Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu 1994 yılında kabul edilen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda kurulması öngörülen ve bu kanunun uygulanmasından sorumlu kurumdur. Üç yıllık bir gecikmeyle 1997 yılında faaliyete başlamıştır. Görevleri arasında:* Rekabeti sınırlayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin engellenmesi ve belirli şartların varlığında bu nitelikteki anlaşma, uyumlu eylem ve kararlara yönelik muafiyet verilmesi,* Hakim durumun kötüye kullanılmasının engellenm

} Rekabet Kurumu 1994 yılında kabul edilen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda kurulması öngörülen ve bu kanunun uygulanmasından sorumlu kurumdur. Üç yıllık bir gecikmeyle 1997 yılında faaliyete başlamıştır. Görevleri arasında:

  • Rekabeti sınırlayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin engellenmesi ve belirli şartların varlığında bu nitelikteki anlaşma, uyumlu eylem ve kararlara yönelik muafiyet verilmesi,
  • Hakim durumun kötüye kullanılmasının engellenmesi,
  • Birleşme ve devralmaların kontrolü,


yer almaktadır. İdari ve mali özerkliği olan Kurumun karar organı 7 üyeden oluşan Rekabet Kuruludur. Yukarıda yer verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla bilgi isteme, yerinde inceleme yapma yetkileri kullanılabilir ve Kanunu ihlal edenlere yıllık gayrı safi gelirin %10`una kadar para cezası verilebilir. Kurumun internet sayfasında yayımlanan Rekabet Kurulu kararlarına karşı temyiz mercii Danıştay`dır.

Resmi websitesi

  • http://www.rekabet.gov.tr/


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.