Etiket: Postmodernizm

Ahmet Bozkurt

Ahmet Bozkurt (d. 1977 Erzincan-Tercan) Türk şair ve yazar.

Tarihsel üstkurmaca

Tarihsel üstkurmaca (Ingilizce Historiographic metafiction), tıpkı üstkurmaca ve metinlerarasılık gibi postmodern edebiyatla birlikte edebiyat terminolojisine kazandırılmış bir terimdir. Kanadalı edebiyat eleştirmeni ve yazar Linda Hutcheon tarafından ort...

Post-modernizm

Postmodernizm, modernizmin sonrası ve ötesi anlamında bir tanımlama olarak kullanılmaktadır ve modern düşünceye ve kültüre ait temel kavram ve perspektiflerin sorunsallaştırılmasıyla ve hatta bunların yadsınmasıyla birlikte yürütülmektedir. Teori alanında...

Historiographic metafiction

Tarihsel üstkurmaca (Ingilizce Historiographic metafiction), tıpkı üstkurmaca ve metinlerarasılık gibi postmodern edebiyatla birlikte edebiyat terminolojisine kazandırılmış bir terimdir. Kanadalı edebiyat eleştirmeni ve yazar Linda Hutcheon tarafından ort...

Köksüzlük

Yersizyurtsuzluk, kavram olarak postmodernizmle birlikte öne çıkmış ve Postmodern felsefe'ler tarafından kuramsal alanda kavramsal statüye kavuşturulmuştur. En genel kullanımı köksüzlük anlamındadır, ve düşünce tarihindeki temelci, otantik, merkezci düşün...

Güncel sanat

Modern sanatın aksine üretim yöntemlerine ve akımlara göre incelenmesi güç; çevre ve toplum bilincinin ağır bastığı; ağırlıklı olarak feminizm, küreselleşme, çevre, biyomühendislik, teknoloji-insan ilişkisi, AIDS ve çok kültürlülük gibi konularla ilgilene...

Robert Venturi

Robert Venturi, 1925 yılında ABD'de Philadelphia'da doğdu.Princeton Universitesi'nden mezun olduktan sonra, Eero Saarinen ve Louis I. Kahn ile birlikte çalıştı.1958 yılında kendi bürosunu kurdu. Venturi, mimari tasarımlarında olduğundan daha çok teorik al...

Marshall Berman

Marshall Berman, hümanist Marksist ve teorisyen. City University of New York’ta siyaset teorisi ve şehir sosyolojisi dersleri vermektedir. The Village Voice dergisinde düzenli olarak yazmaktadir.Halen New York’ta yaşamaktadır.

Fredric Jameson

Fredric Jameson 1934 yılında Cleveland, Ohio'da dogdu.) Marksist teorisyen, Edebiyat eleştirmeni ve teorisyeni.

Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman, 19 Ekim 1925'te Polonya Poznan'da doğdu.Sosyolog ve filozof. Postmodern felsefenin hem sosyoloji alanında uyarlanmasını hem de genel kuramsal düzeyde sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini ortaya koyan yapıtlarıyla tanınmaktadır.

Postmodern etik

Postmodern Etik, Zygmunt Bauman'ın Etik'i postmodern bağlamda irdeleyip ortaya koyduğu, gereksiz kalabalıklarından arındırarak belirgin bir postmodern perspektife uygun olarak açıkladığı önemli eserlerden birisidir.

Biyoiktidar

Biyoiktidar terimi asıl olarak Fransız Filozof Michel Foucault tarafından ortaya atılmış ve modern devletlerin amaçlarını “bedenlerin zaptedilmesini ve nüfusun kontrol edilmesini başarmak için sayısız ve farklı tekniklerin uygulanışındaki bir patlama” ara...

Yersizyurtsuzluk

Yersizyurtsuzluk, kavram olarak postmodernizmle birlikte öne çıkmış ve Postmodern felsefe'ler tarafından kuramsal alanda kavramsal statüye kavuşturulmuştur.