Kadrocular

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Mehmet Şevki Yazman, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge, İsmail Hüsrev Tökin tarafından Ankara`da 3 yıl süreyle çıkarılan Kadro dergisi etrafındaki hareket. İlk sayı Ocak 1932`de çıktı. Türk inkılabının ideolojisini yapmak istediyse de dergi kapatıldı.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: kadrocular, ahmet ağaoğlu, aka gündüz, ankara, cumhuriyet, falih rıfkı atay, hilmi ziya ülken, hüseyin cahit yalçın, kadro (dergi), mahmut soydan, milliyet
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Mehmet Şevki Yazman, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge, İsmail Hüsrev Tökin tarafından Ankara`da 3 yıl süreyle çıkarılan Kadro dergisi etrafındaki hareket. İlk sayı Ocak 1932`de çıktı. Türk inkılabının ideolojisini yapmak istediyse de dergi kapatıldı.

Kadrocuların dergilerini kurmalarını bizzat Mustafa Kemal istedi. Kadrocular, Kemalizmi bir sistem haline getirmeye çalıştılar. Kadrocuların ideoloğu Şevket Süreyya Aydemir`di. Yakup Kadri ile Şevki Yazman dışında kalanlar sosyalistti. Derginin ilk sayısında Kadro başlıklı başyazıda şöyle deniliyordu:

"Türkiye bir inkılap içindedir. Bu inkılap durmadı...İnkılabımız derinleşme ve genişleme istikametindedir. Bu inkılap kendisine prensip ve onu yaşatacaklara şuur olabilecek bütün nazari ve fikri unsurlara maliktir. Ancak bu nazari ve fikri unsurlar inkılaba ideoloji olabilecek bir fikriyat sistemi içinde terkip ve tedvin edilmiş değildir... Kadro bunun için çıkıyor." (Tekeli-İlkin 2003:97)

Bu çıkışı ilk önce Va-Nu, ``Akşam`` gezatesinde eleştirir. Ardından Aka Gündüz`ün Hakimiyeti Milliyet`deki alaycı eleştirisi gelir. Milliyet`te Burhan Cahit de onlara katılır. TKP`liler de dergi çevresini Kemalist dalkavuklar diye eleştirir. Hilmi Ziya Ülken de, Şevket Süreyya`nın ilk sayıda kendisi hakkındaki eleştirisine ağır bir dille cevap verir. Kadro`nun çıkışı Gazi`nin sofrasında da tartışma konusu olur. 2. sayı çıktıktan sonra eleştirilere karşı dergiyi kapatmak isteyen Yakup Kadri köşke çıkarak Mustafa Kemal`le görüşür. Mustafa Kemal cebinden dergiyi çıkararak Yakup Kadri`ye serzenişte bulunur. Dergide, inkılap bir şahsın veya zümrenin eseri halinde kalırsa milletin malı olamayacaktır, iltibaslı yazısıyla, denilmekle ne demek istediklerini sorar, sonra devam edin, dergiyi kapatmayın der. Aka Gündüz Hakimiyeti Milliye`de Kadrocuları halka avare demekle suçlayınca gazete yönetimi tarafından istifaya mecbur bırakılır ve Cumhuriyet gazetesine geçer, ayrıca Yeni Gün`de dört gün Kadrocuları eleştirir. Derginin kapağındaki K harfinin kadın gibi okunduğunu, içinin de ilim hoşafı olan bir kaseye benzediğini söyler, dergiyi kanalizasyona benzetir. Bir süre sonra ``Hakimiyeti Milliyeye geri dönen Aka Gündüz 1933`de Ankara`dan mebus olacaktır. Kadro, ikinci sayısında Ziya Gökalp`i eleştirince Türkçü çevrelerden de tepki alır. Namık Kemal, ``Atsız Mecmuada Kadroculara acır. ``Kadroda Nazım Hikmet eleştirilince Nazım Kadrocuları sevgilileri kollarında otomobillere kurulan golf pantolonlu zıpır sefihler diye eleştirir. Dergiyi Falih Rıfkı Atay, Nurullah Ataç, Sadri Etem, İsmet Paşa, Şükrü kaya, Ruşen Eşref Ünaydın destekler.

