Sırat-ı Müstakim (dergi)

1908-1925 arasında haftalık yayınlanan İslami dergi. Kurucuları Ebulula Mardin, Eşref Edip`tir. İstanbul, Ankara, Kastamonu, Kayseri, Trabzon`da yayınlandı. Derginin fikir babası Mehmet Akif`tir. Dergi sık sık kapatıldı, yazarları yargılandı. 641 sayı çıktı, 183. sayıdan sonra Sebilürreşad adını aldı.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: sırat-ı müstakim (dergi), ahmet ağaoğlu, avrupa, ferit kam, kuran, mehmet akif, sünnet, i̇slam ahlakı, i̇slam birliği, bursalı mehmet tahir, aksekili ahmet hamdi
1908-1925 arasında haftalık yayınlanan İslami dergi. Kurucuları Ebulula Mardin, Eşref Edip`tir. İstanbul, Ankara, Kastamonu, Kayseri, Trabzon`da yayınlandı. Derginin fikir babası Mehmet Akif`tir. Dergi sık sık kapatıldı, yazarları yargılandı. 641 sayı çıktı, 183. sayıdan sonra Sebilürreşad adını aldı.

Yazarları arasında Mehmet Akif, Muhammed Abduh, Abdülaziz Çaviş, Bereketzade İsmail Hakkı, Babanzade Ahmet Naim, Ferit Kam, Mehmet Fahrettin, İzmirli İsmail Hakkı, Tahirül Mevlevi, Aksekili Ahmet Hamdi, M.Şemseddin, Manastırlı İsmail Hakkı, Bursalı Mehmet Tahir, Akçuraoğlu Yusuf, Ahmet Ağaoğlu vardır.

Derginin genel politikası İslam Birliği, İslam ahlakı, Kuran ve Sünnete dönüş, Avrupa`nın sadece teknolojisinin alınması üzerinedir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

ahmet ağaoğlu avrupa ferit kam kuran mehmet akif sünnet i̇slam ahlakı i̇slam birliği bursalı mehmet tahir aksekili ahmet hamdi
...

Okuma Önerileri

Müstakim
3 yıl önce

Sırat-ı Müstakim
3 yıl önce

1908-1925 arasında haftalık yayınlanan İslami dergi. Kurucuları Ebulula Mardin, Eşref Edip`tir. İstanbul, Ankara, Kastamonu, Kayseri, Trabzon`d

Sırat-ı Müstakim, Ahmet Ağaoğlu, Avrupa, Kuran, Mehmet Akif, Sünnet, İslam ahlakı, İslam Birliği, Bursalı Mehmet Tahir, Aksekili Ahmet Hamdi, İzmirli İsmail Hakkı
Sırat-ı Müstakim (dergi)
1 yıl önce

1908-1925 arasında haftalık yayınlanan İslami dergi. Kurucuları Ebulula Mardin, Eşref Edip`tir. İstanbul, Ankara, Kastamonu, Kayseri, Trabzon`d

Sırat-ı Müstakim (dergi), Ahmet Ağaoğlu, Avrupa, Ferit Kam, Kuran, Mehmet Akif, Sünnet, İslam ahlakı, İslam Birliği, Bursalı Mehmet Tahir, Aksekili Ahmet Hamdi
Ömer Naci
3 yıl önce

Ömer Naci İttihat ve Terakki CEmiyeti ileri gelenlerinden. Asker, siyâset adamı. Doğum yeriyle anne ve babasının kimlikleri bilinmemektedir. As

Ebül’ula Mardin
3 yıl önce

Ebül’ula Mardin (d. 9 Ağustos 1881-ö. 13 Ocak 1957), Türk hukukçu, akademisyen, siyasetçi.

Ferit Kam
3 yıl önce

Ferit Kam 1864 doğumlu Metinler şerhi müderrisi, yazar, şâir, fikir adamı.

Ferit Kam, 1864, 1944, 21 Mayıs, Ankara, Mekteb-i Hukuk, Süleyman Nazif, Sırat-ı Müstakim, İstanbul, Şeriye ve Evkaf Vekaleti, Şâir
Musa Kazım Efendi
3 yıl önce

Musa Kazım Efendi (d. 1858- ö. 1920) Osmanlı Devleti`nin son yıllarında 4 kez şeyhülislamlık görevini üstlenmiş din adamı

Musa Kazım Efendi, 1858, 1907, 1910, 1911, 1916, 1918, 1920, Balıkesir, Erzurum, I. Dünya Savaşı
Cemal Nar
3 yıl önce

Cemal Nar, (d. 7 Ocak 1955, Kahramanmaraş-Hartlap), Türk öğretmen ve yazar.

Cemal Nar, ,
Müstakimzade
1 yıl önce

Müstakimzade Osmanlı alimlerinin Ünlülarından. İsmi, Süleyman Sa'deddin'dir. Babası Müstakim Emin Efendinin ismine izafeten Müstakimzade diy

Bursalı Mehmed Tahir
3 yıl önce

Bursalı Mehmed Tahir Osmanlıların son devirlerinde yetişmiş araştırmacı ve yazarlardan. Sultan Abdülmecid Han devri ordu mensuplarından Üsk

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.