Postmodern Durum

Jean-François Lyotard 'ın, aynı adlı kitabında ( Postmodern Durum ) tanımlayıp ortaya koyduğu ve modernizm-sonrası diyebileceğimiz bir süreci ifade etmek için kullandığı tanımlama. Buna göre, postmodernizm belli bir dönemin ya da çağın adlandırması olmaktan çok, modernizmde temellenen Büyük Anlatılar 'a ve onları varkılan temel ilke ve kavramlara yönelik derin bir kuşku halini ifade etmektedir.

Jean-François Lyotard 'ın, aynı adlı kitabında ( Postmodern Durum ) tanımlayıp ortaya koyduğu ve modernizm-sonrası diyebileceğimiz bir süreci ifade etmek için kullandığı tanımlama. Buna göre, postmodernizm belli bir dönemin ya da çağın adlandırması olmaktan çok, modernizmde temellenen Büyük Anlatılar 'a ve onları varkılan temel ilke ve kavramlara yönelik derin bir kuşku halini ifade etmektedir. Hatta bu kuşkunun yanı sıra aynı şekilde derin bir inançsızlık hali de postmodern durumu ifade eden öğelerden biridir. Endüstri-sonrası-toplumsal yapı bu noktaya ulaşmış, Aydınlanma Çağı 'nda geçerli olan ilkelere duyulan güven yerini derim bir karamsarlığa ve inanmamaya bırakmıştır. Bu inançsızlık durumunda yapılan sorgulamalar aynı zamanda ortaya modernizmin kendini tanımlayışı ile ilgili soruları gündemleştirmiş ve bilginin niteliğinden aklın güvenilirliğine ve bunlara dayalı tüm siyasal projelerin geçerliliğine dair meşruiyet sorununu gündeme getirmiştir. Bazı postmodernist teorisyenler de bu durum uç noktalara götürülüp yepyeni bir çağın adlandırılması olarak ele alındığı görülmektedir.Ancak daha başka yorumlarda postmodern durum, yepyeni bir çağı ya da dönemi adlandırmaktan çok, asıl olarak modernizm içinde (ya da düzleminde) onun aksiyomatik yapısının geçersizliğinin ortaya konulması ve temel kategorilerinin kuşkuyla karşılanması halini / ya da durumunu dile getirir.

Kaynak:

  • Postmodern Durum, J.F.Lyotard.
  • Modernizm versus Postmodernizm, derleyen:Mehmet Küçük.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.