Milliyetçilik (Atatürk İlkeleri)

[[Resim:MustafaKemalATATURK.jpg|100px|thumb|Atatürk]] [[Atatürk]]`e göre Avrupa uluslar topluluğunun fiziki sınırlar dışında, bu sistemin üstünlüğüne karşı mücadeleler mutlaka ulusçu nitelikte olmalıydı.<ref>Oral Sander, ‘`Siyasi Tarih``, İmge Yayınevi, Nisan 2002, ...

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: milliyetçilik (atatürk i̇lkeleri), 1931, 1944, ahmet ağaoğlu, ali suavi, atatürk, cumhuriyetçilik, devletçilik, enver paşa, fuat köprülü, halkçılık
Atatürk`e göre Avrupa uluslar topluluğunun fiziki sınırlar dışında, bu sistemin üstünlüğüne karşı mücadeleler mutlaka ulusçu nitelikte olmalıydı.Oral Sander, a€˜`Siyasi Tarih``, İmge Yayınevi, Nisan 2002, s:416 Atatürk`ün amacı ulusal ve savunulabilir sınırlar dahilinde, bir Türk ulus-devletini kurmak için Türk milliyetçiliğini öne çıkarmaktı.Atatürk milliyetçiliği din ve ırk ayrımından uzak, ortak yurttaşlık temelindedir. Kemalistlerin anlayışına göre milliyetçilik temelde Türkiye Cumhuriyeti`nin bütünlüğünü korumayı ve ülkenin birliğini tehdit edebilecek ayrılıkçı akımları engellemeyi amaçlıyordu.Paul Dumont (1999). Kemalist İdeolojinin Kökenleri. Jacob M. Landau (Yay. Haz.) (1999). Atatürk ve Türkiye`nin Modernleşmesi, İstanbul: Sarmal, ISBN 975-8304-18-6 (s. 49-72) içinde. s.55. Recep Peker 1931 yılında bu sorunu şöyle anlatıyordu:
``"Bizim aramızda yaşayan, politik ve sosyal bağlarla Türk milletine ait olan tüm vatandaşlarımızı biz kendi insanlarımız olarak düşünürüz: aralarında `Kürtçülük`, `Çerkezlik` ve hatta `Lazlık` gibi fikirler ve duygular yerleşmiş olsa bile, onlar bize aittir. Mevcut yanlış anlayışlar ancak mutlakiyet yönetimlerinin ve uzun süren tarihsel baskıların ürünüdür ve biz en içten çabalarımızla bunları ortadan kaldırmayı görev sayıyoruz."`` Paul Dumont, a.g.e., s. 55.


Kemalistler böylece teorik düzlemde ırk, din ve etnik köken konularını vurgulamaktan çok, dil ve kültür üzerinde durarak bir ulus tanımı yapmaya çalıştılar ve o zamana kadar Türk ulusu içinde asimile olmamış etnik grupların böylesi bir Türkleştirme politikası ile kaynaşacaklarını umdular.Paul Dumont, a.g.e., s. 55. Ulus tanımı yapılırken dil birliği üzerine bu vurgu, daha önceleri Ali Suavi, Şinasi, İsmail Gaspıralı, sonraları Ziya Gökalp, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura, Fuat Köprülü ve Mehmet Emin Yurdakul tarafından ön plana çıkartılmıştı. Bu anlamda tümüyle özgün değildi.

İslam`ı imparatorluğu bir arada tutmanın bir aracı olarak gören Jön Türkler`den farklı olarak Kemalistler sekülerdi. Ancak yine de uygulamada dine belirli oranda önem veriyorlardı. Türkleştirilmiş bir İslam üzerinde durarak, bunun milli Türkiye fikrinin oluşmasında pekiştirici bir etkisi olacağını düşünüyorlardı.Paul Dumont, a.g.e., s. 57.

