Recep Uslu

Recep Uslu, Edebiyat fakültesini bitirdikten sonra tarih alanında doktora yaptı, ansiklopedik çalışmalarına ilave olarak müzik tarihine yöneldi. 1994'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında Müzikoloji bölümünde öğretim elemanı oldu. Prof. Yalçın Tura'nın bölüm başkanı olduğu zaman Müzikoloji Bölüm Başkan yardımcılığına getirildi. Bu alanda yeni dersler üretti, birçok makale yazdı.

Recep Uslu, Edebiyat fakültesini bitirdikten sonra tarih alanında doktora yaptı, ansiklopedik çalışmalarına ilave olarak müzik tarihine yöneldi. 1994'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında Müzikoloji bölümünde öğretim elemanı oldu. Prof. Yalçın Tura'nın bölüm başkanı olduğu zaman Müzikoloji Bölüm Başkan yardımcılığına getirildi. Bu alanda yeni dersler üretti, bir çok makale yazdı. Bölümün yeniden yapılanması gerektiğini ortaya koydu. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda konferans ve seminerler verdi. Türk Müziği Literatürü, Türk Müziği Bibliyografyası, Türkçe Yazma Eserler Kataloğu çalışmaları yaptı. Müzikoloji Kaynakları, Fatih Döneminde Müzik ve Müzisyenler adlı yayıma hazır çalışmaları yanında, "Hafid Efendi ve Musiki" (İstanbul Pan yay. 2001) adlı yayımlanmış bir eseri vardır. Ayrıca bugüne kadar bilinmeyen Derviş Halil Sünbüli ve Yusuf Dede Çengi'nin müzik teorisi eserlerini bularak yayımlamıştır. Makaleleri:
 • - "Devse", DİA, İstanbul 1994, c. IX, s. 253-254
 • - "Hasan Efendi Gevrekzade", DİA, İstanbul 1997, c. XVI, s. 316-318
 • - "Ladikli Mehmed Çelebi Üzerindeki Şüpheler", Musiki Mecmuası, sayı. 462, İstanbul 1998, s. 33-38
 • - "Abdülaziz Çelebi", Yaşamları ve Yapıtlarıyla OsmanlılarAnsiklopedisi, İstanbul 1999, I, 40; "Nahifı Çelebi", II, 336-337; "Şavur", II, 577; "Şems", II, 583
 • - "Aydınlı Şemseddin Nahifi ve Bilinmeyen Eserinden XV. Yüzyılda Osmanlılarda ve Orta Asyada Musikişinaslar", Osmanlılar, Ankara 1999, X, s. 587-594; "Musicians in the Ottoman Empire and Central Asia in the 15th Century According to an unknown work of Aydınlı Nahifi”, The Great Ottoman- Turkish Civilization, Ankara 2000, IV, s. 548-555; Journal of the Turkish Studies", vol. 24/II, Harvard 2000, s. 281-297
 • - "Osmanlılarda Batı Müziği Teori Eserleri: XIX. Yüzyıl", Orkestra, sy. 307, 1999, s. 41-53; devamı: Toplumsal Tarih, sy. 107, İstanbul 2002, s. 45
 • - "Necmeddin Kevkebi ve Derviş Ali Çengi'nin Musiki Risaleleri Üzerine", Musiki Mecmuası, sy. 469, 2000, s. 61-66
 • - "Sultan II. Murad Devrinde Musiki", Akademik Araştırmalar Dergisi, sy. 4-5, 2000, s. 451-471 (ing. abstrack, s. 471)
 • - "X. yy.da Orta Asyada Ansiklopedi Bilgini Harizmi ve Eserindeki Musiki Bilgileri", Musiki Mecmuası, sy. 471, 2001, s. 64-
 • - "Türk Müziği Eğitim Tarihinde Güfte Mecmuaları ve İnceleme Esasları Üzerine Tespitler", Müzikte 2000 Sempozyumu (haz. Göktan Ay), Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001, s. 158-168
 • - “XV. Yy.da yazılmış Türkçe Musiki Nazariyatı Eserleri”, İÜ Ed. Fak. Tarih Dergisi, sy. 36, 2000, s. 453-465; devamı: “Osmanlıdan Cumhuriyete Türk Müziği Teorileri”, Türkler, Ankara: Yeni Türkiye yay. 2002, XII, s. 443-448
 • - “XVIII. Yüzyılda Türk müziğine genel bir bakış”, Mehmed Hafıd Efendi ve Musiki, İstanbul Pan yayıncılık, 2001, s. 7-13
 • - “Yusuf Dede Çengi Mevlevi ve Yayınlanmamış Risale-i Edvarı”, Tarih ve Düşünce, sy. 5, İstanbul 2002, s. 62-65
 • - “Enderunlu Fazıl’ın Çenginame’sinin Müzik Kaynağı Olma Bakımından değeri”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla V. Eyüpsultan Sempozyumu, 11-13 mayıs 2001, İstanbul 2002, s. 196-199
