Yağıbasan

Yağıbasan ya da Nizameddin Yağıbasan (ö. 1164) Danişmendliler'in Sivas kolunun hükümdarı.

Nizameddin Yağıbasan, 1143, 1157, 1158, 1159, 1164, Anadolu, Anadolu Selçuklu Sultanı, Bizans, Danişmend Gazi, Danişmendliler

İlgili konuları ara

nizameddin yağıbasan 1143 1157 1158 1159 1164 anadolu anadolu selçuklu sultanı bizans danişmend gazi danişmendliler
...

Okuma Önerileri

Tokat tarihi eserler ve turistik yerler
1 yıl önce

Verimli ovalar ve önemli yollar üzerinde olan Tokat ili târihî ve turistik eserleri bakımından zengin bir ilimizdir. Başlıca târihî eserleri

Hatay tarihi
2 yıl önce

Hatay, Hititlerin bir toprağıydı Hitit imparatorluğunun yıkılışından az önce bu bölgede bağımsız bir Hitit devleti kuruldu. Başkenti Ze

Aksaray tarihi ve turistk yerler
2 yıl önce

Aksaray Kalesi: Kale, Karamanoğlu Mehmed Bey zamanında Emir-ül-Umera Ali Bey Çelebi tarafından, Mimar İslamoğlu Hoca İbrahim’e yaptırı

Mengücekler
1 yıl önce

Mengücekler (1118-1250) Erzincan, Kemah ve Divriği’de on birinci yüzyılın sonundan, on üçüncü yüzyılın sonuna kadar hâkim olan Türk be

Karasıoğulları Beyliği
3 yıl önce

Karasıoğulları Beyliği (1303-1345)Karasıoğulları, Osmanlılar'ın ilk ilhak ettikleri Türkmen Beyliği'dir. Karasıoğulları, Dânişmendoğu

Karasıoğulları
Emir Karatekin
1 yıl önce

Emir Karatekin 1071`de başlayan Anadolu`nun fethi, Süleyman şahın 1075`de İzniki alarak Anadolu Selçuklu Devletinin temellerini atmasıyla devam

Emir Karatekin, Tarih, Taslak, ,
Takyeciler Cami
3 yıl önce

Takyeciler Camii Sulu Sokak'ta Yağıbasan Medresesinin karşısında, Arastalı Bedestenin bitişiğinde bulunmaktadır. Caminin banisi veya kesin in

Van ilindeki yerleşim yerleri listesi
3 yıl önce

Karesi beyliği
1 yıl önce

Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulmuş beyliklerden biri. Başkentleri Balıkesir ili idi. Beyliği, Danişment Gazioğulları

Karesi Beyliği, Karesi Beyliği
Selçuklular Dönemi Sivas
2 yıl önce

Danişment Gazi'nin ölümünden sonra Sivas Nizamettin Yağıbasan idaresine geçmiş, Emir Danişment'in halefleri ile Selçuklu hükümdarı sık s

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.