Mere Hüseyin Paşa

Mere Hüseyin Paşa Genç Osman`ın Yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek idam edildiği ve zihin özürlü amcası I. Mustafa`nın ikinci kez tahta geçirildiği anarşi 13 Haziran 1622-8 Temmuz 1622 ve 5 Şubat 1623-30 Ağustos 1623 tarihleri arasında toplam yedi ay on sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı Devleti tarihinde Türkçe bilmeyen tek sadrazam olduğu rivayet edilir. Lakabının da, kellesini istediği kişiler için söylediği ve Arnavutça "a

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: mere hüseyin paşa, arnavutça, bayram paşa, boynuyaralı mehmed paşa, boşnak derviş mehmed paşa, bıyıklı koca derviş mehmed paşa, cerrah mehmed paşa, civankapıcıbaşı sultanzade semiz mehmed paşa, cığalazade yusuf sinan paşa, damat halil paşa, damat i̇brahim paşa
Mere Hüseyin Paşa Genç Osman`ın Yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek idam edildiği ve zihin özürlü amcası I. Mustafa`nın ikinci kez tahta geçirildiği anarşi 13 Haziran 1622-8 Temmuz 1622 ve 5 Şubat 1623-30 Ağustos 1623 tarihleri arasında toplam yedi ay on sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı Devleti tarihinde Türkçe bilmeyen tek sadrazam olduğu rivayet edilir. Lakabının da, kellesini istediği kişiler için söylediği ve Arnavutça "alınız" anlamına gelen "mere" sözcüğünden kaynaklandığı söylenir.

}

İlgili konuları ara

arnavutça bayram paşa boynuyaralı mehmed paşa boşnak derviş mehmed paşa bıyıklı koca derviş mehmed paşa cerrah mehmed paşa civankapıcıbaşı sultanzade semiz mehmed paşa cığalazade yusuf sinan paşa damat halil paşa damat i̇brahim paşa

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Hüseyin
3 yıl önce

Hüseyin: İslam Peygamberi Muhammed'in torunu

Hüseyin bin Hüseyin
3 yıl önce

Hüseyin bin Hüseyin, Hüseyin Paşa olarak da bilinir (1765, Denizli - 1838, İskenderiye), 1818-1830 arasında Cezayir dayısı.Osmanlı egemenliğ

Hüseyin bin Hüseyin, 1765, 1818, 1819, 1827, 1830, 1838, 29 Nisan, Anadolu, Beylerbeyi, Cezayir
Hüseyin Avni
3 yıl önce

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde yaşamış birden fazla Hüseyin Avni vardır. Doğum tarihine göre bunlar;

Hüseyin Avni, Erzurum Kongresi, Hüseyin Avni Aker, Hüseyin Avni Lifij, Hüseyin Avni Paşa, Hüseyin Avni Ulaş, Milli Emniyet, Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu, Sadrazam, Son Osmanlı Mebusan Meclisi
Hüseyin Paşa (Deli)
3 yıl önce

Hüseyin Paşa (Gazi, Deli) Osmanlı sadrâzamlarından. Bursa Yenişehir’de doğan Hüseyin Paşa, Enderun’da, saray baltacıları arasında eği

Deli Hüseyin Paşa
3 yıl önce

Deli Hüseyin Paşa, Yenişehir'de doğdu. Sultan Dördüncü Murad zamanı komutan ve yöneticilerindendi. Yeterli bir eğitim görmemiş, gözünün

Deli Hüseyin Paşa, Deli Hüseyin Paşa
Hüseyin Avni Paşa
1 yıl önce

Hüseyin Avni Paşa, 1820 yılında Isparta Gelendost'ta doğdu. İstanbul'da medresede okudu. Harbiye'ye girdi.

Hüseyin Avni Paşa, Hüseyin Avni Paşa
Hüseyin Paşa (Amcazade)
3 yıl önce

Hüseyin Paşa (Amcazâde) Osmanlı sadrâzam ve devlet adamlarından. Köprülü Mehmed Paşanın kardeşi Hasan Ağanın oğlu olup, doğum târihi

Mezomorto Hüseyin Paşa
3 yıl önce

Mezomorto Hüseyin Paşa On yedinci yüzyılın ikinci yarısında deniz muhârebelerindeki kahramanlıklarıyla meşhûr, Osmanlı Kaptân-ı Deryâs

Hüseyin Paşa
3 yıl önce

Hüseyin Paşa (Ohrili) On yedinci yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarından. Ohrili bir timarlı sipâhinin oğludur. Bostancı Ocağında yetişti.

Hüseyin Kâmil Paşa
3 yıl önce