 • - “Selçuklularda Müzik ve Literatürü”, Türkler, Ankara: Yeni Türkiye yay. 2002, VI, s. 162-173
 • - “Hasan Sezayi Gülşeni’nin Bilinmeyen İki Musiki Eseri”, Akademik Araştırmalar Dergisi, sy. 12, 2002, s. 37-49
 • - “A Short History of Musicology in Turkey” (2002), www.musikionline.com; Özeti: "Türkiye'de Müzikoloji", vikipedia.
 • - “Müzik ve Hat Sanatı”, Toplumsal Tarih, sy. 109, 2003, s. 62-65
 • - “İstanbul’lu Kelebek Sultan: Bestekar Fehime Sultan”, İstanbul, sy. 45, 2003, s. 80-82
 • - “Türk Müziğinde Kanpus Diye Bir Çalgı mı?”, Toplumsal Tarih, sy. 118, 2003, s. 12
 • - “Müzikolog Rauf Yekta Bey’i Tanıyalım”, Akademik Araştırmalar Dergisi, sy. 18, 2004, s. 203-206 (Süleyman Erguner’in kitabını tanıtım)
 • - “Müzikte Doğaçlama”, Journal of Academic Studies/ Akademik Araştırmalar Dergisi, sy. 19, 2004, s. 291-293 (Gürkan Koç’la beraber İmprovizasyon konulu bir kitap tanıtımı)
 • - “Türk Müziğinde İlk Katalog”, Akademik Araştırmalar Dergisi, sy. 18, 2004, s. 203-206 (Osmanlı Musiki Literatürü Tarihi kitabını tanıtım)
 • - “Türk Müziği Teori Eserlerinde Mitoloji”, Akademik Araştırmalar Dergisi, sy. 19, 2004, s. 275-289
 • - “Türk Müziğinde Erol Sayan’ın Görüşleri ve Önerileri”, Akademik Araştırmalar Dergisi, sy. 21, 2004, s. 205-208 (kitab tanıtımı)
 • - “Fatih Döneminde Müzik”, Fatih ve Dönemi: Fatih II and His Period (ed. Necati Birinci), İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı yay., 2004, s. 451-458 (Bu yazı hakkında Doğan Hızlan’ın övgüsü: Hürriyet, 2 ekim 2004, s. 7); İngilizcesi: “Music in Fatih Era”, Fatih ve Dönemi: Fatih II and His Period, ed. Necati Birinci, İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2004, s. 652-657
 • - “Türk Müzik Bibliyografyaları ile Sağlıklı İletişim” 2001, III. International Musicology Symposium: III. Uluslararası Müzikoloji Sempozyumu bildirisi, Musikişinas, 2004’de yayınlandı
 • - “Harry Potter’in Anka Kuşu Veya Müziğin Anka Kuşu: Kaknüs”, Müzik ve Bilim, (www.muzikbilim.com’de online dergi), sy. 2, Ekim 2004: “Phoenix of Harry Potter or Phoenix of Music: Kaknüs”, The Journal of Music and Science (www.muzikbilim.com’de online), vol. 2, September 2004. the Journal of Music & Science
 • - “Derviş Halil’in Bilinmeyen Risale-i Musiki’si”, Journal of Turkish Studies, 28/ sy. 2, c. 4, 2004, s. 221-257
 • - Uslu, Recep- Suraya Agayeva, “Ruhperver (Leiden, Or. 1175)”, Müzik ve Bilim, (www.muzikbilim.com’de online dergi), sy. 3, Mart 2005; The Journal of Music and Science (in www.muzikbilim.com), vol. 3, March 2005
 • - “Timurlular Ve Osmanlilar Arasinda İki Müzisyenin Yolculuğu”, 600. Olüm Yildönümünde Emir Timur ve Mirası Uluslararası Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2005
 • - “Some Mythological Elements in The Turkish Music Sources”, Macedonia-Skopje, Faculty of Music, 13.11.2005


Bağlantılar

 • http://www.muzikbilim.com/ Journal of Music and Science]
 • http://www.pankitap.com/kitaplar/ Pan Kitap]
 • http://www.kultur.gov.tr/portal/yazdir_tr.asp?belgeno=41742/ Kültür Bakanlığı]
 • http://www.academical.org/ENG/contact/ Akademik Araştırmalar Dergisi]
 • http://www.ttk.gov.tr/data/2003/aad19/ Türk Tarih Kurumu]
 • http://www.tmdk.itu.edu.tr/ İTÜ TMDK]
 • http://www.saramusik.org/article.php3?id_article=154/ Saramusik
 • http://www.mmc.edu.mk/IRAM/Conferences/ContemporarytrendsIV/contents.html/ IRAM Conference

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.