sekban

Sekban (Farsça seg-ban: "köpek bakıcısı"), Yeniçeri ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: sekban, 1451, 1590, 1826, beylerbeyi, birinci murat, fatih sultan mehmet, paşa, vezir, yavuz sultan selim, yeniçeri ocağı
Yeniçeri ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad. Sekban teşkilatı, Sultan Birinci Murad zamanında padişahın av maiyeti olarak mevcuttu.

Fatih Sultan Mehmed Han zamanına kadar bağımsız bir teşkilat olan sekban ocağı, 1451`de, yeniçerilerin taşkınlık etmeleri üzerine itaatsizlik eğilimini kırmak için Fatih`in emriyle yeniçeri ocağına dağıtıldı. O zaman sayıları, altı-yedi bin civarındaydı. Beş yüz sekban da av hizmeti için alıkonuldu.

Yavuz Sultan Selim Han devrinde bütün sekbanlar, bir orta haline getirilerek, yeniçeri ocağının altmış beşinci ortasını oluşturdular. Piyade ve süvari sekbanlar, padişahla beraber ava giderler, av köpekleri yetiştirirler, sekban fırınında çalışırlardı. Savaş zamanında, diğer yeniçerilerle birlikte çarpışmaya giderlerdi.

Sekbanların başında sekbanbaşı bulunurdu. Sekbanbaşı, yeniçeri ağası İstanbul`da bulunmadığı zaman ona vekalet eder, şehrin güvenliğinden o sorumlu olurdu. 1590 yılından sonra, vezir ve beylerbeyilerine sekbanlardan bir miktar muhafız verildi. Bunlar, eyaletlerde paşaların kapı halkının çekirdeğini meydana getirdiler. Sekbanlık da, 1826`da yeniçeri ocağı ile beraber kaldırıldı.

Sekban Anlamları

sekban

Osmanlıca sekban kelimesinin Türkçe karşılığı.
f. Köpek besleyicisi. * Padişahın köpeklerini av yerine götüren seyman. * Vaktiyle Yeniçeri Ordusunda bir asker sınıfının ismi. * Köy düğününde silâhlı ve oyun yapan gençler kafilesi. (Türkçede seğmen denir.)

sekban

osmanlılarda, sınır boylarında görev yapan bir sınıf asker. eyalet paşaları ve sancak beylerine bağlı olarak görev yapan bir sınıf asker.

İlgili konuları ara

1451 1590 1826 beylerbeyi birinci murat fatih sultan mehmet paşa vezir yavuz sultan selim yeniçeri ocağı
...

Okuma Önerileri

Sekbanı
3 yıl önce

Cephane
2 yıl önce

Cephane Personele, malzemeye veya askeri hedeflere zarar vermek için bir yere yerleştirilen, atılan ve havadan bırakılan, güdümlü olarak veya

Seymen
2 yıl önce

Seymen, seğmen ya da seyman, eski Türk boylarında göçebe kervanlarını koruyan silahlı birlik, kolcu. Yerleşik hayata geçilmesiyle Anadolu'da

Börk
1 yıl önce

BÖRK Türklerde erkek başlığı. Eskiden hayvan postu ve işlenmiş deriden, sonraları ise, keçe ve çuhadan yapılmıştr. Börk, İran ve Anado

Oda
3 yıl önce

Oda Bir bina veya evde, etrafı duvarlarla çevrilmiş, oturmaya, yatmaya yarayan bir veya daha fazla çıkışı olan bölmelerden her biri. Serbest

Oda, Oda (ev), Oda (birlik), Anlam ayrım
Kaymakam
1 yıl önce

Kaymakam ilçelerde bulunan en büyük mülki amir. Arapça “vekil” demektir. Osmanlılarda, sadrazam, hükümet merkezinden ayrıldığı zaman k

Kaymakam, Albay, Boğazlıyan Kaymakamı ޞehit Kemal Bey, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Lehçe (dil), Moldavya, Mısır, Osmanlı, Roma, İlçe, ޞair Eşref
Yeniçeri Ocağı
1 yıl önce

Yeniçeri, Osmanlı Devletinde, Hıristiyan çocuklarından devşirme yöntemi ile yetiştirilen askerdir. I. Murat'ın veziri Çandar Hayrettin Paşa

Osmanlı Ordusu, Kapıkulu Ocağı, Ordu, Osmanlı Devleti, 2. Mahmud, Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul, TSK, Yeniçeri, Osmanlı Donanması
Batılılaşma
3 yıl önce

Batılılaşma Batı'nın bilimde, fende, uygulamada, sanatta, imar ve refah vasıtalarında bulduklarını öğrenmek, yapmak ve bunlardan faydalanma

Batılılaşma, Batılılaşma
Sekbanbaşı
3 yıl önce

Yeniçeri ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad. Sekban teşkilâtı, Sultan Birinci Murâd zamânında pâdişâhın av maiyeti

Yavuz Sultan Selim
1 yıl önce

Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dul

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı, İstanbul, Safevi, Şii, Türk, İslam, Memlüklar, Osmanlı Devleti, Çaldıran Savaşı, Erzincan, Padişahlar,
...

Görüşler

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
sekban ucretli askerlerdir sekbanlar sipahi sisteminin bozulmasiyla alindi bu kisiler savas zamani asker baris halinde ise issizdi

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.