Mısır Memlûk Sultanlar Listesi

Mısır Memlûk sultanlar listesi, Bahri Hanedanı ve Burci Hanedanı başta olmak üzere Mısır Memlûk hanedanlarının sultanlar listesidir.

Mısır Memluk sultanlar listesi, Bahri Hanedanı ve Burci Hanedanı başta olmak üzere Mısır Memluk hanedanlarıın sultanlar listesidir.

Bahri Hanedanı (1250 - 1390)

 1. Şecer-üd-Dürr (1250)
 2. Aybeg (1250 - 1257)
 3. Ali (1257 - 1259)
 4. Kutuz (1259 - 1260)
 5. I. Baybars (1260 - 1277)
 6. Barakah (1277 - 1279)
 7. Sülemiş (1279)
 8. Kalavun (1279 - 1290)
 9. Halil (1290 - 1293)
 10. Nasir (1293 - 1294) İlk kez
 11. Kitbuga (1294 - 1296)
 12. Laçin (1296 - 1299)
 13. Nasir (1299 - 1309) İkinci kez
 14. II. Baybars (1309 - 1310)
 15. Nasir (1310 - 1341) Üçüncü kez
 16. Ebu Bekir (1341)
 17. Kiçik (1341 - 1342)
 18. Ahmed (1342)
 19. İsmail (1342 - 1345)
 20. I. Şaban (1345 - 1346)
 21. Hacci (1346 - 1347)
 22. Hasan (1347 - 1351) İlk kez
 23. Salih (1351 - 1354)
 24. Hasan (1354 - 1361) İkinci kez
 25. Muhammed (1361 - 1363
 26. II. Şaban (1636 - 1377)
 27. Ali (1377 - 1381)
 28. II. Hacci (1381 - 1382)
 29. Barkuk (1382 - 1389) Burji Hanedanı`nın kurcusu
 30. II. Hacci (1389 - 1390)


soyağacı/başla|style=font-size:75%; soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soyağacı| | | | | | | | | | | | | SLH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |SLH=SalihEyyubi soyağacı| | | | | |F|-|-|-|V|-|-|-|A|-|-|-|V|-|-|-|7| | | | | | | | | | | | | | soyağacı| | | | | ŞDR |~| AYB | | | | | | 1BB | | KRV | | | | | | | | | | | | |ŞDR=Şecer-üd-Dürr1.(1250)|AYB=Aybeg2.(1250-57)|1BB=I. Baybars5.(1260-77)|KRV=Kalavun8.(1279-90) soyağacı| | | | | | | |,|-|^|-|7| | | |,|-|^|-|.| |!| | | | | | | | | | | | | | soyağacı| | | | | | | ALI | | KTZ | | BRK | | SLM |!| | | | | | | | | | | | | |ALI=Ali3.(1257-59)|KTZ=Kutuz(1259-60)|BRK=Barakah6.(1277-79)|SLM=Sülemiş7.(1279) soyağacı| | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|V|-|-|-|V|-|-|-|{| | | | | | | | | | | | | | soyağacı| | | | | HLL | | NSR | | KDB | | LJN | | 2BB | | | | | | | | | | | | |HLL=Halil9.(1290-93)|NSR=Nasir10,13,15|KDB=Kitbuga11.(1294-96)|LJN=Laçin12.(1296-99)|2BB=II. Baybars14.(1309-10) soyağacı| |,|-|-|-|v|-|-|-|^|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | soyağacı| EBB | | KCK | | AMD | | ISM | | 1ŞB | | 1HC | | HSN | | SLH | | HSY |EBB=Ebu Bekir16.(1341)|KCK=Kiçik17.(1341-42)|AMD=Ahmed18.(1342)|ISM=İsmail19.(1342-45)|1ŞB=I. Şaban20.(1345-46)|1HC=I. Hacci21.(1346-47)|HSN=Hasan22,24|SLH=Salih23.(1351-54)|HSY=Hüseyin soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!| | soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MHM | | | | | | | | | | 2ŞB |MHM=Muhammed25.(1361-63)|2ŞB=II. Şaban26.(1363-77) soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|{| | soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALI | | 2HC | | BRK |ALI=Ali27.(1377-81)|2HC=II. Hacci28,30|BRK=Barkuk29.(1382-89) soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soyağacı/bitir

