Osmanlı Sultanları

Osmanlı tahtına toplam 36 padişah oturmuştur. Bu sultanlara ilişkin sıralı listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz. İsimlerin üzerine tıklayarak detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: osmanlı, sultan, osmanlı devleti, padişah
Osmanlı Sultanları
Osmanlı Sultanları
Sultanlar Sultanı, Kağanlar Hakanı, İmanlıların Halifesi, Mekke'nin Medine'nin ve Kudüs'ün hizmetkarı, İstanbul'un Edirne'nin ve Bursa'nın ve Şam ve Mısır Şehirlerinin ve tüm Azerbaycan'nın, ve Irak'ın ve Arabistan'nın ve Basra'nın ve Hasa'nın ve Dile'nin ve Raka'nın ve Musul'un ve Diyarbekir şehirlerinin ve Erzurum ve Sivas ve Adana ve Karaman ve Van ve Yemen ve Tunus ve Tripoli ve Sam ve Kıbrıs ve Rodos ve Mora vilayetlerinin ve Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Anadolu'nun ve Rumeli'inin ve Bağdat'ın ve Kürdistan'ın ve Yunanistan'ın ve Türkistan'ın ve Tataristan'ın ve Kafkasların ve Kabarda'nın ve Gürcistan'ın ve Kipçak ovasının ve Tatar'ların tüm bölgesinin ve Kefe'nin ve Bosna'nın ve onun komşularının ve Belgrat Şehrinin ve Sırp Vilayetinin AR ve Arnavutluk'un tüm kalelerinin ve şehirlerinin ve Eflak ve Boğdan'nın ve bunlara bağlı tüm memleketlerin, sınırların ve öteki ülkelerin Padişahı.

Osmanlı Padişahları

 1. Osman Gazi (1281-1326)
 2. Orhan Gazi (1326-1359)
 3. Murad Hüdavendigar (1359-1389, Murad I )
 4. Yıldırım Bayezid (1389 -1402)
 5. Sultan Birinci Mehmed (1403-1421, Çelebi)
 6. Sultan İkinci Murad (1421-1451)
 7. Fatih Sultan Mehmed (1451-1481, Mehmed II)
 8. Sultan İkinci Bayezid (1481-1512)
 9. Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
 10. Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
 11. Sultan İkinci Selim (1566-1574)
 12. Sultan Üçüncü Murad (1574-1595)
 13. Sultan Üçüncü Mehmed (1595-1603)
 14. Sultan Birinci Ahmed (1603-1617)
 15. Sultan Birinci Mustafa (1617-1618, 1622-1623)
 16. Sultan İkinci Osman (1618-1622, Genç Osman)
 17. Sultan Dördüncü Murad (1623-1640)
 18. Sultan İbrahim (1640-1648)
 19. Sultan Altıncı Mehmed (1648-1687)
 20. Sultan İkinci Süleyman (1687-1691)
 21. Sultan İkinci Ahmed (1691-1695)
 22. Sultan İkinci Mustafa (1695-1703)
 23. Sultan Üçüncü Ahmed (1703-1730)
 24. Sultan Birinci Mahmud (1730-1754)
 25. Sultan Üçüncü Osman (1754-1757)
 26. Sultan Üçüncü Mustafa (1757-1774)
 27. Sultan Birinci Abdülhamid (1774-1789)
 28. Sultan Üçüncü Selim (1789-1807)
 29. Sultan Dördüncü Mustafa (1807-1808)
 30. Sultan İkinci Mahmud (1808-1839)
 31. Sultan Birinci Abdülmecid (1839-1861)
 32. Sultan Abdülaziz (1861-1876)
 33. Sultan Beşinci Murad (1876)
 34. Sultan İkinci Abdülhamid (1876-1909)
 35. Sultan Beşinci Mehmed (1909-1918, Reşad)
 36. Sultan Altıncı Mehmed (1918-1922, Vahideddin)

İlgili konuları ara

osmanlı sultan osmanlı devleti padişah
...

Okuma Önerileri

Sorguç
3 yıl önce

Sorguç Bazı kuşların başlarında bulunan uzun tüylere verilen ad. Serpuşların ön tarafına takılan tüy ve mücevher süs. İnsanlar yüz

Karacabey
1 yıl önce

Karacabey, Bandırma'nın 40 km doğusunda, Bursa'nın 65 km batısında yer alan Bursa'ya bağlı bir ilçedir.

şam
1 yıl önce

Şam Suriye'nin başşehri veya “Dımaşk” şehrinin merkez olarak kabul edildiği Suriye bölgesine verilen ad. Bu bölgenin merkezi olan Dımaş

ݞam, ݞam
Kapan
3 yıl önce

Haremeyn
2 yıl önce

İslâm dininin doğup yayılmaya başladığı, Hicaz’da bulunan Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvere şehirlerinin ikisine birden verilen ad.

Libya
1 yıl önce

Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Afrika kıtasının, kuzeyinde Akdeniz kıyısında yer alan bir ülke. 32°-20° kuzey enlemleri ile 10°-25°

Kuzey Afrika, Muammer Kaddafi, Bingazi, Trablus, Afrika, Afrika Birliği, Akdeniz, İtalya, Arap Birliği, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bedeviler, Ömer Muhtar
Makedonya
1 yıl önce

Makedonya Cumhuriyeti (Resmi adı Kuzey Makedonya) Balkan Yarımadasında yer alan bir devlet. Güneyinde Yunanistan, doğusunda Bulgaristan, batısı

Makedonya, .mk, 1912, 1913, 1991, 2003, 2005, Avusturya-Macaristan, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Ayastefanos Antlaşması, Balkan Savaşları
Kerbela
2 yıl önce

Kerbela Irak’ın büyük şehirlerinden biri. Hazret-i Hüseyin’in şehit edildiği ve türbesinin bulunduğu yer. Bağdat’ın 100 km güneybat

Kerbela, Alevi, Allah, Aramice, Arapça, Asur, Bağdat, Farsça, Hüseyin bin Ali, Irak, Kerbela Savaşı
Divan Edebiyatı
1 yıl önce

Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu

Divan edebiyatı, Edebiyat
Ankara
1 yıl önce

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının b

Ankara, Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kocatepe Camii, İ. Melih Gökçek, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa, 1923, Hititler, Kurtuluş Savaşı, 1920
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.