Kollektivist anarşizm

Kolektivist anarşizm, özellikle Mihail Bakunin ve Birinci Enternasyonal’in anti-otoriter kesimi ile ifade edilen anarşist akımdır. Ayrıca Johann Most da bu yaklaşımın üyelerindendir.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: kollektivist anarşizm, anarşizm, 1756, 1806, 1809, 1814, 1836, 1839, 1841, 1842, 1853
Kollektivist anarşizm
Kollektivist Anarşizm
Anarşizm Kollektivist anarşizm: (daha geniş anlamda komünal anarşizmle karıştırılmaması gerekir Morris, Christopher W. 1998. An Essay on the Modern State. Cambridge University Press. p 50. The collectivist ``category`` is also sometimes known as social, socialist, or communitarian anarchism category.) özellikle Mikhail Bakunin ve Birinci Enternasyonal`in anti-otoriter kesimi ile ifade edilen anarşist akımdır. Ayrıca Johann Most`da bu yaklaşımın üyelerindendir. Avrich, Paul. 2006. Anarchist Voices: An Oral History of Anarchism in America. AK Press. p. 5

Mutualistlerden farklı olarak kollektivist anarşistler üretim araçlarının her türlü özel mülkiyetine karşıdırlar ve mülkiyetin kollektifleştirilmesini savunurlar. Fakat kollektifleştirme, gelir paylaşımına kadar genişletilmemelidir, çünkü işçiler anarko-komünizmin "herkesin ihtiyacına göre" anlayışından farklı olarak çalışma zamanına göre ücretlendirileceklerdir. 1880`li yılların ilk bölümünde, Avrupa anarşist hareketinin büyük kısmı temelde ücrete dayalı işçiliğin kaldırılması ve emeğine göre değil, ihtiyaca göre dağıtımı savunan anarko-komünist düşünceye bağlı bulunurken, İspanya`nın erken dönem anarşist hareketi bazı dönemlerde kollektivizmi benimsemiştir. Kollektivist anarşistler çalışma tazminatlarını desteklerler ve ihtiyaca göre komünist paylaşımı devrim sonrası süreçte olanaklı görürler. Bakunin`s associate, James Guillaume, put it this way in his essay, `` Ideas on Social Organization``(1876):

quotation|Whena€¦ production comes to outstrip consumptiona€¦ [3]veryone will draw what he needs from the abundant social reserve of commodities, without fear of depletion; and the moral sentiment which will be more highly developed among free and equal workers will prevent, or greatly reduce, abuse and waste.
Kollektivist anarşizm, devletsiz, kollektivist toplum için birlikte mücadele ettiği ve kendisiyle aynı dönemde yükselişe geçen marksizmin işçi diktatörlüğüne mesafeli yaklaşmış onu reddetmiştir.Bakunin, Mikhail; `` Statism and Anarchism``:

quotation|They Marxists maintain that only a dictatorship - their dictatorship, of course - can create the will of the people, while our answer to this is: No dictatorship can have any other aim but that of self-perpetuation, and it can beget only slavery in the people tolerating it; freedom can be created only by freedom, that is, by a universal rebellion on the part of the people and free organization of the toiling masses from the bottom up.


kaynakça

Reflist|2

Bkz.

Anarşizm

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

anarşizm 1756 1806 1809 1814 1836 1839 1841 1842 1853
...

Okuma Önerileri

Anarşist komünizm
3 yıl önce

Anarşist komünizm; ''komünist anarşizm'', ''anarko komünizm'' veya ''liberteryen komünizm'' olarak da bilinir, geniş anlamıyla sosyalist bir a

Anarşist komünizm, Anarşist komünizm
Sıfatsız anarşizm
3 yıl önce

Sıfatsız anarşizm, tarihçi George Richard Esenwein'in cümleleriyle "anarşizmin bir sıfatla tanımlanmamış formudur, yani komünist, kollektiv

Voltairine de Cleyre
3 yıl önce

Voltairine de Cleyre, 17 Kasım, 1866, 1912, 20 Haziran, Anarşizm, Bireyci anarşizm, Boston Çay Partisi, Haymarket Olayı, Komün, Komünizm
Kollektivist anarşizm
3 yıl önce

Kolektivist anarşizm, özellikle Mihail Bakunin ve Birinci Enternasyonal’in anti-otoriter kesimi ile ifade edilen anarşist akımdır. Ayrıca Joha

Kollektivist anarşizm, Anarşizm, 1756, 1806, 1809, 1814, 1836, 1839, 1841, 1842, 1853
Anarşizm (önadsız)
3 yıl önce

Sıfatsız anarşizm, tarihçi George Richard Esenwein'in cümleleriyle "anarşizmin bir sıfatla tanımlanmamış formudur, yani komünist, kollektiv

Anarşizm (önadsız), Anarşizm, 1756, 1806, 1809, 1814, 1836, 1839, 1841, 1842, 1853
Liberteryenizm
2 yıl önce

Liberteryenizm siyaset felsefesinde özellikle bireysel özgürlük, gönüllü işbirliği, ifade ve eylem özgürlüğünün vurgulanmasına karşı

Kolektivist anarşizm
3 yıl önce

Kolektivist anarşizm, özellikle Mihail Bakunin ve Birinci Enternasyonal’in anti-otoriter kesimi ile ifade edilen anarşist akımdır. Ayrıca Joha

Karşılıkçılık
3 yıl önce

Karşılıkçılık veya mutualizm, herkes serbest piyasada emeğine eşdeğer oranda, bireysel veya topluca üretim araçlarına sahip olabilir düş

Frankenstein
3 yıl önce

Frankenstein or the Modern Prometheus Felsefi anarşizm'in babası sayılan William Godwin ve Feminist yazar Mary Wollstonecraft'ın kızı ve ünlü

Frankenstein (kitap), 1818, Gotik, Karabasan, Kitap, Mary Shelley, Mont Blanc, Prometheus, Taslak, Ucube
Punk rock
1 yıl önce

Punk Rock, kökenleri 1974 ve 1975 yıllarına, ABD ve İngiltere`ye dayanan ve kendisini Ramones, Sex Pistols, The Damned, ve The Clash gibi gruplarl

Punk Rock, Green Day, The Offspring, Good Charlotte, The Clash, Blitz, Fall Out Boy, Drowning Pool, The Vibrators, Sokak Köpekleri, Stuka
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.