Paris Antlaşması (1856)

Paris Antlaşması, 30 Mart 1856 tarihinde Rusya ile Kırım Savaşı`nı kazanan Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Tamamı 34 madde olan Paris barış antlaşmasının getirdiği başlıca hususlar : Taraflar savaş sırasında işgal ettikleri toprakları iade edeceklerdir.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: paris antlaşması (1856), 1856, 30 mart, ahmet paşa antlaşması, amasya antlaşması, atina antlaşması (1913), ayastefanos antlaşması, aynalıkavak antlaşması, baltalimanı antlaşması, belgrad antlaşması (1739), berlin antlaşması
Paris Antlaşması (1856)
Paris Antlaşması (1856)
Paris Antlaşması, 30 Mart 1856 tarihinde Rusya ile Kırım Savaşı`nı kazanan Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.

Maddeleri

Tamamı 34 madde olan Paris barış antlaşmasının getirdiği başlıca hususlar şunlardı :
 1. Taraflar savaş sırasında işgal ettikleri toprakları iade edeceklerdir.
 2. Osmanlı Devleti Avrupa devletler topluluğunun bir üyesi olacak, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı Avrupa devletlerinin ortak garantisi altına konacaktır.
 3. Osmanlı Devleti ile antlaşmayı imzalayan devletlerden biri veya birkaçı arasında anlaşmazlık çıkarsa, taraflar kuvvet kullanmadan önce, diğer imzacı devletlerin aracılığını kabul edeceklerdir.
 4. Osmanlı padişahının 28 Şubat 1856`da ilan ettiği "Islahat Fermanı" devletlere tebliğ edilecek ve devletler de bunu kabul edeceklerdir. Bu ferman, ilgili devletlere, Osmanlı Devleti`nin iç işlerine karışma hakkı vermeyecektir.
 5. Boğazların kapalılığını öngören 1841 Boğazlar Sözleşmesi esaslarının devamlılığı kabul edilecektir.
 6. Karadeniz tarafsız olacak ve askerlikten tecrit edilecektir. Karadeniz`deki tüm tersaneler yıkılacak ve hiçbir devletin donanması bulunmayacaktır.
 7. Tuna`da ulaşım serbestisi yeniden kurulacak ve bunu sürekli kılmak için antlaşmayı imzalayan devletlerin temsilcilerinden bir "Tuna Komisyonu" kurulacaktır.
 8. Eflak ve Boğdan`a muhtariyet verilecek ve muhtariyet devletlerin ortak garantisi altına alınacaktır. Her iki eyaletin de birer meclisi olacak ve hiçbir devlet Eflak ve Buğdan`ın iç işlerine karışmayacaktır.
 9. Sırbistan`ın daha önce Osmanlı Devletlinden almış olduğu hak ve imtiyazlar devletlerin ortak garantisi altında olacak ve Osmanlı Devleti izinsiz olarak Sırbistan`a askeri müdahalede bulunmayacaktır.

Sonuçları

 1. Antlaşmanın Avrupa için önemi, Rusya tarafından bozulan uluslararası dengenin tekrar tesis edilmesidir.
 2. Osmanlı Devleti açısından ise: Başlangıçta Rus tehlikesi bertaraf edildi; Osmanlı Devleti, devletler genel hak ve hukukundan faydalanma imkanı elde etti; Avrupa konseyine girme hakkını kazandı. Ancak, toprak bütünlüğü ve bekası Avrupa büyük devletlerinin kefilliği altına girdi. Karadeniz`de Rusya ile aynı muameleye tabi tutulması haksızlık olarak ortaya çıktı. Keza devletin tamamen bir iç meselesi olan Islahat Fermanı`na antlaşma metni içinde yer verilmesi, müteakip yıllarda iç işlerine müdahale zemini hazırladı.
 3. İngiltere, Akdeniz ve Hindistan`a giden ticaret yollarını güvenceye aldı. Özellikle Rus Karadeniz donanmasının yok edilmesi, İngiltere`nin sömürgeleri ve Akdeniz ticareti için değerli bir garanti oldu.
 4. Fransa`da İngiltere gibi ekonomik çıkarlar elde etti. Doğu Akdeniz`e yönelik Rus tehlikesi bertaraf edildi ve Napolyon döneminde Fransa`ya karşı kurulmuş olan devletler cephesi parçalanmış oldu.
 5. Piyemonte, İtalya Birliği konusunu Avrupa siyasetinin gündem konusu olmasını sağladı.
 6. Rusya, kuvvetli bir devlet olduğunu kanıtladı. Osmanlı Devleti konusunu ileri bir döneme erteledi.

