Dinler

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibâdetler bütünü. Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır.

Uzakdoğu Dinleri

*Budizm *Janizm - Caynacılık*Sihizm - Sıkh Dini*Hinduizm*Şintoizm*Konfüçyüsçülük*Taoizm - Taoculuk

Ortadoğu Dinleri

*Nusayriler *İslamiyet ( Sünnilik )*İslamiyet ( Alevilik )*Dürziler ve Dürzilik*Zerdüşt Dini ( Mazdaizm )*Sabiilik*Yezidilik*Hıristiyanlık*Musevilik *Samirilik

Yeni Ortaya Çıkan Dinler

*Bahailik*Moonculuk ( Moonlar )*Tanrının Yolu Topluluğu*Kadiyanilik ( Ahmedilik )*Uzay Dini( Realienler )*Yehovanın Şahitleri *Mormonlar

Hıristiyan Kökenli Din ve Akımlar

*Unitaryenler*Adventistler*Pentakostalistler*Kuveykırlar ( Quakers )*Süryaniler ve Süryanilik*Presbiteryenler *Maroniler*Cizvitler*Kimbangucular*Metodistler*Gnostisizm

Kabile Dinleri

*Vuduculuk - Vodoo *Nambalar Dini*Şamanizm*Ga'lar ve Ga Dini*Ainu Dini ( Aynu Dini )*Azteklerin Dini*Dinka Dini*Maori Dini

Tanrıyı veya Dini Reddeden Akımlar

*Ateizm*Agnostisizm*Panteizm*Pan-enteizm*Satanizm

Taraftarı Kalmayan Din ve Akımlar

*Druidler*Mani Dini ( Maniheizm )*Paflikyanlar*Ebiyonitler*Bogomiller*Tapınak Şövalyeleri*Hurufiler

Eski Medeniyet Dinleri

*Eski Mısır Dini *Hitit'lerde Din*Urartular'da Din*Eski Yunan Dini*Etrükslerde din*Phryg ( Firig ) Dini*Girit (Minos) Dini *Sümerlerin Dini*Fenikeliler Dini*Eski Roma Dini*Mu (Nacaallar) Dini

Tarikatlar / Kültler / Mezhepler

*Scientologistler*Melamiyyeler*Müsebbihelik*Şeyhilik*Vehhabiler*Kaderiyye Mezhebi *Nacilik *Mutezille Mezhebi *Caferi Mezhebi*Cennet Yolcuları*Düsukilik*Yılan Eğiticileri*Kirişnacılar*Tanrının On Emri*Sahaja Yogacılar*Evrensel Yol (The Way)*Mans Kutsal Kuralcıları*Tanrının Çocukları*Cennetin Kapısı*Oshocular *Celvetilik tarikatı*İnsan Tapınağı*Edebi Değerler*Birleşik Kilise*Branch Davidians*Diyet Tarikatı*Chino'nun Gerçek Adaleti

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    boyle aydinlatici bir sayfa icin sonsuz tesekkurlerimi sunarim umit ederimki kisir gorusluler tarafindanda begenilir her arastirmaci insanin ihtiyaci olan bir sayfa .. saygilarimla..

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    Gayet tarafsız, yeterince de doyurucu bilgilerle dolu bir çalışma bu. Emeği geçenlere teşekkür ederim. İnansın veya inamasın her insanın dinler hakkında bilmesi gereken minimum bilgileri topluca vermiş, bayıldım:-)

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dinler
Dinler