Koca Sinan Paşa

Koca Sinan Paşa (1520 - 1596) 1520 yılında Arnavutluk'ta doğdu. Küçük yaşta devşirme olarak saraya alınan Sinan Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın Çaşnigirbaşılığına kadar yükseldi. Malatya Sancakbeyliği ile saraydan ayrıldı. Kastamonu, Gazze ve Nablus Sancakbeyliklerinde bulundu. Erzurum, Halep ve Mısır'da beylerbeylik görevini yaptı. Yemen'de çıkan isyanı bastırıp "Yemen Fatihi" olarak ün kazandı. 1504 yılında Tunus'un fethini tamamladı. İran'a savaş açı

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: koca sinan paşa, koca sinan paşa
Koca Sinan Paşa
Koca Sinan Paşa
Koca Sinan Paşa (1520 - 1596) 1520 yılında Arnavutluk'ta doğdu. Küçük yaşta devşirme olarak saraya alınan Sinan Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın Çaşnigirbaşılığına kadar yükseldi. Malatya Sancakbeyliği ile saraydan ayrıldı. Kastamonu, Gazze ve Nablus Sancakbeyliklerinde bulundu. Erzurum, Halep ve Mısır'da beylerbeylik görevini yaptı. Yemen'de çıkan isyanı bastırıp "Yemen Fatihi" olarak ün kazandı. 1504 yılında Tunus'un fethini tamamladı. İran'a savaş açılmasını savundu. Sokullu Mehmed Paşa'nın karşı koymasına rağmen, bu isteği kabul edildi. İran savaşının ikinci yılında ölen Mustafa Paşa'nın yerine İran serdarı oldu. Sokullu Mehmed Paşa'nın öldürülmesinde sonra 1580 yılında sadrazam oldu. İran savaşlarındaki başarısızlığı yüzünden serdarlıktan ve sadrazamlıktan azledildi. 4 yıl süren sürgün hayatından sonra Şam beylerbeyliğine tayin edildi. 1588 yılında ikinci defa sadrazam oldu. Kanal projelerini gündeme getirdi fakat başarılı olamadı.

1591 yılında azledilen Sinan Paşa, Malkara'ya sürüldü. 18 ay sonra Siyavuş Paşa'nın yerine üçüncü kez sadrazam oldu. Avusturya savaşlarında Tata ve Yanık kalelerini aldı. Bu sırada Osmanlı tahtına Sultan Üçüncü Mehmed'in geçmesi ile görevinden azledildi. Ancak aynı yıl dördüncü defa sadrazamlığa getirildi. Ferhad Paşa'yı idam ettirdi. Avusturya cephesi serdarlığına, oğlu Mehmed Paşa'yı getirdi. Eflak Voyvodası Mihail'in üzerine yürüyen Sinan Paşa, başarı gösteremediği için tekrar azledildi ve Malkara'ya sürüldü. 10 gün sonra tekrar sadrazam oldu. Avusturya seferine hazırlanılırken, 1596 yılında öldü.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
 • Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri

 • ...

  Okuma Önerileri

  Sinan
  3 yıl önce

  Sümbül Efendi
  3 yıl önce

  Sünbül Efendi İstanbul’un büyük velîlerinden. Sünbüliyye Sufi tarikatının kurucusudur (ayrıca Sunbuli olarak da söylenir). Sunbuliyye Ha

  Mimar Davud Ağa
  3 yıl önce

  Mimar Davud Ağa (? - 1599), Mimar Sinan`ın kalfalarından olup, Sinan`ın vefatından sonra Osmanlı Devleti`nin baş mimarlığına getirilmiştir

  Mimar Davud Ağa, 1585, 1588, 1595, 1599, Ayasofya, Cerrah Mehmed Paşa Camii, Fatih, İstanbul, III. Murat, Karagümrük, Kağıthane
  Ferhad Paşa
  3 yıl önce

  Ferhad (Ferhat) Paşa 16. yüzyılda iki defa sadrâzamlık yapan Osmanlı devlet adamı. Arnavut olup küçük yaşta devşirme olarak Enderun'a alı

  Ferhat Paşa
  Sünbüliyye
  3 yıl önce

  Sünbüliyye tasavvufta Sünbül Sinan hazretlerinin ve talebelerinin takip ettiği yol, tarikat. Halvetiyye yolunun kollarındandır. Sünbül Sinan

  Hadım Sinan Paşa
  2 yıl önce

  Hadım Sinan Paşa Osmanlı sadrâzamlarından. Doğu Bosna’da Boroviniç isminde asil bir âileye mensuptur.Enderun’da yetişti.

  Sinan Paşa Camii Şadırvanı
  3 yıl önce

  Sinan Paşa Camii`nde 1555`te Sinan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Sinan Paşa Şadırvanı`nın üstü havuzdaki suyun kirlenmemesi için mer

  Sinan Paşa Camii Şadırvanı, Mimarlık, Osmanlı, Sinan Paşa Camii, Taslak
  Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi
  3 yıl önce

  Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi, Beşiktaş`ta, Sinan Paşa Camii karşısındaki türbeyi Mimar Sinan yapmıştır. Sekiz köşeli, tek kubbeli ve

  Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi, Beşiktaş, Mimar Sinan, Mimarlık, Sinan Paşa Camii, Taslak, Zülfikar, Sanduka
  Firdevs Bey Camii
  1 yıl önce

  Isparta şehir merkezinde ve çarşı içinde bulunan cami halk arasında Mimar Sinan

  Firdevs Bey Camii, Bedesten, Ebced hesabı, Evliya Çelebi, Firdevs Paşa, Isparta, Mimar Sinan, Minare, Osmanlı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Zaviye
  Mimar Sinan Anıtı
  3 yıl önce

  Mimar Sinan Anıtı, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Binası bahçesinde yer alan büyük Türk mimarı Sinan'ın mermer heykeli. İlk Mimar Sinan a

  ...

  Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.