ve

Sırbistan tarihi
3 yıl önce

Sırbistan tarihi bugünkü Sırbistan Cumhuriyeti topraklarının tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar.

Mahmud
3 yıl önce

Sultan İkinci Mahmud, 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boy

Kronoloji Osmanlı Tarihi
3 yıl önce

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1924 * 1299-1300 - Osmanlı tarihinin başlaması * 1299 - İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Bey

Miloş Forman
3 yıl önce

Miloš Formansöylenişi, (aslında Jan Tomáš Forman) (d. 18 Şubat 1932 Čáslav, Çekoslovakya - ) Çekoslovak göçmeni ABD'li film yönetmeni, s

MiloÅ¡ Forman, 18 Şubat, 1932, 1951, 1956, Guguk Kuşu, Hümanist, Oscar, Prag, Çekoslovakya, Koşun İtfaiyeciler
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.