Sakızlı Ahmed Esad Paşa

Sakızlı Ahmet Esat Paşa Abdülaziz saltanatında 15 Şubat 1873 - 15 Nisan 1873 ve 26 Nisan 1875 - 26 Ağustos 1875 tarihleri arasında 2 dönemde toplam beş ay yirmisekiz gün sadrazamlık ve öncesinde ve sonrasında değişik devlet görevleri diğer yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: sakızlı ahmed esad paşa, 15 nisan, 15 åžubat, 1873, 1875, 26 ağustos, 26 nisan, abdülaziz, alaaddin yüksel, aydın, damat mehmed ali paşa
Sakızlı Ahmed Esad Paşa
Sakızlı Ahmed Esad Paşa
Sakızlı Ahmet Esat Paşa Abdülaziz saltanatında 15 Şubat 1873 - 15 Nisan 1873 ve 26 Nisan 1875 - 26 Ağustos 1875 tarihleri arasında 2 dönemde toplam beş ay yirmisekiz gün sadrazamlık ve öncesinde ve sonrasında değişik devlet görevleri diğer yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Sadrazamlık da yaptığı 1875 yılı içerisinde yine kısa bir süre için İzmir (Aydın) Valiliğine de tayin edilmiştir. Bunun öncesinde, 1873 yılında, o sırada büyük bir kuraklık yaşayan Konya`da (1290 kıtlığı şeklinde akıllarda kalmıştır) yaptığı valiliği esnasında Konya Mevlevi Dergahı postnişini Mahmut Sadrettin Çelebi ile birlikte aç ve çaresiz kalan halka yardım amaçlı çabaları Sultan Abdülaziz`den nişanlar almalarına vesile oluşturmuştur.

}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

15 nisan 1873 1875 26 ağustos 26 nisan abdülaziz alaaddin yüksel aydın damat mehmed ali paşa
...

Okuma Önerileri

Uryanizade Ahmed Esad Efendi
3 yıl önce

Uryanizade Ahmed Esad Efendi (1813-1889) Osmanlı padişahı II. Abdülhamit döneminde 1878-1889 yılları arasında 11 yıllık bir süreyle Osmanl

Sakızlı Ahmet Esat Paşa
3 yıl önce

Sakızlı Ahmed Esad Paşa (1828, Sakız - 1875, İzmir), Osmanlı devlet adamı. Abdülaziz'in saltanatında iki dönem sadrazamlık yapmıştır.

Sakızlı Ahmed Esad Paşa, 15 Nisan, 15 Şubat, 1873, 1875, 26 Ağustos, 26 Nisan, Abdülaziz, Alaaddin Yüksel, Aydın, Damat Mehmed Ali Paşa
Osmanlı Hariciye Nazırlığı
1 yıl önce

Hariciye Nazırlığı ya da Hariciye Nezareti Son dönem Osmanlı Hükümetlerinde devletin dış siyasetini yürütmekle görevli, günümüzdeki D

Ahmed Esad Paşa
2 yıl önce

Sakızlı Ahmed Esad Paşa (1828, Sakız - 1875, İzmir), Osmanlı devlet adamı.

Malik Kürdi
3 yıl önce

Malik bin Ahmed El Kürdi , Özgür Suriye Ordusu'nda Riad Esad'dan sonraki en yetkili komutandır. Malik Kürdi hakkında çok az şey bilinir. 2011-

Fatih Kerimi
3 yıl önce

Fatih Kerimî (1870-1937), Tatar Türkü bir yazar ve gazetecidir.1870 yılında Tataristan'ın Bügülme kazasına bağlı Minğlibay köyünde doğm

Mehmet Esat Efendi
3 yıl önce

MEHMED ESAD EFENDİ (1847-1918) Osmanlı şeyhülislâmı.İstanbul Şehzadebaşı'nda Emin Nûred-din mahallesinde doğdu. Huzur dersleri mukarrirler

şeyhülislam
1 yıl önce

Şeyhülislam ya da Şeyh-ül İslam dinsel konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip olan kimse anlamına gelir. Osmanlı Devleti zamanın

ݞeyhülislam, ݞeyhülislam
Esad Efendi (Sahhaflar Şeyhizade)
3 yıl önce

Esad Efendi (Sahhaflar Şeyhizade) vak’anüvis, tasavvuf şairi. 1789 senesinde İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mehmed’dir. Arapkirli, Sahhaflar

Osmanlı Nafıa Nazırlığı
3 yıl önce

Nafia Nazırlığı ya da Nafia Nezareti Osmanlı Devleti'nde Bayındırlık Bakanlığı'na verilen isimdir.

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.