Sağlık Ocağı

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır.Tanım

Sağlık ocakları, Sosyal Devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olmayan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır.

Türkiye`de Sağlık Ocağı Kavramı ve Gelişimi

Sağlık ocağı, 1961 tarihli 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu ile tanımı ve kapsamı belirlenen birinci basamak sağlık üniteleridir. İlki 1963 yılında Muş ili sınırları içerisinde kurulan sağlık ocaklarının sayısı bugün 6000`i geçmiş olup, bu rakam tüm avrupa ülkelerindeki birinci basamak sağlık ünitelerinden daha yüksektir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği yerlerdeki her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunmak zorundadır.

Ülkemizde sağlık ocakları kuruluşlarından bu yana görev tanımları ve kapasiteleri üstünde bir çaba ve emek ile salgın, afet, felaket gibi olağan üstü durumlarda da hizmet vermişler. Bu gibi etkili ve zamanında yapılmış hizmetler ile ölümlerle sonuçlanabilecek salgın hastalıklarla mücadelelerde önemli roller oynamışlar, çeşitli bulaşıcı hastalıkların ülke sathında yok edilmesinde özverili gayretler göstermişlerdir.

Sağlık Ocağı Personeli

Bir sağlık ocağının hizmeti en az bir hekim ve yeter sayıda sağlık personelinden oluşan bir ekip tarafından yürütülür. Görev tanımı çerçevesinde sağlık hizmetini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için bir sağlık ocağında bulunması gereken personel şu şekildedir; Pratisyen hekimler, hemşire, ebe, çevre sağlık teknisyeni, sağlık memuru, tıbbi sekreter, şoför, yardımcı hizmetli.

Sağlık Ocaklarının Görev ve Sorumlulukları

Sağlık ocakları her türlü koruyucu hekimlik hizmetleri, hastaların muayene ve tedavisi, sağlık ocağına kayıtlı şahısların sağlık sicillerini tutmak ile mükelleftir. Sağlık ocağı hekimleri tedavi edemedikleri vakaları, hastaneye sevki gereken acil vakaları vb. durumlarda hastaları hastaneye sevk edebilirler. Sağlık ocağında hekim bulunmadığı durumlarda yardımcı sağlık personeli hastaları sağlık merkezleri ve hastanelere sevkedebilirler.

Türkiye`de Sağlık Ocakları`nın Sorunları ve Geleceği

Birinci basamak sağlık hizmeti vermekle mükellef sağlık ocaklarının alt yapı/donanım olarak yeterliliklerinin sağlanması, bölgesel ihtiyaçlar göz önüne alınarak sayı ve bölgesel dağılımının düzenlenmesi, gerekli ve yeterli personel ihtiyaçlarının sağlanması ile etkili ve verimli bir hizmet sunar hale geleceklerdir. Bu sayede kamu sağlık hizmeti kurumları arasında sağlık hizmetin verimliliğini artıracak olan "sevk zinciri" uygulaması işlevsellik kazanacaktır.


İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    bence bu site ilk okula gidenler için çok güzel çunku odevlerini çok rahat yapabilirler istediğim şeyi yazıp bulabiliyorumm bu siteyi herkeze tavsiye de ederim arkadaşlar bunu paylaşırsanız arkadaşlarınız da bu siteden çok rahat bir şekilde derslerini yapabilirler sizde bu siteyi paylaşın arkadaşlarınızın gelişimine yardım cı olun biliyorum biraz abarttım ama ne olur bunu paylaşın

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sağlık Ocağı
sağlık ocağı