Sâhipataoğulları Beyliği

Tarihteki Türk Devletleri

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: sâhipataoğulları beyliği, tarihteki türk devletleri, 1265, 1272, 1275, 1277, 1282, 1287, 1327, 1343, abaka han
Tarihteki Türk Devletleri türk tarihi-taslak

Tarihte kurulmuş Anadolu Beyliklerinden biridir.

Anadolu Selçuklu Devleti veziri Sahip Ata Fahrettin Ali`nin oğulları tarafından Afyonkarahisar ve yöresinde kurulmuş, 1275 - 1343 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Birkaç Anadolu Selçuklu hükümdarına vezirlik yapan Sahip Ata Fahrettin Ali, III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde (1265 - 1282) Anadolu`yu denetimi altına alan İlhanlı hükümdarı Abaka Han tarafından Moğollara karşı Memluklarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle vezirlikten uzaklaştırılarak tutuklandı (1272). Bir süre sonra hapisten kurtulan Sahip Ata, Abaka`nın huzuruna çıkarak yeniden vezir olma hakkını kazandığı gibi, oğulları Tacettin Hüseyin ile Nusrettin Hasan`a Afyonkarahisar (Karahisar) ve yöresinin has olarak verilmesini sağladı (1275). Böylece Sahipataoğulları Tacettin ve Nusrettin`in ortak yönetimi altında kurulan beylik, Karamanoğlu Mehmet Bey ile düzmece Selçuklu şehzadesi Cimri`nin Konya`yı ele geçirmeleri üzerine (1277) onlara karşı harekete geçti. Karamanlılarla yapılan Değirmençayı Savaşı`nda (1277), Tacettin Hüseyin ve Nusrettin Hasan ölünce, Hasan`ın oğlu Şemsettin Mehmet beyliğin başına getirildi. Şemsettin Mehmet de Germiyanoğulları`nın bir saldırısını önlemek için giriştiği savaşta ölünce (1287), oğlu Nusrettin Ahmet ardılı oldu. İlhanlılar`ın Anadolu genel valisi Timurtaş, kendisine başkaldıran uç beylerini denetim altına almak için sefere çıktığında, Sahipataoğlu Nusrettin Ahmet, Germiyanoğulları`na sığındı. Karahisar`ı kuşatan Timurtaş, babası Emir Çoban`ın İlhanlı hükümdarı Ebu Sait tarafından öldürülmesi üzerine kuşatmayı kaldırıp Mısır`a kaçınca (1327), yurduna geri dönen Nusrettin Ahmet, Germiyanoğulları`nın egemenliğini tanıdı. Onun ölümünden (1343) sonra da toprakları Germiyanoğulları beyliğine katılan Sahipataoğulları ortadan kalktı.

Şu anda da Afyonkarahisar ilinde beyliğin adını taşıyan bir belde mevcuttur.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

tarihteki türk devletleri 1265 1272 1275 1277 1282 1287 1327 1343 abaka han
...

Okuma Önerileri

Sahipataoğulları
3 yıl önce

Sâhipataoğulları Beyliği tarihte kurulmuş Anadolu Beyliklerinden biridir. Anadolu Selçuklu Devleti veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin oğulları

Sahipataoğulları Beyliği, 1265, 1272, 1275, 1277, 1282, 1287, 1327, 1343, Abaka Han, Afyonkarahisar
Sahipataoğulları Beyliği
1 yıl önce

Anadolu Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin oğulları tarafından Afyonkarahisar ve yöresinde kurulan Türk beyliği (1275 - 1343). Birkaç

Sahipataoğulları Beyliği, Sahipataoğulları Beyliği
Anadolu Türk Beylikleri
3 yıl önce

Anadolu tarihi
1 yıl önce

Tarih Öncesi ÇağlarPaleolitik Çağ (M.Ö. 600.

Anadolu, Hititler, Hurriler, Truvalılar, Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Anadolu Selçukluları, Osmanlılar, Türkler, Türkiye
Sahip Ata Fahrettin Ali
3 yıl önce

Sahip Ata Fahrettin Ali, (Arapça: صَهِپ اتَ فَكهر ال ضِن الِ ''Sâhip Ata Fakhr

Sâhipataoğulları
3 yıl önce

Sâhipataoğulları Beyliği tarihte kurulmuş Anadolu Beyliklerinden biridir. Anadolu Selçuklu Devleti veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin oğulları

Sâhipataoğulları Beyliği, Tarihteki Türk Devletleri, 1265, 1272, 1275, 1277, 1282, 1287, 1327, 1343, Abaka Han
Sâhipataoğulları Beyliği
3 yıl önce

Tarihteki Türk Devletleri

Sâhipataoğulları Beyliği, Tarihteki Türk Devletleri, 1265, 1272, 1275, 1277, 1282, 1287, 1327, 1343, Abaka Han
Kocasinan
3 yıl önce

Kayseri İlinin hem nüfus hem yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi Kocasinan ilçesidir. İlçe 07.12.1988 tarihinde 3508 Sayılı Kanun il

Kocasinan, Kayseri, Akkışla, Kayseri, Bünyan, Kayseri, Develi, Kayseri, Erciyes Gazetesi, Felahiye, Kayseri, Hacılar, Kayseri, Kayseri, Kayseri (il), Melikgazi, Kayseri, Pınarbaşı, Kayseri
Elbistan
1 yıl önce

Elbistan, Kahramanmaraş iline bağlı en büyük ilçedir. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerin kesiştiği noktada yer alır. İlçe s

Elbistan, Kahramanmaraş, Afşin, Afşin, Kahramanmaraş, Akdeniz, Akçadağ, Andırın, Kahramanmaraş, Ayçiçeği, Böbrek, Ceyhan Nehri, Darende, Doğanşehir
Halikarnassos
2 yıl önce

Halikarnassos, Bodrum`un antik çağlardaki ismi. Halikarnassos, Bodrum’un antik çağlardaki ismi. Dor Birliği’nin altı üyesinden biri olan Ha

Halikarnassos, Halikarnas Balıkçısı, 1857, 387, Bodrum, British Museum, Büyük İskender, Kanuni Sultan Süleyman, Londra, Maussoleion, Pers İmparatorluğu
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.