Tevkii Nişancı Mehmed Paşa

Hacı Ali Paşa III. Ahmet saltanatında, 26 Ağustos 1717 - 9 Mayıs 1718 tarihleri arasında sekiz ay ondört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: tevkii nişancı mehmed paşa, 1717, 1718, 26 ağustos, 9 mayıs, ayaşlı nişancı i̇smail paşa, bahadırzade arabacı ali paşa, bayburtlu kara i̇brahim paşa, boynueğri seyyid abdullah paşa, bozoklu (bıyıklı) mustafa paşa, daltaban mustafa paşa

İlgili konuları ara

1717 1718 26 ağustos 9 mayıs ayaşlı nişancı i̇smail paşa bahadırzade arabacı ali paşa bayburtlu kara i̇brahim paşa boynueğri seyyid abdullah paşa bozoklu (bıyıklı) mustafa paşa daltaban mustafa paşa
...

Okuma Önerileri

Nişancı Mehmet Paşa
3 yıl önce

Tevkii Nişancı Mehmed Paşa, III.

Tevkii Nişancı Mehmed Paşa, 1717, 1718, 26 Ağustos, 9 Mayıs, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, Daltaban Mustafa Paşa
Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmet Emin Paşa
3 yıl önce

Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa, 12 Ağustos, 1724, 1758, 1761, 1764, 1765, 1766, 1768, 1769, 20 Ekim
Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa
3 yıl önce

Emin Mehmed Paşa - Yağlıkçızade
3 yıl önce

Yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa III.

Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa, 12 Ağustos, 1724, 1758, 1761, 1764, 1765, 1766, 1768, 1769, 20 Ekim
Karamani Mehmed Paşa
3 yıl önce

Karamani Mehmed Paşa, Mevlana'nın torunlarındadır. 1458'de vezir, 1464'te nişancı, 1478'de sadrazam oldu. Fatih Kanunnamesi'nin hazırlanmasınd

Kara Nişancı Davud Paşa
3 yıl önce

Kara Nişancı Davud Paşa (ö. 1505 Gelibolu) Osmanlı devlet adamı ve denizcisi. II. Mehmed saltanatında 1492 - 1503'de kaptan-ı derya olmuştur.

Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa
3 yıl önce

Yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa III.

Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa, 12 Ağustos, 1724, 1758, 1761, 1764, 1765, 1766, 1768, 1769, 20 Ekim
Mehmed Paşa
3 yıl önce

Türk tarihinde birden fazla Mehmed Paşa vardır. Bunlar;

Mehmed Paşa, Ayas Mehmed Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa, Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa, Damat Melek Mehmed Paşa, Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa
Reis-ül küttab
3 yıl önce

Reis-ül Küttab Buhara Sefiri İç Ağası (Sadaret Dairesi Memuru)

Mimar Davud Ağa
3 yıl önce

Mimar Davud Ağa (? - 1599), Mimar Sinan`ın kalfalarından olup, Sinan`ın vefatından sonra Osmanlı Devleti`nin baş mimarlığına getirilmiştir

Mimar Davud Ağa, 1585, 1588, 1595, 1599, Ayasofya, Cerrah Mehmed Paşa Camii, Fatih, İstanbul, III. Murat, Karagümrük, Kağıthane
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.