Tiryaki Hacı Mehmed Paşa

Tiryaki Hacı Mehmet Paşa I. Mahmut saltanatında, 9 Ağustos 1746 - 24 Ağustos 1747 tarihleri arasında bir yıl onaltı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: tiryaki hacı mehmed paşa, 1746, 1747, 24 ağustos, 9 ağustos, ayaşlı nişancı i̇smail paşa, bahadırzade arabacı ali paşa, bayburtlu kara i̇brahim paşa, boynueğri seyyid abdullah paşa, bozoklu (bıyıklı) mustafa paşa, daltaban mustafa paşa
Tiryaki Hacı Mehmet Paşa I. Mahmut saltanatında, 9 Ağustos 1746 - 24 Ağustos 1747 tarihleri arasında bir yıl onaltı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Tiryakiliği ile bağlantılı olarak, zamanında içki, tütün, afyon ve her türlü müskiratın çok ucuzlatılmış olduğu rivayet edilir.

}

İlgili konuları ara

1746 1747 24 ağustos 9 ağustos ayaşlı nişancı i̇smail paşa bahadırzade arabacı ali paşa bayburtlu kara i̇brahim paşa boynueğri seyyid abdullah paşa bozoklu (bıyıklı) mustafa paşa daltaban mustafa paşa
...

Okuma Önerileri

Tiryaki Hacı Mehmed Pasha
3 yıl önce

Liste - Osmanlı Vezirleri
3 yıl önce

I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A

Tiryaki Hacı Mehmet Paşa
3 yıl önce

Tiryaki Hacı Mehmet Paşa (d. 1680?

Tiryaki Hacı Mehmed Paşa, 1746, 1747, 24 Ağustos, 9 Ağustos, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, Daltaban Mustafa Paşa
Mehmed Paşa
3 yıl önce

Türk tarihinde birden fazla Mehmed Paşa vardır. Bunlar;

Mehmed Paşa, Ayas Mehmed Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa, Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa, Damat Melek Mehmed Paşa, Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa
Çivizade Hacı Mehmed Efendi
3 yıl önce

Çivizade Hacı Mehmed Efendi Osmanlılar zamanında yetişen Hanefi mezhebi fıkıh alimlerinden. On sekizinci Osmanlı Şeyhülislamıdır. Babası,

Hacı Yeğen Mehmet Paşa
3 yıl önce

Yeğen Seyyid Mehmed Paşa (d. 1726, Alaiye - ö.

Yeğen Hacı Mehmed Paşa, 1782, 25 Ağustos, 31 Ağustos, Alemdar Mustafa Paşa, Benderli Ali Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa, Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa, Cezayirli Gazi Hasan Paşa
Hacı İvaz Mehmet Paşa
3 yıl önce

Hacı İvaz Mehmed Paşa (ö. 1743, İnebahtı) I.

Hacı İvazzade Mehmed Paşa, 1739, 1740, 22 Mart, 23 Haziran, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, Daltaban Mustafa Paşa
Hacı İvazzade Mehmet Paşa
3 yıl önce

Hacı İvaz Mehmed Paşa (ö. 1743, İnebahtı) I.

Hacı İvazzade Mehmed Paşa, 1739, 1740, 22 Mart, 23 Haziran, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, Daltaban Mustafa Paşa
Yeğen Hacı Mehmet Paşa
3 yıl önce

Yeğen Seyyid Mehmed Paşa (d. 1726, Alaiye - ö.

Yeğen Hacı Mehmed Paşa, 1782, 25 Ağustos, 31 Ağustos, Alemdar Mustafa Paşa, Benderli Ali Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa, Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa, Cezayirli Gazi Hasan Paşa
İvazzade Mehmed Paşa
3 yıl önce

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.