Melek Ahmed Paşa

Melek Ahmet Paşa Avcı Mehmet saltanatında 5 Ağustos 1650 - 21 Ağustos 1651 tarihleri arasında bir yıl onyedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: melek ahmed paşa, 1650, 1651, 21 ağustos, 5 ağustos, avcı mehmet, bayram paşa, boynuyaralı mehmed paşa, boşnak derviş mehmed paşa, bıyıklı koca derviş mehmed paşa, cerrah mehmed paşa

İlgili konuları ara

1650 1651 21 ağustos 5 ağustos avcı mehmet bayram paşa boynuyaralı mehmed paşa boşnak derviş mehmed paşa bıyıklı koca derviş mehmed paşa cerrah mehmed paşa
...

Okuma Önerileri

Ahmed
3 yıl önce

Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Hanbeli mezhebinin kurucusu. Künyesi, Ebu Abdullah’tır. Babası Mervli olup, ismi Muhammed

Liste - Osmanlı Vezirleri
3 yıl önce

I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A

Ahmed-i Dai
2 yıl önce

Şair, edib ve alim. On dördüncü asrın ikinci yarısı ile 15. asrın ilk yarısında yaşamıştır. Dua edici, duacı manasına gelen Dai mahlas

Ahmed-i Hani
3 yıl önce

Ahmed-i Hani (Kürtçe: ''Ehmedê Xanî'') (d. 1650/1651, Han Köyü, Çukurca, Hakkari - ö. 1707, Doğubayazıt, Ağrı) 17. yüzyılda yaşamış O

Ahmet Cevdet Paşa
1 yıl önce

Ahmed Cevdet Paşa veya Lofçalı Ahmed Cevdet Paşa (Osmanlıca: احمد جودت پاشا)

Ahmet Cevdet Paşa, Ahmet Cevdet Paşa
Ahmed Paşa (Şeker)
3 yıl önce

Ahmed Paşa (Şeker) Ressam. 1841’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Ahmed Ali’dir.

Ahmed Hamdi Paşa
3 yıl önce

Ahmed Hamdi Paşa Osmanlı sadrazamı. Eski sadrazamlardan Melek Ahmed Paşanın soyundan gelen ve sadrazam Hüsrev Paşanın kethüdası olan Yahya B

Ahmed Hamdi Paşa, Ahmed Hamdi Paşa
Gedik Ahmed Paşa
3 yıl önce

Gedik Ahmed Paşa Sırbistan'da doğdu. Sultan İkinci Murad döneminde, iç oğlanı olarak saraya girdi ve Fatih Sultan Mehmed zamanında askeri rü

Gedik Ahmed Paşa, Gedik Ahmed Paşa
Hain Ahmed Paşa
3 yıl önce

Hain Ahmed Paşa, Osmanlı Devleti'nde paşa, yönetici, beylerbeyi, devlet adamı.1522 yılında Sadrazam Piri Mehmed Paşa emekli oldu. Bunun üzeri

Ahmed Reşid Rey
3 yıl önce

Ahmed Reşid Rey Osmanlı devri şairlerinden, devlet adamı, yazar. 1870 senesi başında İstanbul’da doğdu. Babası Çankırı mutasarrıfı Abd

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.