Uşi Antlaşması

<div>Uşi Antlaşması, İtalya ile Osmanlı Devleti arasında Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan antlaşmadır. Adını Lozan şehrindeki Uşi semtinden almaktadır. Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine, Osmanlı Devleti İtalya'dan barış istemek zorunda kaldı. Barış antlaşması, İsviçre'nin Lozan şehri yakınındaki Uşi kasabasında imzalandı. Yapılan antlaşma gereğince, Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özerklik tanındı.</div><div><br></div>

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: trablusgarp, osmanlı devleti, libya, i̇talya
Uşi Antlaşması
Uşi Antlaşması

Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlara karşı başarılı direnişler başlamıştı. Aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu genç subaylar, yerli Arapları örgütleyerek başarılı bir savunma hattı kurmuşlardı. Balkan Savaşları'nın başlaması nedeniyle bu yetenekli ve genç subaylar İstanbul'a çağrıldı.

Bundan sonra, direnme cephesi çöktü ve İtalyanlar Trablusgarp ve Bingazi'yi rahatça ele geçirdiler. Ege denizine de bir filo yollayan İtalya, 12 adayı işgal etti. Libya tümden elimizden çıktı. Bunun üzerine Ouchy (Uşi) kentinde, 15-18 Ekim 1912'de İtalya ile Osmanlı Devleti arasında barış antlaşması imzalandı. Uşi Antlaşmasına göre, Libya İtalya'ya bırakıldı. 12 ada ise, Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti'ne geri verilecekti. Ama, İtalyanlar sözlerinde durmadılar ve böylece Ege'deki Türk egemenliği de sarsılmaya başladı.

Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine, Osmanlı Devleti İtalya'dan barış istemek zorunda kaldı. Barış antlaşması, İsviçre'nin Lozan şehri yakınındaki Uşi kasabasında imzalandı. Yapılan antlaşma gereğince, Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özerklik tanındı. Osmanlı Devleti, buradaki askerlerini geri çekecekti. Bu İtalya'ya, Trablusgarp ve Bingazi'yi serbestçe işgal edebilme fırsatını veriyordu. Buna karşılık İtalya, elinde tuttuğu Rodos ve çevresindeki Oniki Ada'yı bir süre sonra Osmanlı Devletine geri verecekti. Ancak adaların Osmanlı Devleti'ne teslimi hiçbir zaman gerçekleşmedi. II. Dünya Savaşı'ndan sonra da adalar Yunanistan'a verildi.

Uşi Antlaşmasının başlıca maddeleri şunlardı:

 • Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özerklik tanındı. Trablusgarp ve Bingazi, yeni bir kanun ve özel düzenle yönetilecektir.
 • Trablusgarp ve Bingazi'de Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını, padişah adına naibü's-sultan olarak tayin edilen bir görevli koruyacak, dini ve adli işler, padişah tarafından seçilecek kadılar eliyle yürütülecekti. Kadı ve Naibü's-Sultan'ın maaşları, Osmanlı maliyesince ödenecekti.
 • İtalya Oniki Ada'yı geçici olarak elinde tutacak, Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarında bu adaları savunamayacaktı.
 • Özellikle Yunanistan'ın adaları işgal edebileceğinden korkulmuştur. Fakat İtalya bir daha bu adaları geri vermemiştir. Faşist İtalya II. Dünya Savaşını kaybedince adaları 1947'de Yunanistan'a devretmiştir.


  İlgili konuları ara

  trablusgarp osmanlı devleti libya i̇talya

  Görüşler

  Mehmet yilmaz Avatar
  Mehmet yilmaz - 2 yıl önce

  Bu bilgiler eksık. Türkiye 2.dünya savaşı sonunda yerler taksim edilirken görüşmelere katılmamış ve İtalya'nın çekildiği adalar yunanistana verilmistir


  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Okuma Önerileri

  Mehmed Reşat
  3 yıl önce

  Sultan Mehmed Reşad 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Annesi Çerk

  Ömer Muhtar
  2 yıl önce

  Ömer Muhtar (Arapça: عمر المختار , d. 1862 - ö. 1931) Libya'da İtalyanlara karşı yü

  Osmanlı İmparatorluğu
  1 yıl önce

  Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sın

  Osmanlı Devleti, Saltanat, Osmanlı'da ıslahat hareketleri, Islahat Fermanı, Tanzimat, Sultan Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Beyliği, Anadolu, Osmanlıca, İstanbul, Padişah, Hilafet, Halife, Osmanlı Sultanları, Edirne, Bursa, Beylik, Osmanlı Ordusu, Sadrazam, Saray, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, Türkler, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı
  Uşi Anlaşması
  3 yıl önce

  Uşi Antlaşması, (İtalyanca:Trattato di Losanna (1912)) (18 Ekim 1912) İtalya Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Trablusgarp Sava

  Uşi Antlaşması, 18 Ekim, 1912, Ahmet Paşa Antlaşması, Amasya Antlaşması, Atina Antlaşması (1913), Ayastefanos Antlaşması, Aynalıkavak Antlaşması, Balkan Savaşları, Balkan Savaşı, Baltalimanı Antlaşması
  1912
  3 yıl önce

  1912 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.

  1912, 1. Balkan Savaşı, 12 Eylül, 15 Kasım, 16 Temmuz, 18 Ekim, 18 Ocak, 19. yüzyıl, 1907, 1908, 1909
  Trablusgarp
  1 yıl önce

  Trablusgarp, Osmanlı Devleti zamanında bugünkü Libya'ya verilen isim.

  Trablusgarp, 1951, 2. Dünya Savaşı, Afrika, Libya, Osmanlı Devleti, Tarih, Taslak, Trablus, Trablusgarp Savaşı, Turgut Reis
  Kuzey Afrika
  1 yıl önce

  Afrika kıtasının kuzeyindeki bölgeye verilen isim. Bugün Kuzey Afrika'da Fas, Cezayir, Tunus, Libya,Mısır Sudan devletleri bulunmaktadır. Böl

  Kuzey Afrika, 2. Dünya Savaşı, Afrika, Arapça, Cezayir, Dil, Fas, Fransa, Kuzey, Libya, Müslüman
  Uşi Barış Antlaşması
  3 yıl önce

  Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlara karşı başarılı direnişler başlamıştı. Aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu genç subaylar, yerli

  Trablusgrap
  3 yıl önce

  Libya krallığının başşehri. Nüfusu 144.000 dür 1912 yılına kadar uzun yüzyıllar Osmanlı İmparatorluğuna ...

  Sultan Beşinci Mehmed
  3 yıl önce

  Sultan Mehmed Reşad 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Annesi Çerk

  Mehmed Reşat