Halil Kut

Halil (Kut) Paşa (1882 - 1957), Türk asker, Enver Paşa'nın yaşca küçük amcası.

Halil (Kut) Paşa (1882 - 1957), Türk asker, Enver Paşa'nın yaşca küçük amcası.

1882'de İstanbul'da doğdu. Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal ile aynı sınıfta okudu. İttihat ve Terakki Fırkası'na girdi. I. Dünya Savaşı'nda Kut'ül Amere cephesinde General Townshend komutasındaki İngiliz kuvvetlerini esir aldı. Ardından Irak askeri valiliğine getirildi.Goltz Paşa'nın ölümü üzerine 6. Ordu komutanlığına atandı. Mondros Mütarekesi'nin ardından İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Diğer İttihaçılarla birlikte Bekirağa Bölüğü'ne kapatıldıysa da Yahya Kaptan tarafından kaçırıldı. Sivas'a giderek Heyet-i Temsiliye başkanı Mustafa Kemal ile görüştü. Buradan Azerbaycan'a giderek Enver Paşa ve kardeşi Nuri Paşa ile buluştu. Kurdukları İslam Ordusu'yla Ermeniler'e karşı savaştı. Bu arada Ankara Hükümeti adına Moskova yönetimi ile görüştü. Sovyetler'in Ankara Hükümetine gönderdiği külçe altınları getirdi. Ankara Hükümeti'nin Türkiye'de oturmasına izin vermemesi üzerine Moskova'ya döndü.(1921)

Enver Paşa, Türkistan'da Sovyet yönetimine karşı savaş başlatınca, Halil Paşa Rusya'yı terk ederek Almanya'ya gitti.(1922) Kurtuluş Savaşı'ndan sonra hükümetin izniyle İstanbul'a yerleşti. 1957'de İstanbul'da vefat etti. Anıları, Kut'ül Amare Kahramanı Halil Paşa'nın Anıları: Bitmeyen Savaş adıyla 1972'de yayımlandı.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Halil Kut
Halil Kut