Yine Jön Türkler`in tersine Kemalistler hem Enver Paşa`nın temsil ettiği Turancılık`ın askeri-siyasi sonuçlarını görmüş olduklarından, hem de SSCB ile ilişkilerini bozmak istemediklerinden ırk kavramını kendi ulus tanımlamasında ön plana çıkartmıyorlardı. Ancak dönemin yayın organları gibi ders kitapları da ırk düşüncesi üzerinde duruyordu. Ayrıca Turancılık 1944 yılına kadar yasaklanmamıştı.

Paul Dumont Kemalist milliyetçiliği şöyle özetlemektedir:
``"Kemalizm dil ve kültür birliği kartlarını oynamaya karar vermişti; henüz toplumla kaynaşmamış azınlıkların sorunlarını çözmek için dil ve kültürleri fethetme ilkesine dayanıyordu. Ancak bu arada, gerekli olduğu zaman kullanabilmek amacıyla bazı belirsiz kartları da koz olarak saklamaktaydılar."``Paul Dumont, a.g.e., s. 57.

ReferanslarVikisöz|Milliyetçilik Atatürk İlkeleri

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

1931 1944 ahmet ağaoğlu ali suavi atatürk cumhuriyetçilik devletçilik enver paşa fuat köprülü halkçılık
...

Okuma Önerileri

Atatürk
2 yıl önce

Atatürk, 1881 yılında Selânik'te doğmuş ve 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş, Türk asker ve devlet adamı. Türk Kurtuluş Sav

Mustafa Kemal Atatürk, 1. Dünya Savaşı, 10 Kasım, 11 Ocak, 1871, 1881, 1888, 1893, 1896, 1899, 19. Piyade Alayı (Osmanlı), Zübeyde Hanım, Ali Rıza Efendi, Makbule Atadan, Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı, Atatürk İnkilapları
Milli Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü
2 yıl önce

Millî Birlik ve Beraberlik ilkesi, Atatürk milliyetçiliğinin zorunlu bir sonucudur. Bu görüş ve anlayışa göre, millet ülkesiyle birlikte b

Milli Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü, Atatürk, Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Halkçılık, Kurtuluş Savaşı, Laiklik (Atatürk İlkeleri), Millet, Milli Bağımsızlık, Milli Egemenlik, Milliyetçilik (Atatürk İlkeleri)
Atatürk (anlam ayrım)
3 yıl önce

Atatürk sözcüğü ile aşağıdaki başlıklardan biri kastedilmiş olabilir.

Atatürk (anlam ayrım), Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Atatürk`ün Bursa Nutku, Atatürk`ün son günleri ve ölümü, Atatürk Barajı, Atatürk Devrimleri, Atatürk Erkek Lisesi, Atatürk Haftası, Atatürk Havalimanı, Atatürk Kupası, Atatürk Olimpiyat Stadı
Atatürk (anlam ayrımı)
3 yıl önce

Atatürk sözcüğü ile aşağıdaki başlıklardan biri kastedilmiş olabilir.

Atatürk Haftası
3 yıl önce

Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, i

Atatürk Haftası, Atatürk
Nutuk (Atatürk)
1 yıl önce

Atatürk'ün 1927'de iki cilt halinde Osmanlıca yayımladığı Nutuk, 1919-1927 yılları arasında geçen Kurtuluş Savaşı, cumhuriyetin ilanı,

Söylev, 15 Ekim, 1919, 1927, 1934, 1938, 1950, 1963, 1964, 1973, 1975
Geometri (Atatürk)
3 yıl önce

Atatürk, Ataşehir
3 yıl önce

Atatürk, İstanbul ilinin Ataşehir ilçesine bağlı bir mahalle.

Atatürk, Balıkesir
3 yıl önce

Atatürk, Balıkesir ilinin Merkez ilçesinde bir mahalle. Balıkesir'in modern mahallelerinden biridir. DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Em

Atatürk, Bornova
3 yıl önce

Atatürk Mahallesi, İzmir'in Bornova ilçesine bağlı 32 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında batısında Osmangazi Mahallesi,

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.