Topal Osman Paşa

Topal Osman Paşa I. Mahmut saltanatında, 21 Eylül 1731 - 12 Mart 1732 tarihleri arasında altı ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: topal osman paşa, 12 mart, 1731, 1732, 21 eylül, arnavutluk, avusturya, ayaşlı nişancı i̇smail paşa, bahadırzade arabacı ali paşa, bayburtlu kara i̇brahim paşa, beylerbeyi
Topal Osman Paşa I. Mahmut saltanatında, 21 Eylül 1731 - 12 Mart 1732 tarihleri arasında altı ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Mora`da yerleşik bir Türk ailesindendir. İstanbul`a gelince sarayda koz bekçileri ocağına kaydedilmiş bir süre hizmet verdikten sonra pandolbaşı olmuş, 21 yaşında padişah emriyle Mısır`a gönderilirken İspanyol korsanlar tarafından esir edilerek Malta`ya götürülmüştür. Asaleti nedeniyle serbest bırakılmış, bir Fransız gemiseyle Kahire`ye bırakılmıştır.

1714`de Mora`da Martalosbaşılık yapmış Mora seferinde Korent şehirine yapılan taaruzu yönetmiştir. 1715`de Beylerbeyi olarak Turhala mutasarrıflığına 1716`da Mora Seraskerliğine tayin oldu. Avusturya ve Venedik ile devam eden savaşta bir Venedik fırkateynini mürettebatıyla esir aldığı için Preveze ve Dubniçe taraflarıda idaresine verildi. 1718`de İnebahtı mufafızlığına, 1720`de Bosna valiliğine, 1721`de ise Rumeli Valiliğine getirildi. 1731`e kadar Arnavutluk ve Selanik`i kaza kaza gezerek eşkiya teftişliğide yaptı.

21 Eylül 1731`de İstanbul`a gelerek mühr-i hümayunu teslim aldı. 5 ay gibi kısa bir süre sadrazamlık yaptı, ihtiyarlığı ve halsizliğinden istifa etti. Trabzon valiliğine atandı. }

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

12 mart 1731 1732 21 eylül arnavutluk avusturya ayaşlı nişancı i̇smail paşa bahadırzade arabacı ali paşa bayburtlu kara i̇brahim paşa beylerbeyi
...

Okuma Önerileri

Osman
2 yıl önce

Osman aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Osman Nuri Paşa
3 yıl önce

Osman Nuri Paşa aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Gazi Osman Paşa
2 yıl önce

Osman Nuri Paşa (1832, Tokat - 1900, İstanbul), Osmanlı Ordusu'nda askerlik görevi boyunca birçok savaşta başarılı sonuçlar almış, Plevne

Gazi Osman Paşa, Plevne Savunması, Plevne, Rusya, Osmanlı Devleti, Paşa
Molla Osman Efendi
1 yıl önce

Molla Osman Efendi on yedinci yüzyılın sonunda, on sekizinci yüzyılın başında Anadolu'da yetişmiş olan evliyadan. İsmi Osman'dır. Molla Os

Topal Osman
2 yıl önce

1883-1923 yılları arası yaşamış asker. Osman Ağa olarak da bilinen Topal Osman 1883’de Giresun’da doğar. Bir kabadayı olan Topal Osman, T

Topal Osman, 1883, 1923, 27 Mart, 2 Nisan, Ali Şükrü Bey, Ankara, Balkan Savaşları, Giresun, Kafkas Cephesi, Kişi
Plevne Savunması
1 yıl önce

Ruslar için önlerinde tek engel olarak Plevne vardı. 3 Eylül'de saldırmışlar ancak Osman Paşa'nın dayanması sonucu ilerleyememişlerdi. Rusl

Topal Osman Ağa
3 yıl önce

Hacı Topal Osman Ağa (1883, Giresun - 2 Nisan 1923, Ankara) Türk asker, milis yarbayı. Mustafa Kemal Paşa'nın Giresunlulardan oluşan muhafız k

Topal Osman, 1883, 1923, 27 Mart, 2 Nisan, Ali Şükrü Bey, Ankara, Balkan Savaşları, Giresun, Kafkas Cephesi, Kişi
Ferudunzade Osman Ağa
3 yıl önce

Osman Nuri (ressam)
3 yıl önce

Osman Hulusi Ateş
3 yıl önce

Osman Hulusi Ateş imam-hatip ve şair. 1917 yılında Malatya'nın Darende ilçesinde doğdu. Babası Şeyhzadeoğlu sülalesinden Hasan Feyzi Efendi

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.