Tunuslu Hayreddin Paşa

Osmanlı sadrâzamlarından. Çerkes veya Abaza asıllı olan Hayreddîn Paşa, yaklaşık olarak 1821 yılında doğmuş ve küçük yaşında köle tüccarlarının eline düşerek Kafkasya’dan İstanbul’a getirilmiştir. Reîsülulemâ ve nâkıbüleşrâf Kıbrıslı Tahsin Bey tarafından satın alınarak, tâlim ve terbiye edildikten sonra Tunus vâlisi Ahmed Paşaya verildi. Zekâsı, çalışkanlığı ve kâbiliyetiyle vâlinin dikkatini çeken Hayreddîn’in tahsiline özel ihtimâm gösterildi

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: tunuslu hayreddin paşa, tunuslu hayreddin paşa
Tunuslu Hayreddin Paşa
Tunuslu Hayreddin Paşa
Tunuslu Hayreddin Paşa Osmanlı sadrazamlarından. Çerkes veya Abaza asıllı olan Hayreddin Paşa, yaklaşık olarak 1821 yılında doğmuş ve küçük yaşında köle tüccarlarının eline düşerek Kafkasya’dan İstanbul’a getirilmiştir. Reisülulema ve nakibüleşraf Kıbrıslı Tahsin Bey tarafından satın alınarak, talim ve terbiye edildikten sonra, Tunus valisi Ahmed Paşaya verildi. Zekası, çalışkanlığı ve kabiliyetiyle valinin dikkatini çeken Hayreddin’in tahsiline özel ihtimam gösterildi. Bazı ilimlerin yanında fıkıh ve Tunus’a gelen Fransız subaylarından da Fransızca ve askeri dersler aldı. Daha sonra Avrupa’ya gönderilerek riyaziye (matematik), tabiiye, hukuk ve tarih okudu. Tunus’a döndüğünde askeri garnizonlarda vazife aldı. 1842’de binbaşı, 1843’te yarbay ve 1846’da miralay oldu. 1850’de mirlivalık rütbesiyle süvari asakiri kumandanlığına tayin olundu. Dönüşünde Tunus’ta çeşitli memuriyetlerde bulundu.

1863 senesi sonlarında memuriyetlerinden istifa etti. Fransa, Prusya, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Belçika devletlerinin başşehirlerini dolaştı. 1864’te Tunus’ta zuhur eden bir ihtilal üzerine, fevkalade memuriyetle İstanbul’a gönderildi. İstanbul’daki vazifesini yerine getirdikten sonra, tekrar Tunus’a gitti. Daha sonra tekrar Fransa, İngiltere, İtalya, Prusya ve Avusturya devletlerinin başşehirlerini dolaştı. 1871’de vezir-i mübaşir unvanıyla Tunus eyaleti borçlarının indirilmesi ve birleştirilmesi için teşkil olunan komisyon başkanlığına tayin edildi.

Tunus hükümetinin, İtalya’dan aldığı borcun ödenmesiyle ilgili çıkan ihtilafı arz etmek üzere İstanbul’a geldi. 1873’te Tunus’a döndü. 1878’de İstanbul’a davet edilerek vezirlik rütbesiyle Meclis-i ayan azalığına, daha sonra da yeni teşkil olunan Maliye Komisyonu reisliğine tayin olundu. 1878’de sadrazamlığa getirildi. Doksanüç Harbi denilen Osmanlı-Rus Harbi sonrasında sadarete getirilen Hayreddin Paşa, bu makamda 7 ay 26 gün kaldı. Padişahın yetkilerini yok sayması ve padişaha saygısızlık sayılabilecek bazı isteklerde bulunması sebebiyle, 1879’da sadaretten azledildi.

Hayreddin Paşa, Akvem-ül-Mesalih fi Marifeti Ahval-il-Memalik adlı bir eser yazdı. Ancak, İbnü’l-Kayyım el-Cevzi’nin bozuk fikirlerinden etkilenerek yazdığı bu eserinin basımı yasaklandı.

Hayreddin Paşa, tutulduğu nikris hastalığının şiddetlenmesi sonucunda 1890’da İstanbul’da vefat etti. Eyüpsultan’da Bostan İskelesinde hazırlanan kabre defnolundu. Mehmed Nuri, Mehmed Hadi, Mehmed Tahir, Mehmed Salih, Mahbube ve Behiye adlı altı evladı vardı.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
 • Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri
 • ...

  Okuma Önerileri

  Hayreddin
  3 yıl önce

  Barbaros Hayreddin
  3 yıl önce

  Çandarlı Hayreddin Paşa
  3 yıl önce

  Tunuslu Hayreddin Paşa
  3 yıl önce

  Osmanlı sadrâzamlarından. Çerkes veya Abaza asıllı olan Hayreddîn Paşa, yaklaşık olarak 1821 yılında doğmuş ve küçük yaşında köle

  Tunuslu Hayreddin Paşa, Tunuslu Hayreddin Paşa
  Mimar Hayreddin
  2 yıl önce

  Mimar Hayreddin 15. yüzyıl sonları ile 16. yüzyıl başlarında yaşayan, II. Bayezid devrinde önemli binalar inşa eden Osmanlı mimarı.

  Mimar Hayreddin, 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, II. Bayezid, II. Beyazıt Külliyesi, Mescid, Mezar, Osmanlı, İstanbul
  Tunuslu Hayrettin Paşa
  3 yıl önce

  Tunuslu Hayrettin Paşa (Osmanlıca: تونسلى حيرالدين پاشا) (d. 1823 Kafkasya; ö.

  Tunuslu Hayreddin Paşa, 1878, 1879, 29 Temmuz, 4 Aralık, Abdurrahman Nureddin Paşa, Ahmed Arifi Paşa, Ahmed Hamdi Paşa, Ahmed Tevfik Paşa, Ahmed Vefik Paşa, Cenanizade Mehmed Kadri Paşa
  Babaros Hayreddin Zırhlısı
  3 yıl önce

  Barbaros Hayreddin (zırhlı), 1890, 1894, 18 Ocak, 1900, 1901, 1910, 1912, 1915, 28 Ağustos, 29 Nisan
  Barbaros Hayreddin (kruvazör)
  3 yıl önce

  Barbaros Hayreddin (zırhlı), 1890, 1894, 18 Ocak, 1900, 1901, 1910, 1912, 1915, 28 Ağustos, 29 Nisan
  Barbaros Hayreddin Zırhlısı
  3 yıl önce

  Barbaros Hayreddin (zırhlı), 1890, 1894, 18 Ocak, 1900, 1901, 1910, 1912, 1915, 28 Ağustos, 29 Nisan
  Çandarlı Kara Halil Paşa
  3 yıl önce

  Karaman'da Sivrihisar kazasına bağlı Çendere köyünden, Ali adlı bir kişinin oğluydu. Asıl adı Halil olup, Kara ve Karaca lakabıyla, vezirl

  Çandarlı Kara Halil Paşa, Çandarlı Kara Halil Paşa
  ...

  Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.