Said Halim Paşa

Osmanlı sadrâzamlarından, 1863 yılında Kahire’de doğdu. Mısır Vâlisi Kavalalı Mehmed Ali Paşanın oğullarından vezir Halim Paşanın oğludur. Said Halim Paşa, mükemmel bir eğitim ve öğretim gördü. Doğu ve Batı dillerinden Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızcayı öğrendi. İsviçre’de üniversiteye giderek beş yıl süreyle Science Politique öğrenimi yaptı. Üniversite öğrenimini tamamlayınca İstanbul’a geldi.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: said halim paşa, said halim paşa
Said Halim Paşa
Said Halim Paşa
<b>Said Halim Paşa</b>
Said Halim Paşa
Said Halim Paşa, 1864’te Kahire’de doğdu. 6 Aralık 1921’de Roma’da vurularak şehid edildi. Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu ve vezir Halim Paşa’nın oğludur.

Küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Özel tahsil gördü. Kardeşi Abbas Halim ile birlikte İsviçre’de siyasi ilimler dalında yüksek tahsil yaptı. Döndüğünde (1888) Şura-yı Devlet azası tayin edildi. Muhtelif nişanlarla taltif olunup “Rumeli Beylerbeyliği” payesine erişmiş iken (1900), aleyhinde jurnaller verildiği için yalısı arandı. Birşey bulunamadıysa da baskı altına alındı ve kardeşi ile birlikte Mısır’a uzaklaştırıldı. Meşrutiyet’in ilanı üzerine İstanbul’a döndü. Şura-yı Devlet reisi (1912), Mahmud Şevket Paşa’nın sadrazamlığında Hariciye Nazırı (1913) ve onun ölümünden sonra Sadrazam oldu (1913). Balkan Harbi’nin sonu ile Birinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında sadrazam olarak kaldı. Osmanlı Devleti’nin harbe katılmaması için gösterdiği gayretler fayda vermedi. İttihatçıların, elindeki salahiyetleri yavaş yavaş almaları neticesinde, önce üzerinde bulunan Hariciye Nazırlığını, sonra da Sadrazamlığı bıraktı (Şubat 1917). Mütareke’de yurt dışına kaçmayı reddetti. Harp suçlusu olarak yargılanması için kendisi müracaat etti. İstanbul’un işgalinden sonra 10 Mart 1919’da tevkif edildi. 22 Mayıs’ta İngilizler tarafından, öteki siyasi mahkumlarla birlikte Malta adasına sürüldü. Burada da iki yıl kadar kaldıktan sonra 29 Nisan 1921’de bırakıldı. İstanbul’a kabul edilmediği için Roma’da oturduğu sırada 6 Aralık 1921 günü bir Ermeni vasıtasıyla şehid edildi.

Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca biliyordu. Uzun makaleler halinde Fransızca olarak kaleme aldığı ve hepsi derin tefekkür eseri olan sekiz kitabı vardır. Ayrıca hatıralarının bir bölümü ile birkaç mektubu bilinmektedir. Bilinen eserlerinin tamamı bu kitapta toplanmıştır. Kitapları, yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından, İslamcı fikir akımının temel eserleri olarak kabul edilmiş bulunmaktadır.

İlgili başlıklar

Liste - Sadrazamlar

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Sait Halim Paşa
3 yıl önce

Sait Halim Paşa (1863-1921), 11 Haziran 1913 - 14 Şubat 1917 tarihleri arasında, fiili gücün İttihat ve Terakki ve özellikle de Talat Paşa - E

Said Halim Paşa, 11 Haziran, 12 Haziran, 14 Şubat, 1863, 1888, 1908, 1912, 1913, 1914, 1915
Said Halim Paşa
3 yıl önce

Osmanlı sadrâzamlarından, 1863 yılında Kahire’de doğdu. Mısır Vâlisi Kavalalı Mehmed Ali Paşanın oğullarından vezir Halim Paşanın o

Said Halim Paşa, Said Halim Paşa
Abbas Halim Paşa
3 yıl önce

Abbas Halim Paşa (d. 1866, Kahire – ö. 1934, Kahire), Osmanlı Devlet adamı, Mısır prensi.

Halim
3 yıl önce

Allah’ın isimleri ya da Allah'ın 99 ismi (Arapça:اَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى, El Esmâ ül Hüsnâ / En Güzel İsimler), İsla

İzmir'de Bir Manastır Çınarı
3 yıl önce

İzmir'de bir Manastır Çınarı eğitimci ve ders kitapları yazarı Halim Erker'in anılarından oluşan Yücel İzmirli - Zühal İzmirli tarafın

Halim Şefik Güzelson
3 yıl önce

Halim Şefik 1913-1990 yılları arasında yaşadı. Tek kitap yayınladı. Melih Cevdet Anday bu kitabın eleştirisinde "... ``Halim Şefik bu

Halim Şefik Güzelson, Melih Cevdet Anday, Sanatçı, Taslak
Davetsiz Misafir (film)
3 yıl önce

''Davetsiz Misafir'', 1983 tarihli Zeki Alasya-Metin Akpınar filmi.

Sait Halim Paşa Yalısı
3 yıl önce

Sait Halim Paşa Yalısı İstanbul'un Yeniköy semtinde konuşlanmış olan bir yalı. Rıhtımındaki iki arslan heykelinden dolayı "Arslanlı Yal

Sait Halim Paşa Yalısı, 1861, 1863, 1876, 1890, 1894, 1921, 1968, 1974, 1980, 1984
Halim Erker
3 yıl önce

İffet Halim Oruz
3 yıl önce

Sivil Toplum Örgütlerinin yaygınlaşmasına öncülük eden ilk kadın gazetecimiz olan Oruz, 1904 yılında İstanbul’da doğdu. Mütareke’nin