Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşına girişi

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: osmanlı devleti

İlgili konuları ara

osmanlı devleti

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşına girişi
3 yıl önce

Osmanlı Devleti
Belçika tarihi
3 yıl önce

Belçika'ya ilk yerleşenler Belgealar olup, 5. asra kadar Roma İmparatorluğunun idaresi altındaydılar. Beşinci asırda ise Frankların istilası

Balkanlarda yeni bir oluşum yugoslavya
3 yıl önce

1878 yılında bağımsızlığını kazanan Sırbistan’ın amacı, büyük bir Slav devleti kurmaktı. Yugo-Slav (Güney Slavları) için düşün

Osmanlı İmparatorluğunun 1. Dünya Savaşına girişi
2 yıl önce

19. yüzyılda yeni bir denge arayan Osmanlı İmparatorluğu için Almanya bir umut idi. Fakat Bismark "Doğu Sorunu" ile ilgilenmiyordu. Bismark'ın

Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyet, Birinci Dünya Savaşı, Almanya, Müttefik Devletler, Rsuya, Fransa, İngiltere, Balkanlar, Musul, Kerkük
Üç Paşalar İktidarı
2 yıl önce

1913-1918 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin iç ve dış siyasetinin belirlenmesinde etkin rol oynayan Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa

Londra Boğazlar Sözleşmesi
1 yıl önce

Londra Boğazlar Sözleşmesi, 17 Ocak-13 Haziran 1871 Rusya'nın ilan etmiş olduğu Karadeniz'in tarafsızlığının (1856 Paris antlaşmasını

Londra Boğazlar Sözleşmesi, Londra Boğazlar Sözleşmesi
Zeki Halepli
3 yıl önce

Zeki Halepli, ,
İtalya tarihi
1 yıl önce

İtalya'nın eski çağlarında yaşayan insanlar hakkında, çok az bilgi vardır. M.Ö. 500'lerde İtalya'da dört belirgin medeniyet mevcuttu. Kuze

Pan-Arabizm
2 yıl önce

Pan-ArabizmArapça konuşulan bütün İslam ülkelerini, büyük bir ortak düzen içinde birleştirmeyi amaç edinen siyasi hareket. Panislamizm

Pan-Arabizm, Altı Gün Savaşı, Baas Partisi, Irak, Osmanlı Devleti, Suriye, Türkçe, İslamist, Jan Palmowski, Dictionary of Twentieth-Century World History, ޞerif Hüseyin ibn Ali
Enver Paşa
2 yıl önce

Enver Paşa 1821 yılında İstanbul'da doğdu. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesinde öğrenim gördü. Harp Okulunu 1899'da piyade teğmeni olarak bit

Enver Paşa, Enver Paşa