Paris Antlaşması ile yeniden kurulan uluslararası denge 1870`de Prusya`nın Fransa`yı mağlup etmesi ve Alman Milli Birliği`nin kurulmasına kadar devam etti. Bu tarihten itibaren Avrupa`da Alman üstünlüğü dönemi başladı.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

1856 30 mart ahmet paşa antlaşması amasya antlaşması atina antlaşması (1913) ayastefanos antlaşması aynalıkavak antlaşması baltalimanı antlaşması belgrad antlaşması (1739) berlin antlaşması

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Zürih-Antlaşması
3 yıl önce

Zürih-Antlaşması 11 Şubat 1959 tarihinde Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan, bağımsız bir devlette Kıbrıs halklarının durumunu beli

Antlaşmalar
3 yıl önce

Antlaşma, iki ya da daha çok devleti bağlayıcı nitelikteki anlaşmalara denir. Eski dilde antlaşmalara muâhede de denirdi.

Paris Antlaşması 1856
3 yıl önce

Paris Antlaşması, 30 Mart 1856 tarihinde Rusya ile Kırım Savaşı'nı kazanan Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık ve Fransa arasında imz

Paris Antlaşması (1856), 1856, 30 Mart, Ahmet Paşa Antlaşması, Amasya Antlaşması, Atina Antlaşması (1913), Ayastefanos Antlaşması, Aynalıkavak Antlaşması, Baltalimanı Antlaşması, Belgrad Antlaşması (1739), Berlin Antlaşması
1856 Paris Antlaşması
3 yıl önce

Osmanlı İmparatorluğu'nun Yakın Doğu'daki savaşları
3 yıl önce

Osmanlı Devleti'nin Levant, Anadolu, Orta Doğu ve Kafkasya'da yaptığı savaşları; ve Osmanlı'ya karşı çıkmış isyanları kapsar.

Paris Antlaşması (1763)
1 yıl önce

Paris antlaşması, genellikle Paris Barış Antlaşması veya 1763 Antlaşması olarak bilinen, 10 Şubat 1763 yılında Büyük Britanya Krallığ

Osmanlı İmparatorluğu
1 yıl önce

Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sın

Osmanlı Devleti, Saltanat, Osmanlı'da ıslahat hareketleri, Islahat Fermanı, Tanzimat, Sultan Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Beyliği, Anadolu, Osmanlıca, İstanbul, Padişah, Hilafet, Halife, Osmanlı Sultanları, Edirne, Bursa, Beylik, Osmanlı Ordusu, Sadrazam, Saray, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, Türkler, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı
Paris Antlaşması 1783
2 yıl önce

Paris Antlaşması 3 Eylül 1783 tarihinde imzalanmış, Konfederasyon Kongresi tarafından 14 Ocak 1784'te, Büyük Britanya Kralı tarafından 9 Nis

Paris Antlaşması (1783), Kuzey Amerika, Onüç Koloni, Paris Antlaşması, Amerikan Devrimi Savaşı, İkinci Paris Antlasmaşı, Büyük Britanya Krallığı
1947 Paris Antlaşması
3 yıl önce

Paris Antlaşması 1946 yılında 29 Temmuz'dan 15 Ekim'e kadar süren Paris Barış Konferansının neticesinde 10 Şubat 1947'de imzalanmıştır. M

1947 Paris Antlaşması, 1947 Paris Antlaşması
Paris Antlaşması
2 yıl önce

Kırım Savaşından sonra, 30 Mart 1856 tarihinde Osmanli Devleti ile Avusturya, Fransa, Ingiltere, Prusya, Rusya ve İtalya arasında Fransa'nin Ba

Paris Antlaşması, Paris Antlaşması