müsellem

Müsellem, Osmanlı Devleti'nde, pekçok görevi yerine getiren, harp zamanlarında ordunun geçeceği yolları temizlemek, köprüleri tamir etmek ve yol açmak gibi hizmetlerle de mükellef idiler. Buna karşılık barış zamanlarında bütün vergilerden muaf sayılıyorlardı.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: müsellem, anadolu, barış, hristiyan, köprü, müslüman, osmanlı devleti, rumeli, vergi, yörük, madde taslağı
Müsellem, Osmanlı Devleti'nde, pekçok görevi yerine getiren, harp zamanlarında ordunun geçeceği yolları temizlemek, köprüleri tamir etmek ve yol açmak gibi hizmetlerle de mükellef idiler. Buna karşılık barış zamanlarında bütün vergilerden muaf sayılıyorlardı. Zaten bu ismi bu yüzden almışlardı. Rumeli'de genellikle Hristiyan tebadan olan müsellemlere karşılık, Anadolu'da Müslüman teba istihdam olunurdu. Bunlara "Yörük" ismi verilirdi.

Müsellem Anlamları

müsellem

İnkâr edilemeyen, karşı çıkılamayan, söz götürmez.

müsellem

yadsınamayan, karşı çıkılamayan, söz götürmez.

İlgili konuları ara

anadolu barış hristiyan köprü müslüman osmanlı devleti rumeli vergi yörük madde taslağı
...

Okuma Önerileri

Kara kuvvetleri
2 yıl önce

Kara Kuvvetleri târihin bilinen ilk devirlerinden îtibâren Türkler, bilhassa orduya ve eğitime önem vermişler, bu ordular sâyesinde târihte d

Kara Kuvvetleri, Askeriye, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ordu, Taslak
şarköy
2 yıl önce

Şarköy Tekirdağ iline bağlı ilçe. Şarköy’ün hangi tarihte ilçe olduğu bilinmemekte ise de; 30 Mayıs 1926 tarih ve 877 Sayılı Mülki Te

ݞarköy, ݞarköy
Muhammes
3 yıl önce

Muhammes, beş dizelik bölümler halinde söylenen nazım şeklidir.

Muhammes, Aruz, Edebiyat, Fuzulî, Kafiye, Kanuni Sultan Süleyman, Musammat, Nazım, Taslak, Hoca Neş’et, Şeyh Gâîib
Müsellem
2 yıl önce

Müsellem, Osmanlı Devleti'nde, pekçok görevi yerine getiren, harp zamanlarında ordunun geçeceği yolları temizlemek, köprüleri tamir etmek ve

Müsellem, Anadolu, Barış, Hristiyan, Köprü, Müslüman, Osmanlı Devleti, Rumeli, Vergi, Yörük, Madde taslağı
Eşkinci
3 yıl önce

Eşkinci Osmanlılarda timarlı sipahilere ve cepheye çağrılan geri hizmet kıtalarına verilen ad. Osmanlılarda her timarlı sipahi bir savaş

Zeamet
2 yıl önce

Osmanlı tımar sisteminde birliklerin üç kısma ayrılması bir gelenek halini almıştı. Bunlararasında zeâmet orta dilimi oluşturmaktaydı. G

Zeİ¢met, Acemi Ocağı, Akıncılar, Azab, Becayiş, Beylerbeyi, Cebeci Ocağı, Eyalet Askerleri, Forsa (kürekçi), Haliç Tersaneleri, Humbaracı Ocağı
Tahrir
2 yıl önce

Tahrir Osmanlı Devletinde toprağın mülkiyet ve tasarruf hukukunun, reayanın yükümlülüklerinin ve vergi cins ve miktarlarının belli usul ve

Kanunname
2 yıl önce

Kanunname idari, mali, cezai ve çeşitli sahalarda görülen lüzum üzerine padişahların emir ve fermanlarıyle vaz edilen (konulan) kanun ve niza

Osmanlı Askeri Teşkilatı
2 yıl önce

Bir toplumun "devlet" haline gelebilmesi, onun varligina vücud veren halk ve idarecilerin "bagimsizlik" (istiklâl) kavramini tanimalari ile mümkün

Osmanlı Ordusu, Osmanlı Devleti, Osmanlı Donanması, Kapıkulu Ocağı, Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, 3. Selim
Kapıkulu Ocağı
1 yıl önce

Kapıkulu Ocağı, Osmanlı Devleti`nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocakla

Kapıkulu Ocağı, 1362, Acemi Ocağı, Askeriye, Barut, Bomba, Devşirme, Fatih Sultan Mehmed, Humbaracı Ocağı, I. Murat, II. Mahmud, Osmanlı Ordusu, Osmanlı Devleti
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.