törebilim

Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim... Bir insanın yaradılışı gereği gerçekleştirdiği davarnış'ı dilegetiren Arapça hulk sözcüğünün çoğulu olan ahlak terimi, huy, seciye, mizaç anlamlarını çoğul olarak kapsar. Dilimizde kişisel ahlak olarak aktöre, toplumsal ahlak olarak töre ve bilim olarak törebilim terimleriyle karşılanmıştır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: etik, adalet, ahlak, ahli̇¢k, akılcı, antik çağ, antropoloji, aquinolu thomas, aristo, aristoteles, ateist

İlgili konuları ara

etik adalet ahlak ahli̇¢k akılcı antik çağ antropoloji aquinolu thomas aristo aristoteles ateist
...

Okuma Önerileri

Absicht
3 yıl önce

Alman düşünürü Immanuel Kant, törebiliminde ödev'e ve irade'ye büyük önem vermiştir. Ona göre, "ödev, yasaya saygıdan doğan bir eylemin

Bilge
3 yıl önce

(Os. Hakim, Âkıl, Erbâbı hikmet, Feylesof, Müdebbir, Makrûnu savâb, Mâkul; Fr. Sage, Al. Weise, İng. Wise, İt. Sagio, Savio) Bilgili, ahlâk

Ahlak
2 yıl önce

Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim... Bir insanın yaradılışı gere

Ahlİ¢k, ABD, Dini, Etik, Felsefe, Felsefe Portalı, Felsefi, Kültür, Kültürel, Kürtaj, Normatif etik
Olguculuk
3 yıl önce

(Os. ispâtiyye, Mezhebi ispâtiye, Felsefei ispâtiye, Mesleki isbât, Hakikîye mezhebi, Felsefei hakkikîye, Felsefei sahîhe, Felsefei ilmîye; Fr

Pozitivizm, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Auguste Comte, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bilim felsefesi
Aristoculuk
3 yıl önce

(Os. Aristotalisiyye, Fr. Aristotelisme, Al. Aristotelismus, İng. Aristotelianism). Antik çağ Yunan düşünürü Aristoteles'in öğretisi, gezimc

Bilinçaltı
3 yıl önce

(Tr. Ruhbilim) Altbilinç teriminin anlamdaşı... Gerçekte bilinç süreçleri olmadıklari halde bilinç süreçleri üstünde etkisi bulunan ruhsa

Bilgelik
3 yıl önce

(Os. Hikmet, Rüştü kiyâset, İlmü mârifet, Basiret, Akıl, İlim, Felsefe; Fr. Sagesse, Al. Weisheit, İng. Wisdom, İt. Saggezza) Bilgililik...

Kritisizm
3 yıl önce

(Os. Tenkîdîye mezhebi, Mesleki intikadîye, Felsefei intikadîye; Fr Criticisme, Al. Kriticismus, İng. Criticism, İt. Criticismo) Alman düşün

Bilgi
2 yıl önce

Bilgi Osmanlıca: Malumat, İlim, İrfan, Marifet, Vukuf; Fransızca:Connaissance; Almanca; Erkenntnis Kenntnis; İngilizce: Cognition, Knowledge; İt

Bilgi, Antropoloji, Astronomi, Bilimsel yöntem, Biyoloji, Doğa bilimleri, Epistemoloji, Felsefe Portalı, Fizik, Formel bilimler, Jeoloji
Erekbilim
3 yıl önce

Olayların ve ilişkilerin bir amaca ya da sona yönelik olduğu görüşü. Olguların yalnızca hareket ettirici nedenlerle değil, ereksel nedene

Teleoloji, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bedia Akarsu, Bilim felsefesi
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.