Nafia Nazırlığı

Nafia Nazırlığı ilk defa II. Mahmut döneminde devlet yapısında yapılan yeniliklerin bir parçası olarak 1848 yılında kuruldu. 1873-1914 yılları

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: osmanlı devleti, devlet, bayındırlık ve i̇skan bakanlığı

İlgili konuları ara

osmanlı devleti devlet bayındırlık ve i̇skan bakanlığı
...

Okuma Önerileri

Nafia
3 yıl önce

İrade-i Milliye
2 yıl önce

İrade-i milliye, 14 eylül 1919 yılında Sivas’da yayınlanmaya başlayan bir gazetedir. Başından sonuna kadar Milli Mücadele’nin yanında ol

Gazete, Basın, Televizyon, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk, Propaganda, Türkler, İstanbul, Ankara, TBMM, İstanbul Hükümeti, Sivas, Erzurum, Samsun
Şevket Turgut Paşa
3 yıl önce

Şevket Turgut Paşa (1857, İstanbul - 1924, İstanbul), Osmanlı asker ve devlet adamıydı.

Nafia Nazırlığı
1 yıl önce

Nafia Nazırlığı ilk defa II. Mahmut döneminde devlet yapısında yapılan yeniliklerin bir parçası olarak 1848 yılında kuruldu. 1873-1914 yı

Osmanlı Devleti, Devlet, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Nafia Nezareti
3 yıl önce

Osmanlı Nafia Nazırları listesi
3 yıl önce

Osmanlı Nafıa Nazırlığı
3 yıl önce

Nafia Nazırlığı ya da Nafia Nezareti Osmanlı Devleti'nde Bayındırlık Bakanlığı'na verilen isimdir.

Osmanlı Ticaret ve Ziraat Nazırlığı
3 yıl önce

Ticaret ve Ziraat Nazırlığı Osmanlı Devletinde Ticaret ve Tarım işlerinden sorumlu bakanlığa verilen isimdir.

Cemil Topuzlu
3 yıl önce

Cemil Topuzlu (2 Mart 1868 - 21 Mart 1958), Türkiye`de modern cerrahinin kurucusu hekim ve yönetici.

Cemil Topuzlu, 1868, 1880, 1886, 1895, 1897, 1905, 1944, 1951, 1958, 21 Mart
Malta sürgünleri
3 yıl önce

Malta sürgünleri, İstanbul`un işgali sonrasında, 1919-1920 yıllarında işgal kuvvetlerince tutuklanarak bir İngiliz sömürgesi olan Malta`ya

Malta sürgünleri, 12 Eylül, 13 Haziran, 1919, 1920, 1922, 19 Ağustos, 20 Eylül, 20 Mayıs, 21 Eylül, 22 Mart
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.