Etiket: Hunlar

Age of Empires II: The Conquerors

Age of Empires II: The Conquerors (İmparatorlukların Çağı II: Fatihler) Age of Empires II: The Age of Kings'in genişleme paketi ve Age of Empires Serisi'nin dördüncüsü olan gerçek zamanlı strateji oyunu.

Bozkır İmparatorluğu

Bozkır İmparatorluğu Türk ve Moğol topluluklarında bilinmeyen bir tarihte geliştirilmiş ve en az 2000 yıl boyunca Avrasyanın büyük bir kısmı üzerinde (özellikle bozkır iklimi''nde) çok başarılı şekilde uygulanmış bir yönetim sistemidir.

Marcel Brion

Marcel Brion (d. 21 Kasım 1895, Marsilya – ö. 23 Ekim 1984, Paris) bir Fransız romancı ve tarihçisidir. Lejyon Donör nişanı kazanmıştır. Fransız akademisi üyeliği yapmıştır. Asya ve Avrupa`da Hunlar adlı eseriyle Hunları araştırmıştır. Brion`a g...

Genizcil n sesi

Genizcil (nazal) n sesi; sürekli, tonlu, ön ve art damak ünsüzüdür. Genizden /ng/ ya da /nğ/ seslerini verir.

Asya Hunları

Çin kaynaklarında M.Ö. 4.

Arnavutça dili

Arnavutça (gjuha shqipe, gûha şkîpe veya cuha şçipe), Arnavutların konuştuğu dil. Hint-Avrupa dil ailesi içinde özgün bir dildir.

Anotolyos Antlaşması

Attila'nın Doğu Roma (Bizans)'ya yaptığı seferde Hunlar, Trakya'ya girip başkent İstanbul'u kuşatmak üzere Büyükçekmece önlerine kadar geldi. Bunun üzerine İmparator Teodosyüs barış istedi.

Anatolios antlaşması

Attila'nın Doğu Roma (Bizans)'ya yaptığı seferde Hunlar, Trakya'ya girip başkent İstanbul'u kuşatmak üzere Büyükçekmece önlerine kadar geldi. Bunun üzerine İmparator Teodosyüs barış istedi.

Saharasya

Kuzey Afrika, Yakın Doğu, ve Orta Asya`yı kapsayan aşırı kurak çöl kuşağı ve bu kuşağın temsil ettiği kültür yapısı. Bu kültür, çocuk ve bebeklerin travmatize edilmesi, cinselliğin baskı altına alınması kadınların toplumdaki düşük konumları ve şiddete eği...

Margos Antlaşması

kaynaksız

Hun Türkleri

Hunlar veya Hun Türkleri, Kavimler Göçü ile Roma İmparatorluğu'nu istila etmesiyle bilinen göçebe kavimler topluluğuna verilen ortak addır. Hunlar; Ogurlar, Tunguzlar, Moğollar ve İrani kavimlerle birlikte Türk boylarından toplulukları da içeren birçok as...