Kuva-yi Milliye

Kuva-yi Milliye(Osmanli latin: Kuvva-i Milliye]): (Güncel Türkçeyle: Ulusal/Milli Güçler), Anadolu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir milli direniş örgütüne verilen isimdir. Kuva-yi Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın ilk savunma kuruluşudur.

Kuva-yi Milliye(Osmanli latin: Kuvva-i Milliye]): (Güncel Türkçeyle: Ulusal/Milli Güçler), Anadolu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir milli direniş örgütüne verilen isimdir. Kuva-yi Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın ilk savunma kuruluşudur. Kuva-yı Milliye mevcudu, 1919 yılı sonuna kadar, Batı Anadolu’da 6.500-7.500 arasında değişmiştir. 1920 yılı ortalarında ise, bu mevcudun yaklaşık 15.000 kişiye ulaştığını tahmin edilmektedir. İlk Kuva-yi Milliye kıvılcımı (ilk silahlı direniş) Güney Cephesi'nde Dörtyol'da 19 Aralık 1918’de Fransızlara karşı başlamıştır. Bunun en önemli nedeni, Fransızların işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir. İkinci etkili silahlı direniş hareketi (örgütlü ilk Kuva-yi Milliye hareketi) İzmir'in İşgali'nden sonra; Kuva-yi Milliye hareketini, milliyetçi ve yurtsever olan bazı subaylar halkı örgütleyerek Ege Bölgesi'nde resmen başlatmışlardır. Batı Anadolu'daki Kuva-yi Milliye birlikleri düzenli ordu kuruluncaya kadar geçen sürede Yunan birliklerine karşı vur kaç taktiği ile savaşmıştır. Güney Cephesinde (Adana, Maraş, Antep ve Urfa) Kurtuluş Savaşı'nı düzenli ve disiplinli Kuva-yi Milliye birlikleri yapmıştır. Ulukışla'da faaliyet gösteren Kuva-yi Milliye de ilk kurulanlardan olup Fransızların Toros'lar ardında ulaştığı bu en iç noktadan kısa sürede püskürtülmelerini sağlamışlardır. Çalışmalarını belgeleyen bir karar defteri M. Ali Eren 'in çabalarıyla günümüze ulaşmıştır. Yerel sivil örgütlenmeler, çeteler olarak ortaya çıkan Kuva-yi Milliye, düzenli ordulardan oluşan işgalci güçlere karşı, bugünkü deyimiyle bir gerilla savaşı uygulamıştır. İlk direniş olayları Güneydoğu Bölgesi'nde Fransızlara karşı görülmüşse de, örgütlü direniş İzmir'in düşmanca ele geçirilmesinden sonra Ege Bölgesi'nde Kuva-yi Milliye olarak başlamış ve bağımsız yerel örgütlenmeler olarak yayılmıştır. Bölgesel kuruluşlar, daha sonra TBMM'nin kurulması ile birleştirilmiş ve I. İnönü Muharebesi sırasında da düzenli orduya dönüşmüştür. Kuva-yi Milliye'nin amaçlarının başında hiçbir devletin ve ulusun egemenliğini kabul etmeyerek, Türk Milletinin kendi bayrağı altında yaşama hakkını ve bağımsızlığını oluşturmak gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa Kuva-yi Milliye'nin kuruluşunu şöyle açıklar: Kuva-yi Milliye'nin Oluşmasının Nedenleri * Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkması * Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca Türk Ordusu'nun terhis edilmesi * Damat Ferid Paşa hükümetinin, işgallere seyirci kalan ve itidal tavsiye etmekten başka herhangi bir girişimde ve faaliyette bulunmaması. * İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali ve Yunan mezalimi. * İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hükümlerini tek taraflı uygulayarak savunmasız kalan Anadolu’yu yer yer işgal etmeleri * İşgalcilerin halka zulmetmesi * Osmanlı hükümetinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması * Halkın milliyetçi ve yurtsever bilincine sahip olması * Halkın milletini koruyarak bağımsızlığına, bayrağına, egemenliğine, hürriyetine kavuşma isteği * Halkın hür yaşama isteği. Kuva-yi Milliye'nin Sağladığı Faydalar ve Özellikleri * Milli Mücadele’nin ilk silahlı direniş gücü olmuşlardır. * Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Anadolu’nun işgali üzerine başlayan bölgesel hareketlerdir. * Kuva-yi Milliye birlikleri arasında ilişki az olup, kendi bölgelerini kurtarmaya çalışmışlardır. Tek bir merkeze bağlı değillerdir. * Mondros Ateşkes Antlaşması ile terhis edilen askerler de bu harekete katılmışlardır. * İşgalci güçlere büyük zararlar vermiştir * Düzenli orduya zaman kazandırmıştır. * Halkın işgal altındayken son umudu olmuştur. * Halkın örgütlenmesi birlik,beraberlik ve dayanışma gibi duyguların gelişmesine katkıda bulunmuştur... Kuva-yi Milliye'nin Dağılmasının Nedenleri * Askerlik tekniğini yeteri kadar iyi bilmemeleri, dağınık, düzensiz olarak mücadele etmeleri. * Düzenli düşman ordularını durduracak güçten yoksun olmaları. * İşgalleri kesin olarak durduramamaları * Hukuk devleti anlayışına ters davranarak suçlu gördüklerini kendileri cezalandırmaları * Anadolu’nun kesin olarak işgallerden kurtarılmak istenmesi Düzenli orduya geçildiği sırada bazı Kuva-yi Milliyeciler isyan etmiştir. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması I. İnönü Muharebesi'nden önce, Çerkez Ethem Ayaklanması ise I. İnönü Savaşı'ndan sonra bastırılmıştır. Dış bağlantılar Kuva-yı Milliye'nin Askeri Açıdan Etüdü - Yrd. Doç. Dr. Kadir Kasalak

