Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa

Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa III. Mustafa saltanatında 20 Ekim 1768 - 12 Ağustos 1769 tarihleri arasında dokuz ay yirmiüç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: yağlıkçızade nişancı hacı mehmed emin paşa, 12 ağustos, 1724, 1758, 1761, 1764, 1765, 1766, 1768, 1769, 20 ekim
Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa III. Mustafa saltanatında 20 Ekim 1768 - 12 Ağustos 1769 tarihleri arasında dokuz ay yirmiüç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Hindistan elçisi Yağlıkçızade Yusuf Ağa`nın oğludur. 1136 (1724) da doğmuş, babasının sefaretinde Hindistan`a birlikte gitmişti. Döndükten sonra Sadaret Mektubi Kalemine girdi. Cemaziyelevvel 1171 (Ocak 1758) de serhalife olup Safer 1175 (Eylül 1761) de mektupçu ve Safer 1178 (Ağustos 1764) de reisülküttab oldu. Zilhicce (Haziran 1765) de vezirlikle tevkii ve Mora valisi, 1180 (1766/7) de kapdan-ı derya vekili, Aydın valisi ve tevkii olmuştur. Şaban 1181 (Ocak 1768) de Şah Sultan`a namzet olunup şevval (Mart 1768) ilaveten Halep valisi oldu. 8 Rebiülevvel 1182 (23 Temmuz 1768) de Sadaret kaymakamı olup 8 Cemaziyelahir 1182 (20 Ekim 1768) de sadrazam olmuştur. Aynı yıl şevvalinde (şubat 1769) Serdar-ı ekremlik verilerek harbe memur oldu. 9 Rebiülahir 1183 (12 Ağustos 1769) de azledilmiş olarak Dimetoka`ya sürüldü. Edirne`ye varınca öldürüldü. Edirne`de Eski Saray arkasında boş bir yerde gömülüdür. Sadaretten birkaç defa istifa ederek alışık olmadığı harp işinden kurtulmak istediyse de isteğine müsaade olunmamıştı. Güzel hat ile meşhur olup mukaddemat-ı ulume muttali, fatin, zeki, vakar ve sekinete ifrat ile riayet eden idi. Beytülmal`de tutumlu olduğundan bu cihetten halk hoşnut olmadı. Oğlu sudurdan Emin Bey olup damadı Süfyan Ağa`dır.

Biyo-taslak

Osmanlı sadrazamları - Gerileme Dönemi (1683-1774)

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

12 ağustos 1724 1758 1761 1764 1765 1766 1768 1769 20 ekim
...

Okuma Önerileri

Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmet Emin Paşa
3 yıl önce

Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa, 12 Ağustos, 1724, 1758, 1761, 1764, 1765, 1766, 1768, 1769, 20 Ekim
Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa
3 yıl önce

Emin Mehmed Paşa - Yağlıkçızade
3 yıl önce

Yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa III.

Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa, 12 Ağustos, 1724, 1758, 1761, 1764, 1765, 1766, 1768, 1769, 20 Ekim
Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa
3 yıl önce

Yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa III.

Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa, 12 Ağustos, 1724, 1758, 1761, 1764, 1765, 1766, 1768, 1769, 20 Ekim
Mehmed Emin Paşa
3 yıl önce

Türk tarihinde birden fazla Mehmed Emin Paşa bulunmaktadır. Bunlar:

Mehmed Emin Paşa, 19. yüzyıl, Afrika, Alman, Divitdar Mehmed Emin Paşa, Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa, Mehmed Emin Rauf Paşa, Mehmed Emin í‚li Paşa, Osmanlı, Osmanlı Devleti, Sadrazam
Liste - Osmanlı Vezirleri
3 yıl önce

I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A

Mehmed Paşa
3 yıl önce

Türk tarihinde birden fazla Mehmed Paşa vardır. Bunlar;

Mehmed Paşa, Ayas Mehmed Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa, Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa, Damat Melek Mehmed Paşa, Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa
Nişancı Mehmed Paşa
3 yıl önce

Tevkii Nişancı Mehmed Paşa, III. Ahmet saltanatında, 26 Ağustos 1717 - 9 Mayıs 1718 tarihleri arasında sekiz ay on dört gün sadrazamlık yapm

Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa
3 yıl önce

Yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa III. Mustafa saltanatında 20 Ekim 1768 - 12 Ağustos 1769 tarihleri arasında dokuz ay yirmi üç gün sadrazamlı

Mehmed Emin Resulzade
3 yıl önce

Mehmed Emin Resulzâde (Azerice: Məmməd Əmin Rəsulzadə, d. 31 Ocak 1884, Bakü - ö. 6 Mart 1955, Ankara), Azerbaycan Demokra

Mehmed Emin Resulzade, İstanbul, 1913, 1920, 1911, 1908, 1922, Türkiye, Mart, Ankara, 1955
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.