Türk Medeni Kanunu

Medeni hukuk, şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen, şahısların doğumdan (tüzel kişilerde kuruluşundan) ölümüne (tüzel kişilerde sona ermesine) ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Kişiler hukuku, evlilik hukuku, eşya hukuku, miras hukuku medeni hukuk kapsamında yer alırlar ve medeni kanunla düzenlenirler. Borçlar hukuku ve ticaret hukuku da aslında medeni hukukun uzantısıdır. Medeni hukuk salt bir hukuk dalı olmaktan öte hukukun özüdür.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: türk medeni kanunu, medeni kanun, aile hukuku, atatürk devrimleri, atatürk devrimleri açısından türk kadını, atatürk orman çiftliği, cumhuriyetin i̇lanı, halifeliğin kaldırılması, köy enstitüleri, li̇¢kap ve unvanların kaldırılması, mecellenin kaldırılması
17 Şubat 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ve 22 Nisan 1926'da kabul edilen Borçlar Kanunu İsviçre'den, 1 Mart 1926'da kabul edilen Ceza Kanunu ise 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunu'ndan alınarak yürürlüğü girmiştir. Bu kanunları 1927'de yürürlüğe giren İsviçre'nin Neuchatel Kantonundan alınan Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu takip etmiş, 1929'da ise yürürlüğe giren 4 Nisan 1929 tarihli Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) da Almanya'dan alınmıştır.

17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun, Türkiye'de laik bir özel hukuk sisteminin başlangıcını teşkil etmiştir. Bu kanun ile toplumsal alanda kadın erkek eşitliği sağlanmış, kadınlara istediği mesleği seçme hakkı verilmiş, resmi nikah mecburi hale getirilmiş, tek eşle evlilik sistemi benimsenmiş, kadınlara miras konusunda eşitlik ilkesi getirilmiş, boşanmalarda kadın güvence altına alınmıştır. Ayrıca Medeni kanunla Patrikhanelerin din işleri dışındaki azınlık haklarını kontrol yetkisi kaldırılmıştır.

Ayrıca bakınız

Medeni Kanun

İlgili konuları ara

medeni kanun aile hukuku atatürk devrimleri atatürk devrimleri açısından türk kadını atatürk orman çiftliği cumhuriyetin ilanı halifeliğin kaldırılması köy enstitüleri li̇¢kap ve unvanların kaldırılması mecellenin kaldırılması
...

Okuma Önerileri

Türk Kanunu Medenisi
3 yıl önce

Türk Kanunu Medenisi, Türkiye'de 17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak TBMM'de kabul edilen ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlü

Teoman Akünal
1 yıl önce

Teoman Akünal, Türk medeni hukuk profesörü hukukçu ve avukat. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ders vermektedir.1965 yılında İstanbul Ü

Medeni
3 yıl önce

Medeni kanun
2 yıl önce

Medeni hukuk, şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen, şahısların doğumdan (tüzel kişilerde kuruluşundan) ölümüne (tüzel kişilerde

Türk Medeni Kanunu, Medeni Kanun, Aile Hukuku, Atatürk Devrimleri, Atatürk Devrimleri Açısından Türk Kadını, Atatürk Orman Çiftliği, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Köy Enstitüleri, Lİ¢kap ve Unvanların Kaldırılması, Mecellenin Kaldırılması
Türk Medeni Kanunu
1 yıl önce

Medeni hukuk, şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen, şahısların doğumdan (tüzel kişilerde kuruluşundan) ölümüne (tüzel kişilerde

Türk Medeni Kanunu, Medeni Kanun, Aile Hukuku, Atatürk Devrimleri, Atatürk Devrimleri Açısından Türk Kadını, Atatürk Orman Çiftliği, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Köy Enstitüleri, Lİ¢kap ve Unvanların Kaldırılması, Mecellenin Kaldırılması
Mülkiyet hakkı
2 yıl önce

Mülkiyet hakkı, taşınır (menkul) ya da taşınmaz (gayrimenkul) bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve tasarru

Şapka ve Kıyafet Kanunu
2 yıl önce

HukukUyarı

Erden Kuntalp
3 yıl önce

Erden Kuntalp (Prof. Dr.), ( d. 8 Kasım 1934, Aydın) Türk hukukçu. Lisans eğitimini 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde,

Erdoğan, Varto
3 yıl önce

Erdoğan, Muş ilinin Varto ilçesine bağlı bir köydür.

MK
3 yıl önce

Türk Medeni Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 22 Kasım 2001'de kabul edilen ve 1 Ocak 2002'de yürürlüğe giren 4721 sayılı kanundur.

...

Görüşler

Mülaim Sağır Avatar
Mülaim Sağır - 2 yıl önce
<t><p>Sitenin adı türkçe bilgi ama tanımda cümle düşüklüğü var.</p></t>

Mülaim Sağır Avatar
Mülaim Sağır - 2 yıl önce
<t><p>Sitenin adı Türkçe bilgi ama tanımda cümle düşüklüğü var. Sizin yüzünüzden hata yaptım ve siteniz yorum yapmayı güçleştiriyor.</p></t>

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.