1932`de Şevket Süreyya, ``İnkılap ve Kadro`` adlı bir kitap yazar ve bunu Gazi`ye takdim eder. Bu sırada Ahmet Ağaoğlu ile Mustafa Şekip Tunç da dergiyi eleştirirler. Kerim Sadi, Şevket Süreyya`yı yalancı peygamber diye suçlar, ``Çığ`` dergisinde "Kadrocular faşist olduklarını itiraf ettiler" diye yazılar çıkar. ``Varlıkta Mehmet Saffet Kadrocuları Türk milletini ve Türk gençliğini zehirlemekle suçlar. 22. sayıda İsmet Paşa`nın bir yazısı çıkar ve Gazi, Şevket Süreyya`ya takdirname verir. Siirt mebusu Mahmut Soydan ile Hüseyin Cahit Yalçın da Kadrocuları eleştirirler.

Gazi`nin sofrasında Kadrocular üzerinde sert tartışmalar çıkar. Recep Peker, Kadrocuların rejim aleyhinde yayın yaptığını söyleyince Gazi birden parlayarak Şükrü Kaya`ya "bu işi ne zaman bitireceksin" der. Şükrü Kaya, başvekile söyleyin paşam, der. İsmet Paşa da dergi yazarıdır ve bunu duymamazlıktan gelir. Gazi, İsmet Paşa`ya dönerek "gerçi, sen bunları seversin!" der.(Tekeli-İlkin, age, s. 421, 579)Yakup Kadri Ankara`ya gider, Gazi ve İsmet Paşa`yla görüşür. Bu toplantıda Gazi ona "Tiran`a elçi olduğunu" bildirir. Yakup Kadri Tiran`a gider ve dergi 36. sayıda dağı(tı)lır. Kadrocular, derginin kapanmasına Recep Peker`in sebep olduğunu söylemişlerdir. Dergileri kapatılmasına rağmen Kadrocuların hepsi devlet içinde kadrolara tayin edilmişlerdir.

Kaynaklarİlhan Tekeli-Selim İlkin, Bir Cumhuriyet öyküsü: Kadrocuları ve Kadro`yu anlamak, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003. Ayrıca bkz. Kadro


İlgili konuları ara

ahmet ağaoğlu aka gündüz ankara cumhuriyet falih rıfkı atay hilmi ziya ülken hüseyin cahit yalçın kadro (dergi) mahmut soydan milliyet
...

Okuma Önerileri

Türkiye
1 yıl önce

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bö

Ankara, Mustafa Kemal Atatürk, Ölüdeniz, Fethiye, İstanbul, Dil, Altay, Ural-Altay dil ailesi, Türkçe, Moğolistan, Balkanlar, Karadeniz, Anadolu, Türk Kurtuluş Savaşı, Ağrı Dağı, Avrupa, Asya, Anadolu, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye tarihi, TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri
Kadrocular
3 yıl önce

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Mehmet Şevki Yazman, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge, İsmail Hüsrev Tökin tarafından An

Kadrocular, Ahmet Ağaoğlu, Aka Gündüz, Ankara, Cumhuriyet, Falih Rıfkı Atay, Hilmi Ziya Ülken, Hüseyin Cahit Yalçın, Kadro (dergi), Mahmut Soydan, Milliyet
Türk felsefesi
3 yıl önce

Türk felsefesinin ilk önemli metni Uygurca yazılmış Kutadgubilig`tir. Yusuf Has Hacib`in 1069`da yazdığı eser bir siyasetname ve ahlak kitabı

Türk felsefesi, Abdülhamit, Afşar Timuçin, Agah Efendi, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa, Ali Suavi, Arapça, Aristo, Azra Erhat, Batılılaşma
Kadro hareketi
3 yıl önce

Kadrocular ya da Kadro hareketi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge, İsmail Hüsrev Tökin tar

Kadrocular, Ahmet Ağaoğlu, Aka Gündüz, Ankara, Burhan Asaf Belge, Cumhuriyet, Falih Rıfkı Atay, Hakimiyeti Milliye, Hilmi Ziya Ülken, Hüseyin Cahit Yalçın, Kadro (dergi)
Naci Bostancı
3 yıl önce

Mehmet Naci Bostancı (Amasya, 2 Ağustos 1957). Türk siyasetbilimci, sosyolog, iletişimbilimci, halkla ilişkiler uzmanı ve siyasetçi

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.