Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa

Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa I. Abdülhamit saltanatında, 4 Ağustos 1774 - 6 Temmuz 1775 ve 20 Şubat 1781 - 25 Ağustos 1782 tarihleri arasında toplam iki yıl beş ay altı gün, III. Selim saltanatında 19 Ekim 1794 - 30 Ağustos 1798 tarihleri arasında üç yıl on ay on iki gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. II. Mahmut ve Abdülmecit saltanatlarında sadrazamlık yapmış Darendeli Topal İzzet Mehmet Paşa il

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: safranbolulu i̇zzet mehmed paşa, 15 mayıs, 1773, 1774, 1775, 1781, 1782, 1794, 1798, 1800, 1804
Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa
Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa
Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa I. Abdülhamit saltanatında, 4 Ağustos 1774 - 6 Temmuz 1775 ve 20 Şubat 1781 - 25 Ağustos 1782 tarihleri arasında toplam iki yıl beş ay altı gün, III. Selim saltanatında 19 Ekim 1794 - 30 Ağustos 1798 tarihleri arasında üç yıl on ay on iki gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. II. Mahmut ve Abdülmecit saltanatlarında sadrazamlık yapmış Darendeli Topal İzzet Mehmet Paşa ile karıştırılmamalıdır.

Bebek sahilinde III. Selim`in kızkardeşi Beyhan Sultan Sahilsarayı`nın üst setinde padişaha mahsus inşa ettirdiği (günümüzde de bir ismi İzzetabad Kasrı diğer ismi Boyalı Köşk olan) kasrın (15 Mayıs 1798`de Arnavutköy semtini ve Akıntıburnu ötesini kül eden bir yangında yok olması nedeniyle sadrazamlıktan azledilmiştir. Önce Sakız Adasına sürülmesine karar verilmiş, sonradan sürgün yeri Manisa`ya çevrilmiştir. 18 Eylül 1812`de Manisa`da vefat etmiştir. Köşk ise 1800-1804 arasında yeniden inşa edilmiştir.

} } }

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

15 mayıs 1773 1774 1775 1781 1782 1794 1798 1800 1804

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

İzzet Mehmed Paşa (anlam ayrımı)
3 yıl önce

Osmanlı devleti sadrazamları içinde şunlar "İzzet Mehmed Paşa" olabilir:*İzzet Mehmed Paşa - 4 Ağustos 1774 - 6 Temmuz 1775 ve 20 Şubat 1781

Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa
3 yıl önce

Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa (d. 1743, Safranbolu - ö.18 Eylül 1812 Manisa) III.

Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa, 15 Mayıs, 1773, 1774, 1775, 1781, 1782, 1794, 1798, 1800, 1804
Darendeli Topal İzzet Mehmet Paşa
3 yıl önce

Darendeli Topal İzzet Mehmet Paşa (1792, Darende - 7 Mart 1855, İstanbul), II.

Darendeli Topal İzzet Mehmed Paşa, 14 Aralık, 1828, 1829, 1841, 1842, 24 Ekim, 28 Ocak, 30 Ağustos, Abdülmecit, Alemdar Mustafa Paşa
Mehmed Paşa
3 yıl önce

Türk tarihinde birden fazla Mehmed Paşa vardır. Bunlar;

Mehmed Paşa, Ayas Mehmed Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa, Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa, Damat Melek Mehmed Paşa, Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa
Liste - Osmanlı Vezirleri
3 yıl önce

I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A

Zonguldak tarihi eserler ve turistik bilgiler
2 yıl önce

Zonguldak ili çok sayıda tabiî güzelliklere, av bölgelerine, târihî eserlere, içme ve kaplıcalara sâhiptir. Târihî eserlerin çoğunluğu

Osmanlı Dahiliye Nazırlığı
2 yıl önce

Dahiliye Nazırlığı ya da Dahiliye Nezareti Son dönem Osmanlı Hükümetlerinde İçişlerinden sorumlu bakanlığa verilen isimdir.

Topal İzzet Paşa
3 yıl önce

Topal İzzet Paşa Osmanlı donanmasının Kaptan-ı Deryalığını yapmış bir devlet adamı.

Topal İzzet Paşa, 1840, Ahmet Fevzi Paşa, Kaptan-ı Derya, Koca Mehmed Hüsrev Paşa, Mısır, Osmanlı Devleti, Osmanlı donanması
Yesarizade Mustafa İzzet
3 yıl önce

Yesarizade Mustafa İzzet (d. ? - ö. 1849), Türk hattat ve Osmanlı kazaskeri. Babası hattat Mehmed Esad Efendi'dir. İstanbul'da doğdu. Hat sanat

Sadrazamlar
3 yıl önce

Osmanlı Devleti sadrazamları ve başbakanlarına ait detaylı liste.