Serav Antlaşması

Serav Antlaşması 26 Eylül 1618 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevi hanedanın yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.Antlaşmanın bazı şartları şunlardır:# Kanuni Sultan Süleyman devrinde Amasya Antlaşması ile belirlenen sınırlar esas alınacaktır.# Kars ve Ahıska kaleleri Osmanlılar’da kalacaktır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: serav antlaşması, serav antlaşması
Serav Antlaşması 26 Eylül 1618 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevi hanedanın yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Antlaşmanın bazı şartları şunlardır:

  1. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Amasya Antlaşması ile belirlenen sınırlar esas alınacaktır.
  2. Kars ve Ahıska kaleleri Osmanlılar’da kalacaktır.
  3. Osmanlı hakimiyetinde bulunan Dağıstan beylerine saldırılmayacak.
  4. Esirler karşılıklı olarak serbest bırakılacak.
  5. Safevi Şahı, Osmanlı Padişahı’na her yıl haraç olarak 100 yük ipek, kumaş vs. kıymetli eşya gönderecektir.


Serav Barış Antlaşması’nın 1612 yılında varılan Nasuh Paşa Barışı’ndan tek farkı 200 ipek haracının 100 yüke indirilmiş olmasıdır.

...

Okuma Önerileri

Osmanlı-İran Savaşları
2 yıl önce

Osmanlı-İran Savaşları 16. yüzyıl - 19. yüzyıl arasında Osmanlı Devleti ile İran arasında savaşılmış savaşlardır. Osmanlı Devleti i

Osmanlı-İran Savaşları, 16. yüzyıl, 1622-1639 Osmanlı-İran Savaşı, 19. yüzyıl, Amasya Antlaşması, Ferhat Paşa Antlaşması, Kasr-ı Şirin Antlaşması, Kerden Antlaşması, Nasuh Paşa Antlaşması, Osmanlı Devleti, Serav Antlaşması
Osmanlı İmparatorluğu
1 yıl önce

Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sın

Osmanlı Devleti, Saltanat, Osmanlı'da ıslahat hareketleri, Islahat Fermanı, Tanzimat, Sultan Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Beyliği, Anadolu, Osmanlıca, İstanbul, Padişah, Hilafet, Halife, Osmanlı Sultanları, Edirne, Bursa, Beylik, Osmanlı Ordusu, Sadrazam, Saray, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, Türkler, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı
Sultan Birinci Ahmed
2 yıl önce

Sultan Birinci Ahmed 18 Nisan 1590 günü Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Çok mükemmel bir tahsil gö

Sultan İkinci Osman
1 yıl önce

Sultan İkinci Osman (Genç Osman - (1604 - 1622) Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve İslâm halîfelerinin seksen birincisidir. Babası Sult

Dilaver Paşa
3 yıl önce

Osmanlı sadrazamlarından Dilaver Paşa, hırvat asıllı olup Enderun'da yetişti. Sırasıyla zülüflü, baltacı ve çaşnigar oldu. Bir süre M

Dilaver Paşa, Dilaver Paşa
Çıldır Eyaleti
3 yıl önce

Çıldır Eyaleti (Ahıska Paşalığı olarak da bilinir), bugün yaklaşık olarak Türkiye’nin kuzeydoğusu ile Gürcüstan’ın güneybatısın

Çıldır Eyaleti, Çıldır Eyaleti
Osmanlı tarihi
2 yıl önce

Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonları ile 20. yüzyılın ilk çeyreği arasında yaklaşık 625 sene hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Anadol

Osmanlılar, Osmanlı Devleti, Padişahlar, Türkiye, İstanbul, İstanbul'un fethi, Balkanlar, Ortadoğu, Viyana Kuşatması, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Fathi Sultan Mehmet
Nasuh Paşa Antlaşması
2 yıl önce

Nasuh Paşa Antlaşması 20 Kasım 1612 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevi hanedanın yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Ş

Nasuh Paşa Antlaşması, Nasuh Paşa Antlaşması
Serav Antlaşması
1 yıl önce

Serav Antlaşması 26 Eylül 1618 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevi hanedanın yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.Antlaşma

Serav Antlaşması, Serav Antlaşması
Antlaşmalar
3 yıl önce

Antlaşma, iki ya da daha çok devleti bağlayıcı nitelikteki anlaşmalara denir. Eski dilde antlaşmalara muâhede de denirdi.

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.