Yemişçi Hasan Paşa

Yemişçi Hasan Paşa III. Mehmet saltanatı döneminde 10 Temmuz 1601-16 Ekim 1603 tarihleri arasında toplam iki yıl üç ay yedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: yemişçi hasan paşa, 10 temmuz, 1601, 1603, 16 ekim, bayram paşa, boynuyaralı mehmed paşa, boşnak derviş mehmed paşa, bıyıklı koca derviş mehmed paşa, cerrah mehmed paşa, civankapıcıbaşı sultanzade semiz mehmed paşa
Yemişçi Hasan Paşa III. Mehmet saltanatı döneminde 10 Temmuz 1601-16 Ekim 1603 tarihleri arasında toplam iki yıl üç ay yedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

}

İlgili konuları ara

10 temmuz 1601 1603 16 ekim bayram paşa boynuyaralı mehmed paşa boşnak derviş mehmed paşa bıyıklı koca derviş mehmed paşa cerrah mehmed paşa civankapıcıbaşı sultanzade semiz mehmed paşa
...

Okuma Önerileri

Hasan
2 yıl önce

Hasan aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Hasan ibn Ali, Abdülbaki Gölpınarlı, Ahiret, Akide, Ali, Ali bin Ebu Talib, Ali bin Ebu Talip, Allah, Arapça, Cihad, Ebu Bekir
Yemişci Hasan Paşa
3 yıl önce

Yemişçi Hasan Paşa (d. ? - ö.

Yemişçi Hasan Paşa, 10 Temmuz, 1601, 1603, 16 Ekim, Bayram Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa, Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa
Seyyit Hasan Paşa
3 yıl önce

Seyyit Hasan Paşa bazan Karahisarî Hasan Paşa (d.? Şebinkarahisar - ö.

Seyyid Hasan Paşa, 1743, 1746, 23 Ağustos, 9 Ağustos, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, Daltaban Mustafa Paşa
Hasan Geliyor Hasan
4 yıl önce

Tavaşi Hasan Ağa
3 yıl önce

Tavaşi Hasan Ağa veya Hazinedar Tavaşi Hasan Ağa (?-1590). Sokollu Mehmet Paşa'nın hazinedarıdır.

Deli Hasan Paşa
3 yıl önce

Deli Hasan Paşa ( .... - 1606) Deli Hasan Paşa, 16. Yüzyıl sonlarında ortaya çıkan celali eşkıyalarından Karayazıcı'nın kardeşidir. Kara

Kethüda Meyyit Hasan Paşa
3 yıl önce

Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa veya Cenaze Hasan Paşa (d. ? - 1810, Yenişehir (günümüzde Larissa)) III.

Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa, Kethüda Meyyit Hasan Paşa, 1789, 3 Aralık, 7 Haziran, Alemdar Mustafa Paşa, Benderli Ali Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa, Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa
Cenaze Hasan Paşa
3 yıl önce

Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa veya Cenaze Hasan Paşa (d. ? - 1810, Yenişehir (günümüzde Larissa)) III.

Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa, 1789, 3 Aralık, 7 Haziran, Alemdar Mustafa Paşa, Benderli Ali Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa, Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa, Cezayirli Gazi Hasan Paşa
Hasan Fehmi
3 yıl önce

Hasan Fehmi şu anlamlara gelebilir:

Hasan Paşa
3 yıl önce

Hasan Paşa şu anlamlara gelebilir:

Hasan Paşa, Cezayirli Hasan Paşa, Moralı Damat Hasan Paşa, Rusçuklu Çelebizade Å�erif Hasan Paşa, Yedi Sekiz Hasan Paşa, Yemişçi Hasan Paşa, Anlam ayrım
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.