Burji Hanedanı (1382 - 1517)

 1. Barkuk (1382 - 1389) İlk kez
 2. II. Hacci (1389 - 1390)
 3. Barkuk (1390 - 1399) İkinci kez
 4. Farac (1399 - 1405) İlk kez
 5. Abdülaziz (1405)
 6. Farac (1405 - 1412) İkinci kez
 7. Müsteyn (1412) Abbasilerden
 8. Muavyed Şeyh (1412 - 1421)
 9. Ahmed (1421)
 10. Tatar (1421)
 11. Muhammed (1421)
 12. Barsbay (1422 - 1438)
 13. Yusuf (1438)
 14. Cakmak (1438)
 15. Osman (1453)
 16. İnal (1453 - 1461)
 17. Ahmed (1461)
 18. Kuşkadam (1461)
 19. Bilbay (1467)
 20. Timurbuga (1468)
 21. Kaitbay (1468 - 1496)
 22. Muhammed (1496 - 1498)
 23. Kansuh (1498 - 1500)
 24. Canbulat (1500)
 25. Adil Tumanbay (1501)
 26. Kansuh el Gavri (1501 - 1516)
 27. Eşref Tumanbay (1516 - 1517)


soyağacı/başla|style=font-size:75%; soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soyağacı| | | | | | | | | | 2SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2SB=II. ŞabanB.Memluk soyağacı| | | | | | |,|-|-|-|{| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soyağacı| | | | | | 2HC | | BRK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2HC=II. Hacci2.(1389-90)|BRK=Barkuk1,3 soyağacı| | |,|-|-|-|v|-|-|-|*|-|-|-|V|-|-|-|-|-|V|-|-|-|-|-|-|-|V|-|-|-|-|-|7| | soyağacı| | FRC | | AAZ | | MVY | | TTR | | | | BSB | | | | | | CKM | | | | INL |FRC=Farac4,6,7|AAZ=Abdülaziz5.(1405)|MVY=Muavyed8.(1412-21)|TTR=Tatar10.(1421)|BSB=Barsbay12.(1422-38)|CKM=Cakmak14.(1438-53)|INL=İnal16.(1453-61) soyağacı| | |F|-|-|-|V|-|-|-|(| | | |!| | | |,|-|^|-|7| | | |,|-|^|-|.| | | |!| | soyağacı| | KSK | | BLB | | AMD | | MHM | | YSF | | KTB | | OSM | | TMR | | AAD |KSK=Kuşkadam18.(1461-67)|BLB=Bilbay19.(1467)|AMD=Ahmed9.(1421)|MHM=Muhammed11.(1421-22)|YSF=Yusuf13.(1438)|KTB=Kaitbay21.(1468-96)|OSM=Osman15.(1453)|TMR=Timurbuga20.(1467-68)|AAD=Ahmed17.(1461) soyağacı| | | | | | | | | | |,|-|-|-|V|-|-|-|*|-|-|-|V|-|-|-|7| | | | | | | | | | soyağacı| | | | | | | | | | MHM | | KSH | | CBT | | ATB | | EGV | | | | | | | | |MHM=Muhammed22.(1496-98)|KSH=Kansuh23.(1498-00)|CBT=Canbolat24.(1500-01)|ATB=A.Tumanbay25.(1501)|EGV=el Gavri26.(1501-16) soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |:| | | | | | | | | | soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ETB | | | | | | | | |ETB=E.Tumanbay27.(1516-17) soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soyağacı/bitir

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.