Otlukbeli Savaşı

Otlukbeli Savaşı Fatih Sultan Mehmed Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile 11 Ağustos 1473’te, Otlukbeli mevkiinde yaptığı büyük meydan muhârebesi. Osmanlı Sultanı Fâtih Sultan Mehmed Hanın, 1453’te İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğunu ve 1461’de de Trabzon’u alarak Pontus Rum Devletini yıkması Hıristiyan âlemine karşı üstünlük kurup, İslâm âleminde takdir kazanması, doğudaki Akkoyunlu SultanıUzun Hasan’ı telaşlandırdı.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: otlukbeli savaşı, otlukbeli savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı Fatih Sultan Mehmed Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile 11 Ağustos 1473’te, Otlukbeli mevkiinde yaptığı büyük meydan muharebesi. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmed, 1453’te İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğunu ve 1461’de de Trabzon’u alarak Pontus Rum Devletini yıkması Hıristiyan alemine karşı üstünlük kurup, İslam aleminde takdir kazanması, doğudaki Akkoyunlu SultanıUzun Hasan’ı telaşlandırdı. Türkmen asıllı Akkoyunlu Uzun Hasan, kısa zamanda devletin sınırlarını genişleterek; Irak-ı Acem, Irak-ı Arap, Âzerbaycan, İran ve kısmen Doğu Anadolu’ya hakim olmuştu. Pontus Rum Kralının damadı olması dolayısıyla Trabzon’un mirasının kendisinin olduğunu idda etti. Bu sebeple Fatih’ten Trabzon’u istedi. İsteği kabul edilmedi. Uzun Hasan tek başına Osmanlıları mağlup edemeyeceğini bildiğinden kendisine müttefik aradı. Neticede, batıda Haçlı devletleri ve doğuda hakimiyet mücadelesi veren Türk devlet ve beyleriyle anlaştı. Venedik, Papa ve Napoli, ittifak teklifleri neticesinde ateşli silahlar ve bunu kullanacak usta ve asker gönderip Uzun Hasan’ın yanında yer aldılar. Venediklilerin yardımı karşılığı, Karadeniz’de serbest faaliyet yanında, Mora, Midilli, Ağrıboz ve Argos’un iadesi temin edilecekti.Topraklarını Osmanlıların zapt ettiği Karaman veCandar beyleri de bu ittifaka dahil oldular. Uzun Hasan’ın bu faaliyetlerine karşı Fatih de tedbir aldı. Batıdan gelecek saldırılara karşı Rumeli ve İstanbul’un emniyet tedbirlerini arttırdı. Rumeli’nin muhafazası Şehzade Cem Sultana verildi. Mısır Memlukları ile anlaşma yapılarak, Akkoyunlular ile ittifakı önlendi. Akkoyunlu-Venedik ittifakını da bozmak isteyen Fatih, Venediklilerin Ağrıboz Adasını Osmanlılardan istemeleri üzerine anlaşmaya yanaşmadı. Venedikliler, Uzun Hasan’a yardım için Napoli, Rodos, Papalık ve Kıbrıs donanmalarıyla; Akdeniz ve Ege sahillerindeki Osmanlı şehirlerinden Antalya, İzmir şehir ve kalelerini yağma edip, yaktılar.

Karamanoğlu İbrahim'in 1464'te ölmesi üzerine oğulları birbirlerine düşmüşlerdi. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yardımıyla İshak Bey Karamanoğlu beyliğine sahip oldu. Bunun üzerine diğer oğlu Pir Ahmed Bey Fatih Sultan Mehmed'den yardım istedi ve gelen yardım sayesinde Beyliği ele geçirdi. Fakat Pir Ahmed Bey bir süre sonra gidip Venediklilerle anlaşınca, bu duruma sinirlenen Fatih Sultan Mehmed, Karaman Seferi'ne çıkmaya karar verdi. Konya ve Karaman alınarak Osmanlı'ya bağlandı. Karaman halkı İstanbul'a ve çeşitli yerlere göç ettirildiler. Pir Ahmed Bey kaçarak Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a sığındı. Bu olay Osmanlılarla Akkoyunluların arasının açılmasına neden oldu. Osmanlılar Avrupa ve Anadolu'daki topraklarını genişletirken, Akkoyunlular Devleti'de Doğu Anadolu, Kafkasya, İran ve Irak üzerinde hakimiyet kurmuşlardı. Sınırlarını genişleten iki Türk Devleti arasında büyük bir savaş kaçınılmaz olmuştu. Otlukbeli mevkiinde 11 Ağustos 1473'de yapılan savaşta, devrin en kuvvetli savaş tekniğine ve araçlarına sahip olan Osmanlı ordusu, Uzun Hasan'ın kuvvetli süvarilerden kurulmuş olan ordusunu birkaç saatte dağıttı. Bu savaştan sonra Akkoyunlular bir daha kendilerini toparlayamadılar. Fatih Sultan Mehmed, Akkoyunlu tehlikesini bu şekilde engellemiş oldu. Anadolu'da ve Rumeli'de birçok sefer düzenleyip pek çok zafer kazanmıştı. Buna rağmen güneyde güçlü bir devlet konumunda olan Memlüklerle problemler yaşandığı halde sıcak bir savaştan kaçınmıştı.
...

