Karlofça Antlaşması

Karlofça Antlaşması, 1699 İkinci Viyana kuşatmasından sonra Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya'nın katılmasıyla kurulan ittifakın sürdüğü savaşlar sonunda Karlofça'da yapılan antlaşma (26 Ocak 1699). Zenta yenilgisinden sonra Osmanlı devleti barış yapmaya taraftar göründü. Bu sırada Fransa ile anlaşmazlık işinde bulunan Avusturya, Osmanlılar ile barış yapmak istedi. Venedik hükümeti, Avusturya'nın dileklerine boyun eğmek zorunda kaldı. Kutsal itti

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: karlofça antlaşması, karlofça antlaşması
Karlofça Antlaşması
Karlofça Antlaşması
Karlofça Antlaşması, 1699

İkinci Viyana kuşatmasından sonra Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya'nın katılmasıyla kurulan ittifakın sürdüğü savaşlar sonunda Karlofça'da yapılan antlaşma (26 Ocak 1699). Zenta yenilgisinden sonra Osmanlı devleti barış yapmaya taraftar göründü. Bu sırada Fransa ile anlaşmazlık işinde bulunan Avusturya, Osmanlılar ile barış yapmak istedi. Venedik hükümeti, Avusturya'nın dileklerine boyun eğmek zorunda kaldı. Kutsal ittifakın diğer iki üyesi Lehistan ve Rusya ise, savaşı sürdürmek; bunu karşılık Avrupa meselelerinde önemli rol oynayan İngiltere ve Felemenk hükümetleri de Avrupa'da barışı kurmak istiyorlardı. Amcazade Hüseyin Paşa Osmanlı hükümetinin barış isteğini Avusturya'ya bildirdi ve Erdel'deki Osmanlı haklarının korunması, bazı kalelerin yıktırılması gerektiğini ileri sürdü. Bununla birlikte Avusturyalıların Erdel üstündeki ısrarlarını kabul etmek zorunda kalan Hüseyin Paşa, diğer şartları 27 Ocak 1698'de, Edirne'de bir protokola bağladı. 23 Temmuz 1698'de, padişah Mustafa II, Reisülküttap (hariciye vekili) Rama Mehmet Efendiye başmurahhas ve A. Mavrakordato Beyi, büyükelçi ve ikinci murahhas olarak görevlendirildi. Uzun görüşmelerden sonra Avusturya imparatoru Leopold I'ın teklif ettiği buluşma yeri (Karlofça kasabası) iki tarafça kabul edildi.

13-16 Kasım tarihleri arasında yapılan dört görüşme sonunda Macaristan sınırı çizildi. Bosna sınırında Posut'dan Brot kalesine kadar Sava nehrinin sınır olması kabul edildi. Bununla birlikte Brot (Brod), Dobay (Debej) Yesanofçer (Jasenowaç), Dupiçe (Dubica), Kostayniçe (Kostajnica), Novi, Krüpa, Bihke kaleleri üstünde birçok münakaşe yapıldı. Nihayet Kostaniçe'nin Avusturya'da kalmasına karşılık, diğerlerinin boşaltılması kararlaştırıldı. Sınır meseleleri böylece çözümlendikten sonra, hukuki, ticari ve askeri bölümlere geçildi. Jitva (jitwa) sözleşmesi, Osmanlılarca da kabul edildi ve bu antlaşmanın 25 yıl süre ile geçerli olması kararlaştırıldı. Avusturya ile görüşmeler devam ederken diğer devletler ile de görüşmelerin tamamlanmasına çalışılıyordu. Lehistan ile 22 Kasım'da başlayan görüşmeler sonunda 11 maddelik bir antlaşma yapıldı. Buna göre, Osmanlı imparatorluğu Padolya'yı boşaltacak ve Ukrayna'da kurduğu "Kazak hatmanlığını ortadan kaldırarak bu topraklardan çekilecekti. Ayrıca Cemeniec kalesini tahrip edecek, Kırım akınlarının durduralacağı konusunda garanti verecek, bunlara karşı Boğdan'da Lehlilerin işgali altında bulunan Suçeva (Suczava), Roma (Romania), Nemçe (Nijamtzo), Soroka (Soroca) ve Kampulek kalelerini geri alacaktı. Karlofça Konferansının en uzun süren görüşmeleri Venediklilerle oldu. Ruzzini'nin Edirne mukavelenamesini tanımak istememesi üzerine, 17 Kasım'da başlayan görüşmeler uzadı. Sonunda Avusturya işe karıştı ve antlaşma maddelere bağlandı. (23 Ocak 1699)
...

