Hanedan

Hanedan: Hükümran aile, hükümdarlık ailesi, hükümdar ailesi. Bir devletin hükümdarı bulunmuş, hükümdarlığını yapmış kişinin ailesi, onun erkek ve kadın üyelerinin toplamı.Mecâzen eski, soylu, köklü büyük eşraf aileleri hakkında da kullanılsa da, bu anlamda tarih terimi değildir.

Hanedan: Hükümran aile, hükümdarlık ailesi, hükümdar ailesi. Bir devletin hükümdarı bulunmuş, hükümdarlığını yapmış kişinin ailesi, onun erkek ve kadın üyelerinin toplamı.

Mecazen eski, soylu, köklü büyük eşraf aileleri hakkında da kullanılsa da, bu anlamda tarih terimi değildir. Hanedan yerine sülale denilmemelidir. Sülale tarih terimi olarak çok nadir kullanılır ve hanedan terimini tam olarak karşılamaz.

Hanedan Anlamları

Hanedan

Hanedan isim, tarih (ha:neda:n) [[Farsça]] 1 . Hükümdar, devlet büyüğü vb. bir kişiye dayanan soy, büyük aile: 2 . sıfat, eskimiş Belli ve büyük soydan gelen. 3 . sıfat, mecaz Eli açık ve konuksever

Hanedan

Türkçe Hanedan kelimesinin İngilizce karşılığı.
1. adj. dynastic, heraldic n. dynasty
2. dynasty. of noble descent. generous and hospitable. family.
3. dynastic, heraldic. dynasty. "dynasty; of noble descent; generous and hospitable".
4. dynasty, dynastic/imperial house.
5. (someone) who is a member of a dynastic family.
6. high-born and magnanimous.
7. courteous and generous.
8. dynasty. dynastic family. house. ruling house.

Hanedan

hükümdar ya da devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, büyük aile. belli ve büyük soydan gelen. eliaçık ve konuksever.

Hanedan

Türkçe Hanedan kelimesinin Fransızca karşılığı.
dynastie [la]

Hanedan

Türkçe Hanedan kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Dynastie, Fürstenhaus, Haus
herrscherhaus

Hanedan

(Farsça) Erkek ismi - Kökten, asil ve büyük aile.
...

Okuma Önerileri

Araukanya ve Patagonya Krallığı
3 yıl önce

Araukanya ve Patagonya Krallığı, (Yeni Fransa olarak da bilinir) Fransız avukat ve maceracı Orelie-Antoine de Tounens tarafından Güney Amerika'

Araukanya ve Patagonya Krallığı, 1860, 1878, 19. yüzyıl, 1902, 1903, 1916, 1952, Araukanya, Arjantin, Fransa
Armavir
3 yıl önce

Armavir (Ermenice"Ô±Ö€Õ´Õ¡Õ¾Õ«Ö€" Sovyetler Birliği yönetimi esnasında Oktemberyan) Ermenistan`ın orta bölgesinde yer

Armavir, Armavir İdari Bölgesi, Ermenice, Ermenistan, Euripides, Gılgamış Destanı, Hesiod, Sovyetler Birliği, Yunan, Hellenistik Çağ, Orontid
Askerî tarih
3 yıl önce

Askerî tarih, insanlık tarihi boyunca süregelen ve çatışma kategorisine giren olaylardan oluşur. Bunlar iki kabile arasındaki küçük çaplı

Askerí® tarih, Abbasiler, Akadlar, Antik Mısır, Antik tarih, Antik çağlarda savaş, Avrupa, Ayaklanma, Babil, Barutlu silahlarla savaş, Bizanslılar
Avusturya İmparatorluğu
3 yıl önce

Avusturya İmparatorluğu, 1804-1867 yılları arasında Habsburg hanedanı tarafından yönetilen Orta Avrupa topraklarına verilen isimdi. Habsburg

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 1. Dünya Savaşı, 10 Eylül, 11 Kasım, 1282, 12 Kasım, 1804, 1867, 1917 Rusya Devrimi, 1918, 3 Kasım
Avşar boyu
2 yıl önce

Afşar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz b

Avşar boyu, 1135, 1136, 1159, 1194, 12. yüzyıl, 13. yüzyıl, 16. yüzyıl, 1736, 1737, 18. yüzyıl
Aydınoğlu Beyliği
2 yıl önce

Aydınoğlu Beyliği veya Aydınoğulları Beyliği Anadolu Selçuklu Devleti `nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri dönemind

Aydınoğlu Beyliği, Aydınoğulları Beyliği, 1307, 1310, 1328, 1334, 1335, 1336, 1338, 1339, 1340
Aydınoğlu Cüneyd Bey
3 yıl önce

İzmiroğlu Cüneyd Bey (Aydınoğlu hanedanına mensup olmakla birlikte, hanedanın olağan çizgisi dışından gelerek tarih sahnesine çıktığı

İzmiroğlu Cüneyd Bey, 1402, 1403, 1404, 1405, 1411, 1414, 1421, 1422, 1425, 1597
Aydınoğlu Cüneyt Bey
3 yıl önce

İzmiroğlu Cüneyd Bey (Aydınoğlu hanedanına mensup olmakla birlikte, hanedanın olağan çizgisi dışından gelerek tarih sahnesine çıktığı

İzmiroğlu Cüneyd Bey, 1402, 1403, 1404, 1405, 1411, 1414, 1421, 1422, 1425, 1597
Babanzade İsmail Hakkı
3 yıl önce

Babanzade İsmail Hakkı, 1908-1912 ve Nisan-Ağustos 1912 Osmanlı Meclisi Mebusanı`nda Bağdat mebusluğu yapmış bir Osmanlı siyasetçisidir. 18

Babanzade İsmail Hakkı, 1806, 1908, 2002, Bağdat, Irak, Kürt, Meclisi Mebusan, Osmanlı, Tanin Gazetesi, Büke Yayınları
Balmumcu, Beşiktaş
3 yıl önce

Balmumcu, İstanbul`un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir mahalle, semt.

Balmumcu, Beşiktaş, 1918, 1923, 1928, 1960, 1975, 20 Nisan, 27 Mayıs, 93 Harbi, Abdülaziz, Barbaros Bulvarı
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.