Kaynaklar

Vikipedi
...

Okuma Önerileri

Türkiye
1 yıl önce

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bö

Ankara, Mustafa Kemal Atatürk, Ölüdeniz, Fethiye, İstanbul, Dil, Altay, Ural-Altay dil ailesi, Türkçe, Moğolistan, Balkanlar, Karadeniz, Anadolu, Türk Kurtuluş Savaşı, Ağrı Dağı, Avrupa, Asya, Anadolu, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye tarihi, TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri
Destan
1 yıl önce

Efsanelerle değişikliğe uğramış tarihi bir olayın izlerini taşıyan destan, bir milletin hayal gücünü en çok doyurabilecek en eski edebiya

Destan, Edebiyat, Etnografya, Folklor, Tarih, Hikaye, Türk, Türk edebiyatı, Türkçe, Türk, Edebiyat tarihi, Türk Destanları
Birinci Pozantı Kongresi
2 yıl önce

Birinci Pozantı Kongresi, 5 Ağustos 1920 tarihinde Pozantı`da büyük bir toplantı yapılmıştır. TBMM`nin var olduğu bir dönemde gerçekleşt

Birinci Pozantı Kongresi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Konya, Mustafa Kemal Paşa, Pozantı, Pozantı Beyannamesi, TBMM, İkinci Pozantı Kongresi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Kaç-Kaç
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
2 yıl önce

Türk Kara Kuvvetleri (Komutanlığının adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığı), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük kuvvetidir. Türkiye Cumhuri

Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK, Kara Harp Okulu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, ACV 300, AGM-114 Hellfire, AH-1 Cobra, AK-47, Akrep ZPT, Akıncı ZMA, Albay, Asteğmen, Atılgan (savaş aracı), BTR-80
Mehmet Alim Çınar
3 yıl önce

Mehmet Alim Efendi (d. 1861, Kayseri/Bünyan - ö.

Mehmet Alim Çınar, 1861, 1920, 1923, 23 Nisan, 30 Aralık, Ankara, Bünyan, Kayseri, Kuvayı Milliye, Kıbrıs
Hacim Muhittin Çarıklı
3 yıl önce

Hacim Muhittin Çarıklı (d. 1881 Uşak) - (ö.

Hacim Muhittin Çarıklı, 1. Dünya Savaşı, 15 Mayıs, 1881, 1904, 1917, 1919, 1920, 1922, 1926, 1950
Hacı Mustafa Beynamlı
3 yıl önce

Hacı Mustafa Efendi (Soyadı Kanunu'ndan sonra Hacı Mustafa Beynam) Osmanlı Meclisi Mebusan'ında ve TBMM 1. Dönem'de Ankara milletvekilliği yapm

Hacı Mustafa Beynamlı, 14 Eylül, 16 Aralık, 17 Mayıs, 1866, 1908, 1912, 1920, 1922, 1923, 1925
Nusret Fişek
3 yıl önce

Prof.Dr.Nusret Hasan Fişek, (d 21 Kasım 1914 - ö 3 Kasım 1990)

Nusret Fişek, 1914, 1960, 1961, 1990, 21 Kasım, 27 Mayıs, 3 Kasım, 5 Ocak, Cemal Gürsel, Emin Fahrettin í–zdilek
Kuvayi milliye dernegi
3 yıl önce

Kuvayı Milliye Derneği, 11 Kasım 2005 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kuruldu. Dernek; 69 il ve 270'ten fazla ilçe, belde ve köyde ö

Kuvayı Milliye Derneği, 11 Kasım, 2005, Fikri Karadağ, Hıyanet-i Vataniye Kanunu, Kadıköy, Mersin, STV, TCK, İstanbul, Danıştay saldırısı
Kuvayi milliye derneği
3 yıl önce

Kuvayı Milliye Derneği, 11 Kasım 2005 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kuruldu. Dernek; 69 il ve 270'ten fazla ilçe, belde ve köyde ö

Kuvayı Milliye Derneği, 11 Kasım, 2005, Fikri Karadağ, Hıyanet-i Vataniye Kanunu, Kadıköy, Mersin, STV, TCK, İstanbul, Danıştay saldırısı
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.