Okuma Önerileri

Bosna Hersek
1 yıl önce

Bosna Hersek Yugoslavya'da Komunist idarenin yıkılması ile kurulan cumhuriyetlerden biri. Doğu ve güneydoğudan Sırbistan ve Karabağ, kuzey ve

Bosna-Hersek, Saraybosna, Neum, Mostar Köprüsü, Poçitely, .ba, 1102, 1167, 1180, 1204, 1322
Banat
3 yıl önce

Macar ovası'nın güney bölümünde Tuna ile Mureş ırmakları ve Transilvanya Dağları arasında kalan bir bölge. Yüzölçümü yaklaşık ...

Banat, 1. Dünya Savaşı, 1552, 1718, 1779, 1920, Avusturya, Coğrafya, Macaristan, Maria Theresa, Osmanlı Devleti
Macaristan
1 yıl önce

Macaristan Orta Avrupa’da Türkiye’nin yedide biri kadar büyüklükte bir halk cumhuriyeti. Macaristan Cumhuriyeti ya da kısaca Macaristan, Avus

Macaristan, 1918, 31 Ekim, ABD, Almanya, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin genişlemesi, Avusturya, Balaton, Baranya (Pİ©cs), Başbakan
Rusya
1 yıl önce

Rusya Federasyonu dünyanın en büyük ülkelerinden biri. Kuzeyinde Kuzey Kutup Denizi; doğusunda Pasifik Okyanus; batısında Estonya, Litvanya, B

Rusya, .ru, Bağımsız Devletler Topluluğu, Sovyetler Birliği, 1991, 1 Ocak, 1 Temmuz, 2004, 2007, 2008, 26 Aralık
Hırvatistan
1 yıl önce

Hırvatistan Balkan Yarımadasının kuzeybatısında yer alan nisbeten yeni sayılabilecek Avrupa devletlerinden biridir. Kuzeybatısında Slovenya,

Balkanlar, Devletler, Ülkeler, Sırbistan, Bosna-Hersek, Slovenya, Avrupa, Avrupa Birliği, Zagreb
Kronoloji Osmanlı Tarihi
3 yıl önce

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1924 * 1299-1300 - Osmanlı tarihinin başlaması * 1299 - İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Bey

III. Ahmet
3 yıl önce

Babası Sultan IV. Mehmet, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan`dır. Annesi Giritlidir. Sultan II. Mustafa`nın öz kardeşi olan Sultan III. Ahmet

III. Ahmet, 1673, 16 Aralık, 1703, 1711, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1724
Osmanlı-Avusturya Savaşları
1 yıl önce

Osmanlı-Avusturya Savaşları 16. yüzyıl - 18. yüzyıl arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya İmparatorluğu arasında savaşılmış s

Osmanlı-Avusturya savaşları, 16. yüzyıl, 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı, 1735-1739 Osmanlı-Rus Savaşı, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı, 18. yüzyıl, Avusturya İmparatorluğu, Belgrad Antlaşması (1739), I. Viyana Kuşatması, II. Viyana Kuşatması, Karlofça Antlaşması
Osmanlı-Venedik Savaşları
3 yıl önce

Osmanlı-Venedik Savaşları 15. yüzyıl - 18. yüzyıl arasında Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında savaşılmış savaşlardır.

Osmanlı-Venedik savaşları, 15. yüzyıl, 1571, 1699, 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı, 1718, 18. yüzyıl, Karlofça Antlaşması, Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları, Osmanlı-Venedik Antlaşması (1479), Osmanlı Devleti
Karlofça Barış Antlaşması
3 yıl önce

Karlofça Antlaşması, 11 Eylül, 1695, 1696, 1697, 1699, 26 Ocak, 6 Ağustos, Ahmet Paşa Antlaşması, Akdeniz, Amasya Antlaşması
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.