Okuma Önerileri

Malkara
1 yıl önce

Tekirdağ ilinin bir ilçesidir.il merkezinin yaklaşık 56 km batısında yeralmaktadır

Malkara, Tekirdağ, Hayrabolu, Tekirdağ, Marmara Ereğli, Tekirdağ, Muratlı, Tekirdağ, Saray, Tekirdağ, Taslak, Tekirdağ, Tekirdağ (il), Türkiye yerleşim yerleri, Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Tekirdağ
Eflatunpınar
3 yıl önce

Eflatunpınar, Konya ilinin Beyşehir ilçesi sınırları içerisinde, iki doğal su kaynağının yeryüzüne çıktığı bir alana yerleşmiş, Be

Eflatunpınar, 15. yüzyıl, 19. yüzyıl, Akkoyunlu Devleti, Beyşehir, Konya, Beyşehir Gölü, Eflatun, Eski Yunan, F.W. Hasluck, Fatih Sultan Mehmet, Hitit
Kronoloji Osmanlı Tarihi
3 yıl önce

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1924 * 1299-1300 - Osmanlı tarihinin başlaması * 1299 - İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Bey

Dulkadir Beyliği
2 yıl önce

DULKADİR BEYLİĞİ (1337-1522) Orta Asya’dan gelerek, XIII.asrın sonlarında Halep ve Antep arasındaki bölgelere yerleşen Bozok Türkmenleri,

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
1 yıl önce

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi, II. Murat''ın (1421 - 1444, 1446 - 1451) ölüp de yerine oğlu Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) (1444 - 1446, 14

Osmanlı Devleti yükselme dönemi, 1421, 1444, 1446, 1451, 1459, 1460, 1461, 1463, 1468, 1475
Erzin, Hatay
1 yıl önce

Hatay ilinin bir ilçesidir. Osmaniye il Merkezine 23, Dörtyol ilçesine 15 ve İskenderun ilçesine 45 km mesafede, E-5 karayolu, Toprakkale-İskend

Erzin, Hatay, Adana, Akdam, Akdeniz, Akkoyunlular, Altınözü, Hatay, Antakya, Belen, Hatay, Bucak, Dörtyol, Dörtyol, Hatay
Erzincan (il)
3 yıl önce

Erzincan Doğu Anadolu Bölgesi`nde dokuz ilçeden oluşan bir ildir.

Erzincan (il), 11 Ağustos, 1473, 1915, Abbasiler, Adana (il), Adıyaman (il), Afyonkarahisar (il), Akkoyunlu, Aksaray (il), Alparslan
Kelkit, Gümüşhane
3 yıl önce

Kelkit, Gümüşhane ilinin bir ilçesidir.

Kelkit, Gümüşhane, 1016, 1058, 1918, 1925, 1992, 2000, 635, Abbasiler, Akkoyunlular, Alaçat, Kelkit
Koca Davud Paşa
3 yıl önce

Koca Davut Paşa II. Beyazıt saltanatında 1482-1497 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Koca Davud Paşa, 1477, 1478, 1482, 1483, 1492, 1497, Adana, Akçe, Anadolu Beylerbeyliği, Ankara
Karayaka, Erbaa
3 yıl önce

Tokat`ın Erbaa ilçesine bağlı bir kasaba. Tokat`ın Erbaa ilçesinin kuzeyinde, Karınca Dağları`nın Kelkit Vadisi`ne bakan yamacında kurulmu

Karayaka, Erbaa, 1068, 1473, 1892, Erbaa, Taslak, Tokat, Karınca Dağları, Kelkit Vadisi
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.